Search Hashtag & User

#فحش Instagram Photos & Videos

فحش - 14.4k posts

Latest #فحش Posts

  تحقیقات نشان می‌دهد که افرادی که فحش‌های بیشتری بلدند، از دانش زبانی بیشتری نیز برخوردار هستند و افرادی که دانش زبانی بالایی دارند، از هوش بیشتری برخوردار هستند ! 😐

  #فحش
  #هوش
  #دانش_زبانی

  تحقیقات نشان می‌دهد که افرادی که فحش‌های بیشتری بلدند، از دانش زبانی بیشتری نیز برخوردار هستند و افرادی که دانش زبانی بالایی دارند، از هوش بیشتری برخوردار هستند ! 😐

#فحش 
#هوش 
#دانش_زبانی
  20 1 6 hours ago

  چه بر سر جامعه و فرهنگ ما آمده است؟ از خانه خارج شده, پای به خیابان می گذاری, می بینی دو نفر برای یک نگاه چپ یا تنه زدن ناخواسته به جان هم افتاده اند و با فحاشی مشغول زد و خورد هستند, در اتومبیل یا حین رانندگی می بینی که صدای بوق یا راه ندادن منجر به فحاشی یا درگیری شده است, به ورزشگاه می روی که در آنجا مثل نقل و نبات الفاظ رکیک رد و بدل می شود و عجیب تر آنکه با هر خطای ساده کار به درگیری بازیکنان, با هم یا با داور مسابقه و حتی یورش تماشاگران خشمگین قمه به دست به میانه میدان می کشد, و فضای مجازی که جولانگاه اراذل و اجامر شده است, جالب اینجاست که تصاویر این انگل های جامعه و صحنه های درگیری و عربده کشی ایشان پر طرفدار هم هست, متاسفانه خشم و خشونت در جای جای جامعه ما بیداد می کند و این زنگ خطری برای ماست که در این جامعه زندگی می کنیم, برای رفع این معضل و اصلاح رفتار و فرهنگ جامعه نیاز به برنامه ریزی بلند مدت و کارهای ریشه ای بسیاری هست که متاسفانه با وضع موجود و دیدگاه حکومت که اصلاح چنین مواردی را تنها در کاربرد زور و اعدام و تعزیر و تنبیه مجرمین می بیند امکان پذیر نیست, نگاهی کوتاه به تعداد اعدام ها و حبس های بلند مدت مجرمین و بزه کاران و سیر صعودی خشونت در جامعه شکست سیاست فوق را تائید می کند. #فرهنگ #ادب #شخصیت #امنیت #امنیت_اجتماعی #جامعه #خشم #خشونت #نزاع #درگیری #عصبانیت #فرهنگ_سازی #احترام #گذشت #اراذل_و_اوباش #اعدام #حبس #زندان #فحش #فحاشی #اصلاح_اجتماع #ایران

  چه بر سر جامعه و فرهنگ ما آمده است؟ از خانه خارج شده, پای به خیابان می گذاری, می بینی دو نفر برای یک نگاه چپ یا تنه زدن ناخواسته به جان هم افتاده اند و با فحاشی مشغول زد و خورد هستند, در اتومبیل یا حین رانندگی می بینی که صدای بوق یا راه ندادن منجر به فحاشی یا درگیری شده است, به ورزشگاه می روی که در آنجا مثل نقل و نبات الفاظ رکیک رد و بدل می شود و عجیب تر آنکه با هر خطای ساده کار به درگیری بازیکنان, با هم یا با داور مسابقه و حتی یورش تماشاگران خشمگین قمه به دست به میانه میدان می کشد, و فضای مجازی که جولانگاه اراذل و اجامر شده است, جالب اینجاست که تصاویر این انگل های جامعه و صحنه های درگیری و عربده کشی ایشان پر طرفدار هم هست, متاسفانه خشم و خشونت در جای جای جامعه ما بیداد می کند و این زنگ خطری برای ماست که در این جامعه زندگی می کنیم, برای رفع این معضل و اصلاح رفتار و فرهنگ جامعه نیاز به برنامه ریزی بلند مدت و کارهای ریشه ای بسیاری هست که متاسفانه با وضع موجود و دیدگاه حکومت که اصلاح چنین مواردی را تنها در کاربرد زور و اعدام و تعزیر و تنبیه مجرمین می بیند امکان پذیر نیست, نگاهی کوتاه به تعداد اعدام ها و حبس های بلند مدت مجرمین و بزه کاران و سیر صعودی خشونت در جامعه شکست سیاست فوق را تائید می کند. #فرهنگ #ادب #شخصیت #امنیت #امنیت_اجتماعی #جامعه #خشم #خشونت #نزاع #درگیری #عصبانیت #فرهنگ_سازی #احترام #گذشت #اراذل_و_اوباش #اعدام #حبس #زندان #فحش #فحاشی #اصلاح_اجتماع #ایران
  62 3 15 December, 2018

  .
  هر کس به طریقی دل ما می شکند
  اما عده ای خیلی #خلاقیت به خرج می دهند!
  انتقاد کار خوبی است
  اما #فحش هرگز ...

  .
هر کس به طریقی دل ما می شکند
اما عده ای خیلی #خلاقیت به خرج می دهند!
انتقاد کار خوبی است
اما #فحش هرگز ...
  14,203 1,377 14 December, 2018

  #زیباترین_لبخند :) یادم هست که زیر یکی از نقاشی هاش نظر نوشتم که:
  _این #نقاشی خیلی خیلی قشنگه اما شبیه به اون شخصی که نقاشیش کردی نیست!
  فاطمه جان هیچ پاسخی به من نداد و فقط نظرم رو پسندید؛♡
  چند دقیقه بعد که مجددا آنلاین شدم با #فحش و ناسزاهایی از طرف دنبال کنندگان فاطمه مواجه شدم که کلی انرژی منفی به من و قطعا به فاطمه می داد.:( نخواستم بحث رو دنباله بدم و به اشخاصی که پاسخگوی نظرم بودن پیام دادم و توضیح دادم که قصد توهین و تخریب روحیه ی فاطمه رو نداشتم!!!
  پاسخی که همین افراد به من دادن بسیاربسیاربسیار ناراحت کننده تر از اون فحش و ناسزاها بود؛

  اون ها ازمن معذرت خواهی کردن و گفتن : فاطمه با وجود #معلولیت_جسمی این نقاشی هارو می کشه و تو بااین نظر ناراحتش کردی و ما #مجبور شدیم برای خوشحال کردن فاطمه به تو فحش بدیم :)
  ...
  می دونی تفاوت من با اون ها چی بود؟
  اینکه من فاطمه رو یک نقاش می دیدم نه یک شخصی که محدودیت جسمی داره....
  نقاشی هیچ ربطی به اعضای بدن ما نداره و فاطمه خیلی وقت ها پیش به جهان ثابت کرده که "میتونه،میتونه،میتونه"
  پس من باتوجه به نقاش بودنش نقد می کنم!!!
  فاطمه #معلول نیست.
  فاطمه عاشقه!
  چیزی که جهان ما کم داره عشق ه.♡ از وقتی که فاطمه رو شناختم بیشتر عاشقِ جادوی نقاشی شدم؛ می دونید چرا؟! چون نقاشی یک #شغل نیست...نقاشی یک #عضو_ثابت هست در وجود تموم مبتلایانِ به این قلقلکِ شیرین!
  اینکه لازم نیست برای آفریدن، حتما دست و پا و حتی چشم های سالمی داشته باشی!
  می دونی چند نقّاش توی جهان هست که قلم رو با لب و دندون و یا انگشت های پا می گیرن؟! چون نقاشی شغل نیست!
  نقاشی عشقی هست که نمی تونی ابراز نکنی... فاطمه ی عزیز با انگشت های پاش زیباترین لحظات رو رسم می کنه و لبخند از لب هاش محو نمی شه:) دوستت دارم فرشته❤

  @fatemehamami 💛@fatemehamami💛

  #زیباترین_لبخند:) یادم هست که زیر یکی از نقاشی هاش نظر نوشتم که:
_این #نقاشی خیلی خیلی قشنگه اما شبیه به اون شخصی که نقاشیش کردی نیست! 
فاطمه جان هیچ پاسخی به من نداد و فقط نظرم رو پسندید؛♡
چند دقیقه بعد که مجددا آنلاین شدم با #فحش و ناسزاهایی از طرف دنبال کنندگان فاطمه مواجه شدم که کلی انرژی منفی به من و قطعا به فاطمه می داد.:( نخواستم بحث رو دنباله بدم و به اشخاصی که پاسخگوی نظرم بودن پیام دادم و توضیح دادم که قصد توهین و تخریب روحیه ی فاطمه رو نداشتم!!!
پاسخی که همین افراد به من دادن بسیاربسیاربسیار ناراحت کننده تر از اون فحش و ناسزاها بود؛

اون ها ازمن معذرت خواهی کردن و گفتن : فاطمه با وجود #معلولیت_جسمی این نقاشی هارو می کشه و تو بااین نظر ناراحتش کردی و ما #مجبور شدیم برای خوشحال کردن فاطمه به تو فحش بدیم :)
...
می دونی تفاوت من با اون ها چی بود؟
اینکه من فاطمه رو یک نقاش می دیدم نه یک شخصی که محدودیت جسمی داره....
نقاشی هیچ ربطی به اعضای بدن ما نداره و فاطمه خیلی وقت ها پیش به جهان ثابت کرده که "میتونه،میتونه،میتونه"
پس من باتوجه به نقاش بودنش نقد می کنم!!!
فاطمه #معلول نیست.
فاطمه عاشقه!
چیزی که جهان ما کم داره عشق ه.♡ از وقتی که فاطمه رو شناختم بیشتر عاشقِ جادوی نقاشی شدم؛ می دونید چرا؟! چون نقاشی یک #شغل نیست...نقاشی یک #عضو_ثابت هست در وجود تموم مبتلایانِ به این قلقلکِ شیرین!
اینکه لازم نیست برای آفریدن، حتما دست و پا و حتی چشم های سالمی داشته باشی! 
می دونی چند نقّاش توی جهان هست که قلم رو با لب و دندون و یا انگشت های پا می گیرن؟! چون نقاشی شغل نیست!
نقاشی عشقی هست که نمی تونی ابراز نکنی... فاطمه ی عزیز با انگشت های پاش زیباترین لحظات رو رسم می کنه و لبخند از لب هاش محو نمی شه:) دوستت دارم فرشته❤

@fatemehamami 💛@fatemehamami💛
  228 12 14 December, 2018

  این روزا مردم شدن دقیقا مثه این کلیپ
  وقتی داخل جمعشون میشینی تو خونه یا مغازه یا مترو یا هر جا چند نفر جمعن
  نقل مجلسشون شده حرفای سیاسی که در اخر هم صحبتشون با چندتا فحش به
  اخوندا تموم میشه☺️
  ..
  والا به خدا طلبه ها هم مثه بقیه رشته ها دودسته هستن..یه دسته که دارای پستهای کلان کشوری هستن و یه دسته که کار خودشونو انجام میدن ..
  اون طلبه پزشک یا مهندس یا...که در پست سیاسیه و مسولیت داره اون باید بازخاست بشه
  و بقیه که سرکاروتحصیل خودشون هستن حقشون نیست جای اونا اذیت بشن
  ..
  چرا وقتی یه طلبه میبینید اونم طلبه ای که فقط سرگرم تبلیغ و درس و کار خودشه...
  ..
  شروع میکنید به بازخواستش برای مسائل سیاسی؟🤕😁
  ..
  به خدا ماهم خسته ایم ما هم منتقدیم به سیاست وبه دولت و به حوزه علمیه و به عملکرد و حرفای خیلی طلبه ها والا ما هیچکاره ایم..🙂
  ..
  تو جمع ها و خانواده های شماهم این بحثا هست؟😉
  تگ کنین دوستاتونو
  #طلبه_گرام #طلبه_مشهدی #طلبه_مجازی #طلبه_بروز #اخوند #انتقاد #فحش #انسانیت #ایرانی #برانداز
  #طلبه_تافته_جدا_بافته_از_مردم_نیست
  #ادم_باشیم #التما۲۳آ 🙏

  این روزا مردم شدن دقیقا مثه این کلیپ 
وقتی داخل جمعشون میشینی تو خونه یا مغازه یا مترو یا هر جا چند نفر جمعن
نقل مجلسشون شده حرفای سیاسی که در اخر هم صحبتشون با چندتا فحش به
اخوندا تموم میشه☺️
..
والا به خدا طلبه ها هم مثه بقیه رشته ها دودسته هستن..یه دسته که دارای پستهای کلان کشوری هستن و یه دسته که کار خودشونو انجام میدن ..
اون طلبه پزشک یا مهندس یا...که در پست سیاسیه و مسولیت داره اون باید بازخاست بشه
و بقیه که سرکاروتحصیل خودشون هستن حقشون نیست جای اونا اذیت بشن
..
چرا وقتی یه طلبه میبینید اونم طلبه ای که فقط سرگرم تبلیغ و درس و کار خودشه...
..
شروع میکنید به بازخواستش برای مسائل سیاسی؟🤕😁
..
به خدا ماهم خسته ایم ما هم منتقدیم به سیاست وبه دولت و به حوزه علمیه و به عملکرد و حرفای خیلی طلبه ها والا ما هیچکاره ایم..🙂
..
تو جمع ها و خانواده های شماهم این بحثا هست؟😉
تگ کنین دوستاتونو
#طلبه_گرام #طلبه_مشهدی#طلبه_مجازی#طلبه_بروز #اخوند#انتقاد#فحش#انسانیت#ایرانی#برانداز
#طلبه_تافته_جدا_بافته_از_مردم_نیست
 #ادم_باشیم #التما۲۳آ🙏
  236 9 13 December, 2018