#صفحه_رسمی_امام_زمان Instagram Photos & Videos

صفحه_رسمی_امام_زمان - 659 posts

  #شب_جمعه_شب_زیارتی 
کیا عاشقن بسم الله

احد عدلجو تبریزی

ای وجودی هر ایکی دنیایه زینت یا حسین
وی گوزل آدی منه تاج شرافت یا حسین

دل آچان گوندن گوزل آدون اولوب وردیم منیم
تاپموشام بو آدیله عالمده شهرت یا حسین

هر کسون بیر عشقی وار عالمده بیر معشوقی وار
عاشق و معشوق آرا وار آیری لذّت یا حسین

منده عاشق اولموشام عالمده مولاجان سنه
نیلیوم دل باغلیوب بیر سنله الفت یا حسین

بیر گدایم درگهونده روسیاه و موسپید
حاجتیم وار گلمیشم ای باب حاجت یا حسین

دردمندم ای طبیب دردمندان لطف قیل
ناامید ایتمه منی ایله عنایت یا حسین

گل منی قوما قاپوندان بیر یریم یوخدور گیدوم
وار کیمیم سندن صورا ای کان رحمت یا حسین

قطع اولوب امّیدیم هر یاندان امیدیم وار سنه
سنده ایتسن ناامید اولّام خجالت یا حسین

ایتمه سن سن ناامید، سن چونکه زهرا اوغلوسان
سن کرم دریاسی‌سان ایله کرامت یا حسین

بیر مریضم دردیمه دکتر ایلوبدور جواب
سن جواب ایتمه، منه ایله طبابت یا حسین

گوشه ی چشمونله بیر یول باخماقون بسدور منه
هر ایک دنیا منه ایلر کفایت یا حسین

عمرومون سرمایه سین بزم عزاده قویموشام
گوز آچاندان اولموشام من اهل هیئت یا حسین

#ارباب_حسین 
#شب_جمعه_شب_زیارتی 
#امام_جواد 
#صفحه_رسمی_امام_زمان #حضرت_عباس #ابوالفضل_عباس #کربلا #کربلای_معلی

  #شب_جمعه_شب_زیارتی
  کیا عاشقن بسم الله

  احد عدلجو تبریزی

  ای وجودی هر ایکی دنیایه زینت یا حسین
  وی گوزل آدی منه تاج شرافت یا حسین

  دل آچان گوندن گوزل آدون اولوب وردیم منیم
  تاپموشام بو آدیله عالمده شهرت یا حسین

  هر کسون بیر عشقی وار عالمده بیر معشوقی وار
  عاشق و معشوق آرا وار آیری لذّت یا حسین

  منده عاشق اولموشام عالمده مولاجان سنه
  نیلیوم دل باغلیوب بیر سنله الفت یا حسین

  بیر گدایم درگهونده روسیاه و موسپید
  حاجتیم وار گلمیشم ای باب حاجت یا حسین

  دردمندم ای طبیب دردمندان لطف قیل
  ناامید ایتمه منی ایله عنایت یا حسین

  گل منی قوما قاپوندان بیر یریم یوخدور گیدوم
  وار کیمیم سندن صورا ای کان رحمت یا حسین

  قطع اولوب امّیدیم هر یاندان امیدیم وار سنه
  سنده ایتسن ناامید اولّام خجالت یا حسین

  ایتمه سن سن ناامید، سن چونکه زهرا اوغلوسان
  سن کرم دریاسی‌سان ایله کرامت یا حسین

  بیر مریضم دردیمه دکتر ایلوبدور جواب
  سن جواب ایتمه، منه ایله طبابت یا حسین

  گوشه ی چشمونله بیر یول باخماقون بسدور منه
  هر ایک دنیا منه ایلر کفایت یا حسین

  عمرومون سرمایه سین بزم عزاده قویموشام
  گوز آچاندان اولموشام من اهل هیئت یا حسین

  #ارباب_حسین
  #شب_جمعه_شب_زیارتی
  #امام_جواد
  #صفحه_رسمی_امام_زمان #حضرت_عباس #ابوالفضل_عباس #کربلا #کربلای_معلی

  164 6 18 April, 2019

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Top #صفحه_رسمی_امام_زمان posts

Advertisements

  #شب_جمعه_شب_زیارتی 
کیا عاشقن بسم الله

احد عدلجو تبریزی

ای وجودی هر ایکی دنیایه زینت یا حسین
وی گوزل آدی منه تاج شرافت یا حسین

دل آچان گوندن گوزل آدون اولوب وردیم منیم
تاپموشام بو آدیله عالمده شهرت یا حسین

هر کسون بیر عشقی وار عالمده بیر معشوقی وار
عاشق و معشوق آرا وار آیری لذّت یا حسین

منده عاشق اولموشام عالمده مولاجان سنه
نیلیوم دل باغلیوب بیر سنله الفت یا حسین

بیر گدایم درگهونده روسیاه و موسپید
حاجتیم وار گلمیشم ای باب حاجت یا حسین

دردمندم ای طبیب دردمندان لطف قیل
ناامید ایتمه منی ایله عنایت یا حسین

گل منی قوما قاپوندان بیر یریم یوخدور گیدوم
وار کیمیم سندن صورا ای کان رحمت یا حسین

قطع اولوب امّیدیم هر یاندان امیدیم وار سنه
سنده ایتسن ناامید اولّام خجالت یا حسین

ایتمه سن سن ناامید، سن چونکه زهرا اوغلوسان
سن کرم دریاسی‌سان ایله کرامت یا حسین

بیر مریضم دردیمه دکتر ایلوبدور جواب
سن جواب ایتمه، منه ایله طبابت یا حسین

گوشه ی چشمونله بیر یول باخماقون بسدور منه
هر ایک دنیا منه ایلر کفایت یا حسین

عمرومون سرمایه سین بزم عزاده قویموشام
گوز آچاندان اولموشام من اهل هیئت یا حسین

#ارباب_حسین 
#شب_جمعه_شب_زیارتی 
#امام_جواد 
#صفحه_رسمی_امام_زمان #حضرت_عباس #ابوالفضل_عباس #کربلا #کربلای_معلی

  #شب_جمعه_شب_زیارتی
  کیا عاشقن بسم الله

  احد عدلجو تبریزی

  ای وجودی هر ایکی دنیایه زینت یا حسین
  وی گوزل آدی منه تاج شرافت یا حسین

  دل آچان گوندن گوزل آدون اولوب وردیم منیم
  تاپموشام بو آدیله عالمده شهرت یا حسین

  هر کسون بیر عشقی وار عالمده بیر معشوقی وار
  عاشق و معشوق آرا وار آیری لذّت یا حسین

  منده عاشق اولموشام عالمده مولاجان سنه
  نیلیوم دل باغلیوب بیر سنله الفت یا حسین

  بیر گدایم درگهونده روسیاه و موسپید
  حاجتیم وار گلمیشم ای باب حاجت یا حسین

  دردمندم ای طبیب دردمندان لطف قیل
  ناامید ایتمه منی ایله عنایت یا حسین

  گل منی قوما قاپوندان بیر یریم یوخدور گیدوم
  وار کیمیم سندن صورا ای کان رحمت یا حسین

  قطع اولوب امّیدیم هر یاندان امیدیم وار سنه
  سنده ایتسن ناامید اولّام خجالت یا حسین

  ایتمه سن سن ناامید، سن چونکه زهرا اوغلوسان
  سن کرم دریاسی‌سان ایله کرامت یا حسین

  بیر مریضم دردیمه دکتر ایلوبدور جواب
  سن جواب ایتمه، منه ایله طبابت یا حسین

  گوشه ی چشمونله بیر یول باخماقون بسدور منه
  هر ایک دنیا منه ایلر کفایت یا حسین

  عمرومون سرمایه سین بزم عزاده قویموشام
  گوز آچاندان اولموشام من اهل هیئت یا حسین

  #ارباب_حسین
  #شب_جمعه_شب_زیارتی
  #امام_جواد
  #صفحه_رسمی_امام_زمان #حضرت_عباس #ابوالفضل_عباس #کربلا #کربلای_معلی

  164 6 18 April, 2019

Advertisements

Advertisements