#دختربیهمتای_من Instagram Photos & Videos

دختربیهمتای_من - 534 posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  ای در دل من میل و تمنا همه تو
 وندر سـر من مایه سودا همه تو

هرچنـــــد به روزگار در می‌نگرم
 امروز هـمه تویی و فردا همه تو

#مولانا#بنیتا#دختربیهمتای_من

  ای در دل من میل و تمنا همه تو
   وندر سـر من مایه سودا همه تو

  هرچنـــــد به روزگار در می‌نگرم
   امروز هـمه تویی و فردا همه تو

  #مولانا #بنیتا #دختربیهمتای_من

  158 0 2 May, 2019

Advertisements

  خوشبختی همین در کنار هم بودن هاست
همین دوست داشتن هاست

خوشبختی همین لحظه های ماست

همین ثانیه هاییست که در شتاب زندگی گمشان کرده ایم ... :)________________________________________________________________________
خانواده یکی از شاهکارهای طبیعت است.
جرج سانتایانا
#benita#beautiful #khanevade #❤❤❤ #خانواده_عشق #
#96 #دختربیهمتای_من #بنیتا#👪👪👪 #momydaughter

  خوشبختی همین در کنار هم بودن هاست
  همین دوست داشتن هاست

  خوشبختی همین لحظه های ماست

  همین ثانیه هاییست که در شتاب زندگی گمشان کرده ایم ... :)________________________________________________________________________
  خانواده یکی از شاهکارهای طبیعت است.
  جرج سانتایانا
  #benita #beautiful #khanevade #❤❤❤ #خانواده_عشق #
  #96 #دختربیهمتای_من #بنیتا #👪👪👪 #momydaughter

  106 1 10 April, 2019

Top #دختربیهمتای_من posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements