#عروس_هلندی_دستی Instagram Photos & Videos

عروس_هلندی_دستی - 5.5k posts

Advertisements

  کوتاه کردن ناخن پرندگان

دوستان عزیزی که قصد کوتاه کردن ناخن پرنده خود را دارند مخصوصا پرندگان دستی که در منزل رها هستند و تیزی ناخن باعث اذیت شما میشود توجه داشته باشند که ناخن پرندگان مخصوصا طوطی سانان دارای رگ خونی میباشد و کوتاه کردن ناخن نیاز به تجربه بالا دارد. 
کوتاه کردن ناخن بهتر است دو نفره انجام شود که یک نفر که پرنده رو ثابت نگه داشته و شخص دیگر که باتجربه تر است نسبت به کوتاه کردن ناخن با توجه به عکس دوم و سوم اقدام کند.

اگر به تنهایی میخواهید این کار رو انجام بدید پرنده رو در یک حوله بپیچید و یک پا رو بیرون قرار بدید و اقدام به کوتاه کردن ناخن کنید.

اگر در زمان کوتاه کردن ناخن پای پرنده خون ریزی کرد ابتدا توسط آرد نخودچی سعی در جلوگیری از خون ریزی کنید ،ارد نخودچی به دلیل چسبندگی زیاد باعث جلوگیری از خون ریزی میشود.بعد از بند امدن خون سریع پای پرنده را پانسمان کنید در غیر این صورت پرنده مجدد با منقار خود و دستکاری محل زخم باعث خون ریزی مجدد میشود.

پانسمان را حداقل پنج روز روی پای پرنده نگه دارید و نیازی به تعویض آن نیست. از چوبهای سوهان دار که در بازار موجود است استفاده نکنید،نشستن پرنده روی این قبیل چوبها باعث ساییده شدن پوسته کف پا شده و باعث زخم و التهاب پا میگردد.

در ضمن عروس ها بعد از سن ۱/۵الی۲سال نیاز به گرفتن ناخن دارند. 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
#عروس_هلندی #عروسهلندی #عروس_هلندی_دستی #عروس_هلندی_سخنگو #عروس_هلندی_من #لوتینو #ابلغ #سینامون #تیتو #aros_holandi #cocktail #الکوکاتیل #طوطی_سخنگو #طوطیسانان #منقارکجها #پرسپولیس #ایران #قناری #سگ #گربه #حیوانات #حیوان_خانگی #عمر #زندگی #سرلاک #ناخن #لاک #تجربه #حرفه

  کوتاه کردن ناخن پرندگان

  دوستان عزیزی که قصد کوتاه کردن ناخن پرنده خود را دارند مخصوصا پرندگان دستی که در منزل رها هستند و تیزی ناخن باعث اذیت شما میشود توجه داشته باشند که ناخن پرندگان مخصوصا طوطی سانان دارای رگ خونی میباشد و کوتاه کردن ناخن نیاز به تجربه بالا دارد.
  کوتاه کردن ناخن بهتر است دو نفره انجام شود که یک نفر که پرنده رو ثابت نگه داشته و شخص دیگر که باتجربه تر است نسبت به کوتاه کردن ناخن با توجه به عکس دوم و سوم اقدام کند.

  اگر به تنهایی میخواهید این کار رو انجام بدید پرنده رو در یک حوله بپیچید و یک پا رو بیرون قرار بدید و اقدام به کوتاه کردن ناخن کنید.

  اگر در زمان کوتاه کردن ناخن پای پرنده خون ریزی کرد ابتدا توسط آرد نخودچی سعی در جلوگیری از خون ریزی کنید ،ارد نخودچی به دلیل چسبندگی زیاد باعث جلوگیری از خون ریزی میشود.بعد از بند امدن خون سریع پای پرنده را پانسمان کنید در غیر این صورت پرنده مجدد با منقار خود و دستکاری محل زخم باعث خون ریزی مجدد میشود.

  پانسمان را حداقل پنج روز روی پای پرنده نگه دارید و نیازی به تعویض آن نیست. از چوبهای سوهان دار که در بازار موجود است استفاده نکنید،نشستن پرنده روی این قبیل چوبها باعث ساییده شدن پوسته کف پا شده و باعث زخم و التهاب پا میگردد.

  در ضمن عروس ها بعد از سن ۱/۵الی۲سال نیاز به گرفتن ناخن دارند. 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
  #عروس_هلندی #عروسهلندی #عروس_هلندی_دستی #عروس_هلندی_سخنگو #عروس_هلندی_من #لوتینو #ابلغ #سینامون #تیتو #aros_holandi #cocktail #الکوکاتیل #طوطی_سخنگو #طوطیسانان #منقارکجها #پرسپولیس #ایران #قناری #سگ #گربه #حیوانات #حیوان_خانگی #عمر #زندگی #سرلاک #ناخن #لاک #تجربه #حرفه

  246 0 6 hours ago
  کوتاه کردن ناخن پرندگان

دوستان عزیزی که قصد کوتاه کردن ناخن پرنده خود را دارند مخصوصا پرندگان دستی که در منزل رها هستند و تیزی ناخن باعث اذیت شما میشود توجه داشته باشند که ناخن پرندگان مخصوصا طوطی سانان دارای رگ خونی میباشد و کوتاه کردن ناخن نیاز به تجربه بالا دارد. 
کوتاه کردن ناخن بهتر است دو نفره انجام شود که یک نفر که پرنده رو ثابت نگه داشته و شخص دیگر که باتجربه تر است نسبت به کوتاه کردن ناخن با توجه به عکس دوم و سوم اقدام کند.

اگر به تنهایی میخواهید این کار رو انجام بدید پرنده رو در یک حوله بپیچید و یک پا رو بیرون قرار بدید و اقدام به کوتاه کردن ناخن کنید.

اگر در زمان کوتاه کردن ناخن پای پرنده خون ریزی کرد ابتدا توسط آرد نخودچی سعی در جلوگیری از خون ریزی کنید ،ارد نخودچی به دلیل چسبندگی زیاد باعث جلوگیری از خون ریزی میشود.بعد از بند امدن خون سریع پای پرنده را پانسمان کنید در غیر این صورت پرنده مجدد با منقار خود و دستکاری محل زخم باعث خون ریزی مجدد میشود.

پانسمان را حداقل پنج روز روی پای پرنده نگه دارید و نیازی به تعویض آن نیست. از چوبهای سوهان دار که در بازار موجود است استفاده نکنید،نشستن پرنده روی این قبیل چوبها باعث ساییده شدن پوسته کف پا شده و باعث زخم و التهاب پا میگردد.

در ضمن عروس ها بعد از سن ۱/۵الی۲سال نیاز به گرفتن ناخن دارند. 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
#عروس_هلندی #عروسهلندی #عروس_هلندی_دستی #عروس_هلندی_سخنگو #عروس_هلندی_من #لوتینو #ابلغ #سینامون #تیتو #aros_holandi #cocktail #الکوکاتیل #طوطی_سخنگو #طوطیسانان #منقارکجها #پرسپولیس #ایران #قناری #سگ #گربه #حیوانات #حیوان_خانگی #عمر #زندگی #سرلاک #ناخن #لاک #تجربه #حرفه

  کوتاه کردن ناخن پرندگان

  دوستان عزیزی که قصد کوتاه کردن ناخن پرنده خود را دارند مخصوصا پرندگان دستی که در منزل رها هستند و تیزی ناخن باعث اذیت شما میشود توجه داشته باشند که ناخن پرندگان مخصوصا طوطی سانان دارای رگ خونی میباشد و کوتاه کردن ناخن نیاز به تجربه بالا دارد.
  کوتاه کردن ناخن بهتر است دو نفره انجام شود که یک نفر که پرنده رو ثابت نگه داشته و شخص دیگر که باتجربه تر است نسبت به کوتاه کردن ناخن با توجه به عکس دوم و سوم اقدام کند.

  اگر به تنهایی میخواهید این کار رو انجام بدید پرنده رو در یک حوله بپیچید و یک پا رو بیرون قرار بدید و اقدام به کوتاه کردن ناخن کنید.

  اگر در زمان کوتاه کردن ناخن پای پرنده خون ریزی کرد ابتدا توسط آرد نخودچی سعی در جلوگیری از خون ریزی کنید ،ارد نخودچی به دلیل چسبندگی زیاد باعث جلوگیری از خون ریزی میشود.بعد از بند امدن خون سریع پای پرنده را پانسمان کنید در غیر این صورت پرنده مجدد با منقار خود و دستکاری محل زخم باعث خون ریزی مجدد میشود.

  پانسمان را حداقل پنج روز روی پای پرنده نگه دارید و نیازی به تعویض آن نیست. از چوبهای سوهان دار که در بازار موجود است استفاده نکنید،نشستن پرنده روی این قبیل چوبها باعث ساییده شدن پوسته کف پا شده و باعث زخم و التهاب پا میگردد.

  در ضمن عروس ها بعد از سن ۱/۵الی۲سال نیاز به گرفتن ناخن دارند. 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
  #عروس_هلندی #عروسهلندی #عروس_هلندی_دستی #عروس_هلندی_سخنگو #عروس_هلندی_من #لوتینو #ابلغ #سینامون #تیتو #aros_holandi #cocktail #الکوکاتیل #طوطی_سخنگو #طوطیسانان #منقارکجها #پرسپولیس #ایران #قناری #سگ #گربه #حیوانات #حیوان_خانگی #عمر #زندگی #سرلاک #ناخن #لاک #تجربه #حرفه

  495 0 6 hours ago

Advertisements

Advertisements

  .
این موجودی که میبینید اسمش تدی هست زمانی که نگهداریش به ما واگذار شد شبیهه عکسی که سمت راست تصویر میبینید بود شاید خیلیا بگن زشته ولی نمیدونید چقدر بامزه ودوست داشتنی بود اون زمان یه جوجه سرلاکیه حدودا یک ماهه بود... عکسه سمت چپ 3ماهگیه این پسره بازیگوشه ماست...
#عروس_هلندی
#لاوبردز_تدی_عروس_هلندی
 #عروس_هلندی_دستی
@love.birds.m.f

  .
  این موجودی که میبینید اسمش تدی هست زمانی که نگهداریش به ما واگذار شد شبیهه عکسی که سمت راست تصویر میبینید بود شاید خیلیا بگن زشته ولی نمیدونید چقدر بامزه ودوست داشتنی بود اون زمان یه جوجه سرلاکیه حدودا یک ماهه بود... عکسه سمت چپ 3ماهگیه این پسره بازیگوشه ماست...
  #عروس_هلندی
  #لاوبردز_تدی_عروس_هلندی
  #عروس_هلندی_دستی
  @love.birds.m.f

  5 0 21 hours ago

Advertisements

  معرفي ميكنم اينم طلا دختر نازم (برگرفته از سحر دختر نازم)حوصلش سر رفته داره بيرون و نگاه ميكنه🐤🐧 به همين غلظت ژولي پولي ه هر روز 
اين ويديو دومي هم تيتو شوهر نازش بود ك نتونس حضور طلا و تحمل كنه فرار كرد🤦‍♀️ #عروس_هلندي_سخنگو#عروس_هلندی_دستی#cockatil #cockatielsofinstagram #

  معرفي ميكنم اينم طلا دختر نازم (برگرفته از سحر دختر نازم)حوصلش سر رفته داره بيرون و نگاه ميكنه🐤🐧 به همين غلظت ژولي پولي ه هر روز
  اين ويديو دومي هم تيتو شوهر نازش بود ك نتونس حضور طلا و تحمل كنه فرار كرد🤦‍♀️ #عروس_هلندي_سخنگو #عروس_هلندی_دستی #cockatil #cockatielsofinstagram #

  166 2 20 May, 2019
  دوستان به نظرتون این فسقل نره یا ماده؟؟؟
ایشون یکی از جوجه های قبلی ما هستن که عکسشون رو برامون فرستادن که دیگه واسه خودش وروجکیه.
دلیل جنسیت رو پرسیدم دوستان این نیست که من نمیدونم 🤪 نکته دارم براش به خاطر همین خواستم نظراتتونو بدونم.

#طوطی#نر_ماده#عروس_هلندی_دستی #طوطیسانان#

  دوستان به نظرتون این فسقل نره یا ماده؟؟؟
  ایشون یکی از جوجه های قبلی ما هستن که عکسشون رو برامون فرستادن که دیگه واسه خودش وروجکیه.
  دلیل جنسیت رو پرسیدم دوستان این نیست که من نمیدونم 🤪 نکته دارم براش به خاطر همین خواستم نظراتتونو بدونم.

  #طوطی #نر_ماده #عروس_هلندی_دستی #طوطیسانان #

  21 2 20 May, 2019

Advertisements

Top #عروس_هلندی_دستی posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements