#زیردل Instagram Photos & Videos

زیردل - 10 posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  وزارت راه: دولت امسال از صاحبان خانه‌های خالی ماليات می‌گيرد

فقط ازشون مالیات می گیره؟ باید شلاق شون بزنن. اینقدر که اینا جوونای مملکت رو تحت فشار قرار دادن، احمدی نژاد قرار نداد! بهشون رحم نکنید؛ اینا زیر دل خیلیا رو به درد آوردن.
#خانه #خالی #زیردل #درد
کانال چرت نویس | لینک در صفحه

  وزارت راه: دولت امسال از صاحبان خانه‌های خالی ماليات می‌گيرد

  فقط ازشون مالیات می گیره؟ باید شلاق شون بزنن. اینقدر که اینا جوونای مملکت رو تحت فشار قرار دادن، احمدی نژاد قرار نداد! بهشون رحم نکنید؛ اینا زیر دل خیلیا رو به درد آوردن.
  #خانه #خالی #زیردل #درد
  کانال چرت نویس | لینک در صفحه

  203 7 3 April, 2016
  .
الان شاید فکر کنین بر اثر شنیدن یک قطعه اپرای ناب یا مثلا وسط یه بحث سنگین پیرامون نحله های فکری انحرافی در دوران پسانوگرایی ریختم این شکلی شده. ولی خب حقیقت تلخ اینه که انتظار جانکاه حاضر شدن ساندویچ سوسیس بلغاری این بلا رو سر من آورده و سعید فخاریانم لحظه رو شکار کرده.

#اپرا #بحث #انتظار
#بلغاری #جگر #دل #زیردل

  .
  الان شاید فکر کنین بر اثر شنیدن یک قطعه اپرای ناب یا مثلا وسط یه بحث سنگین پیرامون نحله های فکری انحرافی در دوران پسانوگرایی ریختم این شکلی شده. ولی خب حقیقت تلخ اینه که انتظار جانکاه حاضر شدن ساندویچ سوسیس بلغاری این بلا رو سر من آورده و سعید فخاریانم لحظه رو شکار کرده.

  #اپرا #بحث #انتظار
  #بلغاری #جگر #دل #زیردل

  167 9 1 April, 2016
  پدر و مادرهای ما، عبور از خیابون رو اینجوری بهمون یاد دادن: "یک نگاه به سمت چپ و بعد یک نگاه به سمت راست کن و رد شو." ا
حالا ما باید به بچه هامون بگیم: "یه نگاه سمت چپ، بعد سمت راست، بعد بالا، بعد پایین، بعد پشت سر، بعد روبرو، بعد یه دور از اول، اگه واقعا دیدی موتور نمیاد رد شو."
تو خیابون های ما، موتور از رگ گردن به آدم نزدیکتره. دیروز موتوره سعی داشت توی پیاده رو از بین یه خونواده پرجمعیت رد شه و وقتی دید نمیشه، فحش سفتی داد و با اکراه رفت تو خیابون از چراغ قرمز رد شد. 
موتوری ها! چرا این جوری گناه می کنین؟
#موتور #گناه #زیردل #درد

  پدر و مادرهای ما، عبور از خیابون رو اینجوری بهمون یاد دادن: "یک نگاه به سمت چپ و بعد یک نگاه به سمت راست کن و رد شو." ا
  حالا ما باید به بچه هامون بگیم: "یه نگاه سمت چپ، بعد سمت راست، بعد بالا، بعد پایین، بعد پشت سر، بعد روبرو، بعد یه دور از اول، اگه واقعا دیدی موتور نمیاد رد شو."
  تو خیابون های ما، موتور از رگ گردن به آدم نزدیکتره. دیروز موتوره سعی داشت توی پیاده رو از بین یه خونواده پرجمعیت رد شه و وقتی دید نمیشه، فحش سفتی داد و با اکراه رفت تو خیابون از چراغ قرمز رد شد.
  موتوری ها! چرا این جوری گناه می کنین؟
  #موتور #گناه #زیردل #درد

  214 12 13 March, 2016

Top #زیردل posts

Advertisements

  .
الان شاید فکر کنین بر اثر شنیدن یک قطعه اپرای ناب یا مثلا وسط یه بحث سنگین پیرامون نحله های فکری انحرافی در دوران پسانوگرایی ریختم این شکلی شده. ولی خب حقیقت تلخ اینه که انتظار جانکاه حاضر شدن ساندویچ سوسیس بلغاری این بلا رو سر من آورده و سعید فخاریانم لحظه رو شکار کرده.

#اپرا #بحث #انتظار
#بلغاری #جگر #دل #زیردل

  .
  الان شاید فکر کنین بر اثر شنیدن یک قطعه اپرای ناب یا مثلا وسط یه بحث سنگین پیرامون نحله های فکری انحرافی در دوران پسانوگرایی ریختم این شکلی شده. ولی خب حقیقت تلخ اینه که انتظار جانکاه حاضر شدن ساندویچ سوسیس بلغاری این بلا رو سر من آورده و سعید فخاریانم لحظه رو شکار کرده.

  #اپرا #بحث #انتظار
  #بلغاری #جگر #دل #زیردل

  167 9 1 April, 2016

Advertisements

  پدر و مادرهای ما، عبور از خیابون رو اینجوری بهمون یاد دادن: "یک نگاه به سمت چپ و بعد یک نگاه به سمت راست کن و رد شو." ا
حالا ما باید به بچه هامون بگیم: "یه نگاه سمت چپ، بعد سمت راست، بعد بالا، بعد پایین، بعد پشت سر، بعد روبرو، بعد یه دور از اول، اگه واقعا دیدی موتور نمیاد رد شو."
تو خیابون های ما، موتور از رگ گردن به آدم نزدیکتره. دیروز موتوره سعی داشت توی پیاده رو از بین یه خونواده پرجمعیت رد شه و وقتی دید نمیشه، فحش سفتی داد و با اکراه رفت تو خیابون از چراغ قرمز رد شد. 
موتوری ها! چرا این جوری گناه می کنین؟
#موتور #گناه #زیردل #درد

  پدر و مادرهای ما، عبور از خیابون رو اینجوری بهمون یاد دادن: "یک نگاه به سمت چپ و بعد یک نگاه به سمت راست کن و رد شو." ا
  حالا ما باید به بچه هامون بگیم: "یه نگاه سمت چپ، بعد سمت راست، بعد بالا، بعد پایین، بعد پشت سر، بعد روبرو، بعد یه دور از اول، اگه واقعا دیدی موتور نمیاد رد شو."
  تو خیابون های ما، موتور از رگ گردن به آدم نزدیکتره. دیروز موتوره سعی داشت توی پیاده رو از بین یه خونواده پرجمعیت رد شه و وقتی دید نمیشه، فحش سفتی داد و با اکراه رفت تو خیابون از چراغ قرمز رد شد.
  موتوری ها! چرا این جوری گناه می کنین؟
  #موتور #گناه #زیردل #درد

  214 12 13 March, 2016
  وزارت راه: دولت امسال از صاحبان خانه‌های خالی ماليات می‌گيرد

فقط ازشون مالیات می گیره؟ باید شلاق شون بزنن. اینقدر که اینا جوونای مملکت رو تحت فشار قرار دادن، احمدی نژاد قرار نداد! بهشون رحم نکنید؛ اینا زیر دل خیلیا رو به درد آوردن.
#خانه #خالی #زیردل #درد
کانال چرت نویس | لینک در صفحه

  وزارت راه: دولت امسال از صاحبان خانه‌های خالی ماليات می‌گيرد

  فقط ازشون مالیات می گیره؟ باید شلاق شون بزنن. اینقدر که اینا جوونای مملکت رو تحت فشار قرار دادن، احمدی نژاد قرار نداد! بهشون رحم نکنید؛ اینا زیر دل خیلیا رو به درد آوردن.
  #خانه #خالی #زیردل #درد
  کانال چرت نویس | لینک در صفحه

  203 7 3 April, 2016

Advertisements