#زنده_یاد_جهان_پهلوان_تختی Instagram Photos & Videos

زنده_یاد_جهان_پهلوان_تختی - 3 posts

  جهان پهلوان تختى 17 دیماه1397سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی است

غلامرضا در 5 شهریور 1309 در خانی آباد و از پدری اصالتا همدانی و مادری تهرانی متولد شد

وی یک طلا و دو نقره ی المپیک و دو طلا و دو نقره ی جهانی را در کارنامه خود دارد و تا سالها تنها ورزشکار ایرانی بود که 3 مدال المپیک داشت. 
اما آنچه که تختی را تختی کرد نه مدال ها که مرام و منش او بود. قهرمان المپیک بعد از زلزله ی بویین زهرا بلندگو به دست در خیابان های پایتخت چرخید و کمک جمع کرد، هرگز خود را از مردم پنهان نمی کرد و گل های باغچه ی خانه اش را دسته می کرد و در خیابان به مردم اهدا می کرد، آن هم در دهه 40 نه قرن 21 و وسط ولوله های حقوق بشر و انسان دوستی!

بعد از مرگ مشکوک جهان پهلوان حداقل 7 نفر خودکشی کردند. در مورد زندگی تختی 4 کتاب، صدها شعر( از جمله گفتگو با تختی سیمین بهبانی و خوان هشتم مهدی اخوان ثالث)، چند مستند و یک فیلم سینمایی( با کارگردانی ناتمام علی حاتمی و اتمام بهروز افخمی) نوشته و ساخته شد. مزار جهان پهلوان در ابن بابویه شهر ری قرار گرفته است.

روحش شاد

#زنده_یاد_جهان_پهلوان_تختی#غلامرضا_تختی#۱۷_دی_ماه#مرگ#المپیک#جهانی#مدال_جهانی#پهلوان#طلا#درگذشت

  جهان پهلوان تختى 17 دیماه1397سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی است

  غلامرضا در 5 شهریور 1309 در خانی آباد و از پدری اصالتا همدانی و مادری تهرانی متولد شد

  وی یک طلا و دو نقره ی المپیک و دو طلا و دو نقره ی جهانی را در کارنامه خود دارد و تا سالها تنها ورزشکار ایرانی بود که 3 مدال المپیک داشت.
  اما آنچه که تختی را تختی کرد نه مدال ها که مرام و منش او بود. قهرمان المپیک بعد از زلزله ی بویین زهرا بلندگو به دست در خیابان های پایتخت چرخید و کمک جمع کرد، هرگز خود را از مردم پنهان نمی کرد و گل های باغچه ی خانه اش را دسته می کرد و در خیابان به مردم اهدا می کرد، آن هم در دهه 40 نه قرن 21 و وسط ولوله های حقوق بشر و انسان دوستی!

  بعد از مرگ مشکوک جهان پهلوان حداقل 7 نفر خودکشی کردند. در مورد زندگی تختی 4 کتاب، صدها شعر( از جمله گفتگو با تختی سیمین بهبانی و خوان هشتم مهدی اخوان ثالث)، چند مستند و یک فیلم سینمایی( با کارگردانی ناتمام علی حاتمی و اتمام بهروز افخمی) نوشته و ساخته شد. مزار جهان پهلوان در ابن بابویه شهر ری قرار گرفته است.

  روحش شاد

  #زنده_یاد_جهان_پهلوان_تختی #غلامرضا_تختی #۱۷_دی_ماه #مرگ #المپیک #جهانی #مدال_جهانی #پهلوان #طلا #درگذشت

  38 2 8 January, 2019

Advertisements

Top #زنده_یاد_جهان_پهلوان_تختی posts