Search Hashtag & User

#عکس_نوشته_عاشقانه Instagram Photos & Videos

عکس_نوشته_عاشقانه - 21.8k posts

Latest #عکس_نوشته_عاشقانه Posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

 • ...حرف بزنید 🔰
  🍂ترسِ از دست دادن، آدم ها را لال می کند!
  ترسِ از دست دادن، آدم ها را ضعیف ، توسری خور و بی اهمیت جلوه می دهد!
  آدم های ضعیف،
  زودتر و بیشتر از دست می دهند ...
  دلخوری هایتان را بگویید ، خواسته هایتان را بگویید ، و شنونده منطقیِ حرف های طرفِ مقابلتان باشید ...
  طرفِ مقابلتان در تمامِ موارد ، آگاه به نیازهای شما نیست . اگر برایش مهم باشید ، پس خواسته های شما هم به همان میزان برایش با اهمیت است ...
  شما بی توقع نیستید ،
  فقط شجاعتِ گفتن ندارید ...
  تلنبار شدنِ حرف ها ، شما را تبدیل به یک آدمِ عصبی با عقده های بسیار می کند ...
  به مرور با برآورده نشدنِ خواسته های مَگوتان، سرد و سردتر می شوید و رابطه ای که آنقدر برایتان عزیز است، اینگونه از دست میرود... 🔰حرف بزنید و بدانید
  تنها کسی که می تواند از شما دفاع کند،
  خودتان هستید... ❤👌😊👌❤👤 #پریسا_زابلی ‌پور
  #عکس #زیبا #خاص #عکس_هنری 📷 #متن_خاص#جمله_زیبا #جمله_خاص #دلنوشته #کپشن_خاص #عکس_نوشته_عاشقانه
  #ax #ax_caption #caption_khas #jomalateziba #photo #ax_honari #ziba #photography 📷 #ax_khas 😊 #caption_photo
 • ...حرف بزنید 🔰
🍂ترسِ از دست دادن، آدم ها را لال می کند!
ترسِ از دست دادن، آدم ها را ضعیف ، توسری خور و بی اهمیت جلوه می دهد!
آدم های ضعیف،
زودتر و بیشتر از دست می دهند ...
دلخوری هایتان را بگویید ، خواسته هایتان را بگویید ، و شنونده منطقیِ حرف های طرفِ مقابلتان باشید ...
طرفِ مقابلتان در تمامِ موارد ، آگاه به نیازهای شما نیست . اگر برایش مهم باشید ، پس خواسته های شما هم به همان میزان برایش با اهمیت است ...
شما بی توقع نیستید ،
فقط شجاعتِ گفتن ندارید ...
تلنبار شدنِ حرف ها ، شما را تبدیل به یک آدمِ عصبی با عقده های بسیار می کند ...
به مرور با برآورده نشدنِ خواسته های مَگوتان، سرد و سردتر می شوید و رابطه ای که آنقدر برایتان عزیز است، اینگونه از دست میرود... 🔰حرف بزنید و بدانید
تنها کسی که می تواند از شما دفاع کند،
خودتان هستید... ❤👌😊👌❤👤#پریسا_زابلی‌پور
#عکس #زیبا#خاص #عکس_هنری📷#متن_خاص♥ #جمله_زیبا#جمله_خاص#دلنوشته#کپشن_خاص#عکس_نوشته_عاشقانه
#ax #ax_caption #caption_khas #jomalateziba #photo #ax_honari #ziba #photography📷#ax_khas 😊 #caption_photo
 •  129  4 10 December, 2018