#شمایل Instagram Photos & Videos

شمایل - 3.1k posts

Advertisements

  🧚‍♀️صبح بخیر

به هوش بودم از اول
که دل به کس نسپارم
#شمایل تو بدیدم
نه #صبر ماند و نه #هوشم
‌‌
#سعدی

  🧚‍♀️صبح بخیر

  به هوش بودم از اول
  که دل به کس نسپارم
  #شمایل تو بدیدم
  نه #صبر ماند و نه #هوشم
  ‌‌
  #سعدی

  60 0 21 hours ago

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  #rezaghiasyeganeh . 🌹🌹🌹
هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم

نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم

شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم

حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد

دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم

مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی

که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم

من رمیده دل آن به که در سماع نیایم

که گر به پای درآیم به دربرند به دوشم

بیا به صلح من امروز در کنار من امشب

که دیده خواب نکرده‌ست از انتظار تو دوشم

مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم

که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم

به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت

که تندرست ملامت کند چو من بخروشم

مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن

سخن چه فایده گفتن چو پند می‌ننیوشم

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم 
#سعدی #شیخ_ازل #جهد #عشق #آتش #هوش #اول
 #آخر #شمایل #جان #هیچ #صلح #انتظار #دوش #عالم
#دیروز #امروز #فردا #من #تو #رضا_غیاث_یگانه

  #rezaghiasyeganeh . 🌹🌹🌹
  هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم

  نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

  به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم

  شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم

  حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد

  دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم

  مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی

  که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم

  من رمیده دل آن به که در سماع نیایم

  که گر به پای درآیم به دربرند به دوشم

  بیا به صلح من امروز در کنار من امشب

  که دیده خواب نکرده‌ست از انتظار تو دوشم

  مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم

  که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم

  به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت

  که تندرست ملامت کند چو من بخروشم

  مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن

  سخن چه فایده گفتن چو پند می‌ننیوشم

  به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

  و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم
  #سعدی #شیخ_ازل #جهد #عشق #آتش #هوش #اول
  #آخر #شمایل #جان #هیچ #صلح #انتظار #دوش #عالم
  #دیروز #امروز #فردا #من #تو #رضا_غیاث_یگانه

  255 7 16 July, 2019

Top #شمایل posts

  #rezaghiasyeganeh . 🌹🌹🌹
هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم

نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم

شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم

حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد

دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم

مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی

که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم

من رمیده دل آن به که در سماع نیایم

که گر به پای درآیم به دربرند به دوشم

بیا به صلح من امروز در کنار من امشب

که دیده خواب نکرده‌ست از انتظار تو دوشم

مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم

که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم

به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت

که تندرست ملامت کند چو من بخروشم

مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن

سخن چه فایده گفتن چو پند می‌ننیوشم

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم 
#سعدی #شیخ_ازل #جهد #عشق #آتش #هوش #اول
 #آخر #شمایل #جان #هیچ #صلح #انتظار #دوش #عالم
#دیروز #امروز #فردا #من #تو #رضا_غیاث_یگانه

  #rezaghiasyeganeh . 🌹🌹🌹
  هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم

  نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

  به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم

  شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم

  حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد

  دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم

  مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی

  که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم

  من رمیده دل آن به که در سماع نیایم

  که گر به پای درآیم به دربرند به دوشم

  بیا به صلح من امروز در کنار من امشب

  که دیده خواب نکرده‌ست از انتظار تو دوشم

  مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم

  که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم

  به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت

  که تندرست ملامت کند چو من بخروشم

  مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن

  سخن چه فایده گفتن چو پند می‌ننیوشم

  به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

  و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم
  #سعدی #شیخ_ازل #جهد #عشق #آتش #هوش #اول
  #آخر #شمایل #جان #هیچ #صلح #انتظار #دوش #عالم
  #دیروز #امروز #فردا #من #تو #رضا_غیاث_یگانه

  255 7 16 July, 2019

Advertisements

Advertisements

Advertisements