#عموپورنگ Instagram Photos & Videos

عموپورنگ - 20.5k posts

  #dariushfarziaee#amoopoorang
این فیلم مربوط به سال _۱۳۸۴_ میباشد
اون آقا پسر موقرمزی هم که میبینید اسمشون آرمان هست که اگه ورق بزنید میتونید عکس جدیدشون رو کنار من ببینید 😀
وقتی این فیلم رو دیدم از شدت خوشحالی بخدا گریه ام گرفت ، چقدر لذت بخشه ببینی مخاطبت ماشاالله اینقدر بزرگ شده و ممنون از شما پدر و مادرهای عزیز که همیشه با ضبط چنین فیلمهایی خاطرات عموپورنگ رو در بین بچه ها زنده نگه میدارید ، دستتون رو میبوسم🙏🙏🙏
#داریوش_فرضیایی#مجری_کودک#عموپورنگ#والدین#نوستالژی#خاطرات
@dariushfarziaee

  #dariushfarziaee #amoopoorang
  این فیلم مربوط به سال _۱۳۸۴_ میباشد
  اون آقا پسر موقرمزی هم که میبینید اسمشون آرمان هست که اگه ورق بزنید میتونید عکس جدیدشون رو کنار من ببینید 😀
  وقتی این فیلم رو دیدم از شدت خوشحالی بخدا گریه ام گرفت ، چقدر لذت بخشه ببینی مخاطبت ماشاالله اینقدر بزرگ شده و ممنون از شما پدر و مادرهای عزیز که همیشه با ضبط چنین فیلمهایی خاطرات عموپورنگ رو در بین بچه ها زنده نگه میدارید ، دستتون رو میبوسم🙏🙏🙏
  #داریوش_فرضیایی #مجری_کودک #عموپورنگ #والدین #نوستالژی #خاطرات
  @dariushfarziaee

  40 0 2 hours ago
  #dariushfarziaee #amoopoorang
این فیلم مربوط به سال _ 1384_ میباشد
اون آقا پسر موقرمزی هم که میبینید اسمشون آرمان هست که اگه ورق بزنید میتونید عکس جدیدشون رو کنار من ببینید 😀
وقتی این فیلم رو دیدم از شدت خوشحالی بخدا گریه ام گرفت ، چقدر لذت بخشه ببینی مخاطبت ماشاالله اینقدر بزرگ شده و ممنون از شما پدر و مادرهای عزیز که همیشه با ضبط چنین فیلمهایی خاطرات عموپورنگ رو در بین بچه ها زنده نگه میدارید ، دستتون رو میبوسم🙏🙏🙏
#داریوش_فرضیایی #عموپورنگ #مجری_کودک#والدین #نوستالژی #خاطرات
پست امروز عصر عموپورنگ عزیز
@dariushfarziaee @amoopoorang #farziaee
امروز چهارشنبه عصر ساعت 18
1 / 3 / 1398
شانزدهم ماه رمضان

  #dariushfarziaee #amoopoorang
  این فیلم مربوط به سال _ 1384_ میباشد
  اون آقا پسر موقرمزی هم که میبینید اسمشون آرمان هست که اگه ورق بزنید میتونید عکس جدیدشون رو کنار من ببینید 😀
  وقتی این فیلم رو دیدم از شدت خوشحالی بخدا گریه ام گرفت ، چقدر لذت بخشه ببینی مخاطبت ماشاالله اینقدر بزرگ شده و ممنون از شما پدر و مادرهای عزیز که همیشه با ضبط چنین فیلمهایی خاطرات عموپورنگ رو در بین بچه ها زنده نگه میدارید ، دستتون رو میبوسم🙏🙏🙏
  #داریوش_فرضیایی #عموپورنگ #مجری_کودک #والدین #نوستالژی #خاطرات
  پست امروز عصر عموپورنگ عزیز
  @dariushfarziaee @amoopoorang #farziaee
  امروز چهارشنبه عصر ساعت 18
  1 / 3 / 1398
  شانزدهم ماه رمضان

  68 0 4 hours ago
  #@dariushfarziae
این فیلم مربوط به سال _۱۳۸۴_ میباشد
اون آقا پسر موقرمزی هم که میبینید اسمشون آرمان هست که اگه ورق بزنید میتونید عکس جدیدشون رو کنار من ببینید 😀
وقتی این فیلم رو دیدم از شدت خوشحالی بخدا گریه ام گرفت ، چقدر لذت بخشه ببینی مخاطبت ماشاالله اینقدر بزرگ شده و ممنون از شما پدر و مادرهای عزیز که همیشه با ضبط چنین فیلمهایی خاطرات عموپورنگ رو در بین بچه ها زنده نگه میدارید ، دستتون رو میبوسم🙏🙏🙏
#داریوش_فرضیایی#مجری_کودک#عموپورنگ#والدین#نوستالژی#خاطرات

  #@dariushfarziae
  این فیلم مربوط به سال _۱۳۸۴_ میباشد
  اون آقا پسر موقرمزی هم که میبینید اسمشون آرمان هست که اگه ورق بزنید میتونید عکس جدیدشون رو کنار من ببینید 😀
  وقتی این فیلم رو دیدم از شدت خوشحالی بخدا گریه ام گرفت ، چقدر لذت بخشه ببینی مخاطبت ماشاالله اینقدر بزرگ شده و ممنون از شما پدر و مادرهای عزیز که همیشه با ضبط چنین فیلمهایی خاطرات عموپورنگ رو در بین بچه ها زنده نگه میدارید ، دستتون رو میبوسم🙏🙏🙏
  #داریوش_فرضیایی #مجری_کودک #عموپورنگ #والدین #نوستالژی #خاطرات

  28 6 5 hours ago
  #dariushfarziaee#amoopoorang
این فیلم مربوط به سال _۱۳۸۴_ میباشد
اون آقا پسر موقرمزی هم که میبینید اسمشون آرمان هست که اگه ورق بزنید میتونید عکس جدیدشون رو کنار من ببینید 😀
وقتی این فیلم رو دیدم از شدت خوشحالی بخدا گریه ام گرفت ، چقدر لذت بخشه ببینی مخاطبت ماشاالله اینقدر بزرگ شده و ممنون از شما پدر و مادرهای عزیز که همیشه با ضبط چنین فیلمهایی خاطرات عموپورنگ رو در بین بچه ها زنده نگه میدارید ، دستتون رو میبوسم🙏🙏🙏
#داریوش_فرضیایی#مجری_کودک#عموپورنگ#والدین#نوستالژی#خاطرات

  #dariushfarziaee #amoopoorang
  این فیلم مربوط به سال _۱۳۸۴_ میباشد
  اون آقا پسر موقرمزی هم که میبینید اسمشون آرمان هست که اگه ورق بزنید میتونید عکس جدیدشون رو کنار من ببینید 😀
  وقتی این فیلم رو دیدم از شدت خوشحالی بخدا گریه ام گرفت ، چقدر لذت بخشه ببینی مخاطبت ماشاالله اینقدر بزرگ شده و ممنون از شما پدر و مادرهای عزیز که همیشه با ضبط چنین فیلمهایی خاطرات عموپورنگ رو در بین بچه ها زنده نگه میدارید ، دستتون رو میبوسم🙏🙏🙏
  #داریوش_فرضیایی #مجری_کودک #عموپورنگ #والدین #نوستالژی #خاطرات

  33,259 715 5 hours ago
  🙏🙏🙏❤❤❤
ساز دهنی
ساز دهنی تله فیلمی
ک عموجان در کودکی دیدن و خیلی
تحت تاثیر قرار گرفتن
دوستان بنده هم دیدم این فیلم رو
البته با کیفیت خیلیییی پایین
چون از آرشیو فیلمهایی ک بابا
از دوران کودکی و نوجوانیشون ضبط میکردن
پیدا کردم و دیدم 
حالا در یک فرصت مناسب فیلم یا عکس
میگیرم میذارم پیجم 😁😂😊
هر چند این فیلم مساءل و مشکلات
زمان خودش رو ب تصویر کشیده
و برای دوران ما جذابیت قدیم و
دوران خودش رو شاید نداشته باشه
ولی خیلی از مشکلات و مساءل
حل نمیشه هیچ بزرگتر و بدتر هم میشه
ولی دیدن این فیلم خالی از لطف نیست

1:46
@dariushfarziaee @dariushfarziaee
@dariushfarziaee @dariushfarziaee @dariushfarziaee-dariushfarziaee#amoopoorang#عموپورنگ @dariushfarziaee

  🙏🙏🙏❤❤❤
  ساز دهنی
  ساز دهنی تله فیلمی
  ک عموجان در کودکی دیدن و خیلی
  تحت تاثیر قرار گرفتن
  دوستان بنده هم دیدم این فیلم رو
  البته با کیفیت خیلیییی پایین
  چون از آرشیو فیلمهایی ک بابا
  از دوران کودکی و نوجوانیشون ضبط میکردن
  پیدا کردم و دیدم
  حالا در یک فرصت مناسب فیلم یا عکس
  میگیرم میذارم پیجم 😁😂😊
  هر چند این فیلم مساءل و مشکلات
  زمان خودش رو ب تصویر کشیده
  و برای دوران ما جذابیت قدیم و
  دوران خودش رو شاید نداشته باشه
  ولی خیلی از مشکلات و مساءل
  حل نمیشه هیچ بزرگتر و بدتر هم میشه
  ولی دیدن این فیلم خالی از لطف نیست

  1:46
  @dariushfarziaee @dariushfarziaee
  @dariushfarziaee @dariushfarziaee @dariushfarziaee -dariushfarziaee #amoopoorang #عموپورنگ @dariushfarziaee

  35 12 21 hours ago

Top #عموپورنگ posts