#شعر_معاصر Instagram Photos & Videos

شعر_معاصر - 104.1k posts

  ویژه نمایشگاه کتاب
اگر شعر معاصر ایران را دنبال می‌کنید، نام گروس عبدالملکیان را قطعا شنیده‌اید و آثارش را خوانده‌اید. مجموعه شعر او به نام «سه‌گانه خاورمیانه» هم به‌تازگی منتشر شده. این کتاب البته مجموعه‌ای‌ با ساختمان و فضایی متفاوت است. شاعر در بخشی از مقدمه‌ کتاب می‌گوید: «کتابی که می‌خوانید، مجموعه شعری پیوسته است؛ به این معنا که شعرهای این کتاب هم مستقل‌اند و هم پیوسته.» بعد در توضیح می‌آورد که: «این کتاب سه فصل دارد؛ اما آغاز فصل‌ها مشخص نیست؛ هر جا که احساس‌شان کنید آغاز می‌شوند.» در واقع عبدالملکیان در این مجموعه شعر تلاش کرده شعرهایی خلق کند که ساختمانی قابل تأمل داشته باشند؛ به این معنی که خواننده بتواند آن‌ها را آغاز کند و هر کدام از بندها، معنای مستقلی داشته باشند.
* سه‌گانه خاورمیانه (شعر)، گروس عبدالملکیان، انتشارات چشمه
چاپ اول:
1397
#مدادان #نمایشگاه_کتاب #ویژه_نمایشگاه_کتاب #گروس_عبدالملکیان #سه‌گانه_خاورمیانه #شعر #شعر_معاصر #انتشارات_چشمه #معرفی_شعر #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب

  ویژه نمایشگاه کتاب
  اگر شعر معاصر ایران را دنبال می‌کنید، نام گروس عبدالملکیان را قطعا شنیده‌اید و آثارش را خوانده‌اید. مجموعه شعر او به نام «سه‌گانه خاورمیانه» هم به‌تازگی منتشر شده. این کتاب البته مجموعه‌ای‌ با ساختمان و فضایی متفاوت است. شاعر در بخشی از مقدمه‌ کتاب می‌گوید: «کتابی که می‌خوانید، مجموعه شعری پیوسته است؛ به این معنا که شعرهای این کتاب هم مستقل‌اند و هم پیوسته.» بعد در توضیح می‌آورد که: «این کتاب سه فصل دارد؛ اما آغاز فصل‌ها مشخص نیست؛ هر جا که احساس‌شان کنید آغاز می‌شوند.» در واقع عبدالملکیان در این مجموعه شعر تلاش کرده شعرهایی خلق کند که ساختمانی قابل تأمل داشته باشند؛ به این معنی که خواننده بتواند آن‌ها را آغاز کند و هر کدام از بندها، معنای مستقلی داشته باشند.
  * سه‌گانه خاورمیانه (شعر)، گروس عبدالملکیان، انتشارات چشمه
  چاپ اول:
  1397
  #مدادان #نمایشگاه_کتاب #ویژه_نمایشگاه_کتاب #گروس_عبدالملکیان #سه ‌گانه_خاورمیانه #شعر #شعر_معاصر #انتشارات_چشمه #معرفی_شعر #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب

  8 0 5 hours ago
  .
هر شب زنی کنار زمان خُرد میشود
هر روز زخمها به نمک خو نمی کند
آن رفتگر که نمیه شب از دور می رسد
این خرده های کیست که جارو نمی کند؟!
.
از قصه ات بغض زمین را جدا نکن
.
هر شب هزار پاره ی قربانی هوس
جز خط اشک نیست به رخسار تیره اش
دیوانه وار چنگ به پهلوی شب زده
تا چاله ها پرشود از  اشک دیده اش
.
بی اعتنا این گله هارا رها نکن
.
باید که مرتکب شوی امشب گناه را
آسوده باش, دست تورا رو نمی کنند
داروغه ها سخت گرفتار فسق خود
جز حق آن ضعیف که پارو نمی کنند
.
این نسل را با عملت بی خدا نکن
.
اسطوره ها جای شما در کتاب و ما 
تا انتهای مرز توهم  دویده ایم
آلوده تر به بستر تاریخ مانده و ..
با درد به گرداب تعفن رسیده ایم
.
با هر خطا درد دلت را دوا نکن
.
مارا خیال خام, کجاها نمی برد
تا ذهنمان، در پی این یاوه گفتن است
هر ناسزا نوش بجانت که حق تو
این صد من و یک غاز به خرمن شنفتن است
.
خود را به زور در صف مردانه جا نکن
( این بیت را زیر سبیلی هجا نکن)
.
#سیمین_بابائی
.
#شعر_پارسی #شعر_کلاسیک 
#شعر_امروز #شعر_سنتی
#غزل #چهار_پاره 
#شعر_معاصر #رقص_قلم
#غزلواره #شاعرانه #زخم_زن
#بغض_زمین #گله_گناه

  .
  هر شب زنی کنار زمان خُرد میشود
  هر روز زخمها به نمک خو نمی کند
  آن رفتگر که نمیه شب از دور می رسد
  این خرده های کیست که جارو نمی کند؟!
  .
  از قصه ات بغض زمین را جدا نکن
  .
  هر شب هزار پاره ی قربانی هوس
  جز خط اشک نیست به رخسار تیره اش
  دیوانه وار چنگ به پهلوی شب زده
  تا چاله ها پرشود از  اشک دیده اش
  .
  بی اعتنا این گله هارا رها نکن
  .
  باید که مرتکب شوی امشب گناه را
  آسوده باش, دست تورا رو نمی کنند
  داروغه ها سخت گرفتار فسق خود
  جز حق آن ضعیف که پارو نمی کنند
  .
  این نسل را با عملت بی خدا نکن
  .
  اسطوره ها جای شما در کتاب و ما 
  تا انتهای مرز توهم  دویده ایم
  آلوده تر به بستر تاریخ مانده و ..
  با درد به گرداب تعفن رسیده ایم
  .
  با هر خطا درد دلت را دوا نکن
  .
  مارا خیال خام, کجاها نمی برد
  تا ذهنمان، در پی این یاوه گفتن است
  هر ناسزا نوش بجانت که حق تو
  این صد من و یک غاز به خرمن شنفتن است
  .
  خود را به زور در صف مردانه جا نکن
  ( این بیت را زیر سبیلی هجا نکن)
  .
  #سیمین_بابائی
  .
  #شعر_پارسی #شعر_کلاسیک
  #شعر_امروز #شعر_سنتی
  #غزل #چهار_پاره
  #شعر_معاصر #رقص_قلم
  #غزلواره #شاعرانه #زخم_زن
  #بغض_زمین #گله_گناه

  68 10 7 hours ago
  .
دوبـاره وقــتِ غــزل شُـد رَوم بـه میخانه
بـــرای گـفـتــنِ شـعـــر از عـــزیـــزِ دُردانه

هنـــوز از مِـی عشــقِ تــو میـخــورم امّــا
قـدیــم کاسـه بـه کاسـه کنــون بـه پیمانه

بکُش مَـرا کـه سعادت نصـیب مـن بــاشـد
بـزن تــو ضـربـه ی آخـر بـه قلب و جانانه

هـم از دلـم تــو رُبـودی هـرآنـچــه بایـد را
هـم از سـرم‌ تــو گــرفتــی هــوای کاشانه

گُذشـته بخت سـیه بـا وصـالِ تــو روشـن
کنـون به فرقِ تـو همچون گُذشـته ویرانه

بـه مـا کـه میـرسی از عـاشــقی نمیـدانـی
کنــارِ غیـــرِ مــن از عـاشــقی چــو فرزانه

به دُشـمنان و رقیـبانِ مــن تـــو میخنـدی
به دوست های خودت تـا کنـی چو بیگانه

غَریـبِ شـهــر وصـالـم قَریـب مـرگـم مـن
کـه میـــرَم از غـــم هـجــران تــو غریبانه

دلـم نیــامـده دیـوانِ مــن کســی خـوانـد
که همچو من شود هرآنکه خوانده دیوانه

بــه چـاپ میرســد آخـــر تـمــام اشـعـارم
بــه چاپخانه رسـد درد و دل از ایـن خانه

تـو سـوختـی پَـرم امّـا بـه دورِ تـو گشـتـم
تـو شـمـع بــودی و شـاهیـن شـبیه پروانه

#شاهین_پورعلی_اکبر 
اردیبهشت ماه / ۱۳۹۸
.
#شعر #شعرفارسی #شعر_پارسی #شعر_فارسی #ادبیات #وزن #قافیه #ادب #شعور #شهریار #غزل #معاصر #شعر_معاصر #شعرمعاصر #غزل_معاصر #فارسی #استاد_شهریار #ادبیات_فارسی #پارسی #کتاب #نمایشگاه_کتاب #چاپ #چاپخانه #دیوانه

  .
  دوبـاره وقــتِ غــزل شُـد رَوم بـه میخانه
  بـــرای گـفـتــنِ شـعـــر از عـــزیـــزِ دُردانه

  هنـــوز از مِـی عشــقِ تــو میـخــورم امّــا
  قـدیــم کاسـه بـه کاسـه کنــون بـه پیمانه

  بکُش مَـرا کـه سعادت نصـیب مـن بــاشـد
  بـزن تــو ضـربـه ی آخـر بـه قلب و جانانه

  هـم از دلـم تــو رُبـودی هـرآنـچــه بایـد را
  هـم از سـرم‌ تــو گــرفتــی هــوای کاشانه

  گُذشـته بخت سـیه بـا وصـالِ تــو روشـن
  کنـون به فرقِ تـو همچون گُذشـته ویرانه

  بـه مـا کـه میـرسی از عـاشــقی نمیـدانـی
  کنــارِ غیـــرِ مــن از عـاشــقی چــو فرزانه

  به دُشـمنان و رقیـبانِ مــن تـــو میخنـدی
  به دوست های خودت تـا کنـی چو بیگانه

  غَریـبِ شـهــر وصـالـم قَریـب مـرگـم مـن
  کـه میـــرَم از غـــم هـجــران تــو غریبانه

  دلـم نیــامـده دیـوانِ مــن کســی خـوانـد
  که همچو من شود هرآنکه خوانده دیوانه

  بــه چـاپ میرســد آخـــر تـمــام اشـعـارم
  بــه چاپخانه رسـد درد و دل از ایـن خانه

  تـو سـوختـی پَـرم امّـا بـه دورِ تـو گشـتـم
  تـو شـمـع بــودی و شـاهیـن شـبیه پروانه

  #شاهین_پورعلی_اکبر
  اردیبهشت ماه / ۱۳۹۸
  .
  #شعر #شعرفارسی #شعر_پارسی #شعر_فارسی #ادبیات #وزن #قافیه #ادب #شعور #شهریار #غزل #معاصر #شعر_معاصر #شعرمعاصر #غزل_معاصر #فارسی #استاد_شهریار #ادبیات_فارسی #پارسی #کتاب #نمایشگاه_کتاب #چاپ #چاپخانه #دیوانه

  281 11 9 hours ago

Top #شعر_معاصر posts

  :
دلم آشفته ی آن مایه ناز است هنوز
مرغ پرسوخته در پنجه ی باز است هنوز

جان به لب آمد و لب برلب جانان نرسید
دل به جان آمد و او برسر ناز است هنوز

گرچه بیگانه زخود گشتم و دیوانه زعشق
یار، عاشق کش و بیگانه نواز است هنوز

خاک گردیدم و بر آتش من آب نزد
غافل از حسرت ارباب نیاز است هنوز

گرچه هر لحظه مدد می دهدم چشم پرآب
دل سودا زده در سوز و گداز است هنوز

همه خفتند به غیر از من و پروانه و شمع
قصه ما دو سه دیوانه دراز است هنوز

گر چه رفتی، زدلم حسرت روی تو نرفت
درِ این خانه به امید تو باز است هنوز

این چه سوداست عمادا که تو در سر داری؟
وین چه سوزی است که در پرده ساز است هنوز

#عماد_خراسانی

#شعرنفیس #شعر_نفیس #شعر_کلاسیک #شعر_زیبا #شعر_معاصر #غزل_ناب #شب #عاشقانه #شعر_کوتاه #متن_زیبا #جدایی #شعر_سپید

  :
  دلم آشفته ی آن مایه ناز است هنوز
  مرغ پرسوخته در پنجه ی باز است هنوز

  جان به لب آمد و لب برلب جانان نرسید
  دل به جان آمد و او برسر ناز است هنوز

  گرچه بیگانه زخود گشتم و دیوانه زعشق
  یار، عاشق کش و بیگانه نواز است هنوز

  خاک گردیدم و بر آتش من آب نزد
  غافل از حسرت ارباب نیاز است هنوز

  گرچه هر لحظه مدد می دهدم چشم پرآب
  دل سودا زده در سوز و گداز است هنوز

  همه خفتند به غیر از من و پروانه و شمع
  قصه ما دو سه دیوانه دراز است هنوز

  گر چه رفتی، زدلم حسرت روی تو نرفت
  درِ این خانه به امید تو باز است هنوز

  این چه سوداست عمادا که تو در سر داری؟
  وین چه سوزی است که در پرده ساز است هنوز

  #عماد_خراسانی

  #شعرنفیس #شعر_نفیس #شعر_کلاسیک #شعر_زیبا #شعر_معاصر #غزل_ناب #شب #عاشقانه #شعر_کوتاه #متن_زیبا #جدایی #شعر_سپید

  1,003 25 10 hours ago