#خنده_حلال Instagram Photos & Videos

خنده_حلال - 20.5k posts

Advertisements

  .
مراسم مورد تأیید حکومت اسلامی در جهت حمایت از حجاب 😊
اینجوری می‌خوان مردم و تشویق به رعایت حجاب بکنن :
-اول یه هنرمند اسلامی با آستین کوتاه پشت تریبون به جماعت زیادی از خانمها توهین می‌کنه بعد خانمهای محجبه و دیندار در حالی که دارن تو گرما له‌له می‌زنن از تشبیه هم‌جنساشون به سگ می‌خندن و لذت می‌برن 😊 زیبا نیست ؟ 
هنرمند مسلمان تعریف می‌کنه که خانمی سراغ ایشون رفته(چرا ؟!!) و عرض کرده که مسلمانه اما اعتقادی به حجاب اجباری نداره ، این برادر هنرمند هم با سعه‌ی صدر در پاسخ به اون خانم جاهل فرموده چون از پدر و مادر مسلمان به دنیا اومدی فلذا «چشمت کور» باید محجبه باشی و به همین زیبایی جایگاه اسلام را به مقام شامخ «آش کشک خاله» اعتلا داده . 
نه واقعاً زیبا نیست ؟ 😊
#حجاب 
#حجاب_اجباری 
#همایش_حمایت_از_حجاب 
#هنرمند_مسلمان 
#اسلام 
#اره 
#پروژه_تفرقه_اندازی 
#خنده_حلال 
تمام این همایش‌ها در جهت ایجاد تفرقه و شکاف در جامعه و جلوگیری از مطالبه‌گری اقشار مردم در برابر فساد خارج از تصور و دزدی‌های کلان بعضی آقایونه وگرنه که قطعاً با این همایش‌ها و سخنرانی‌های پرمغز فقط تیشه به ریشه‌ی دین و اعتقاد مردم می‌خوره و بس .
#کوروش_معصومی 
لطفاً مثل همیشه تو کامنت گذاری رعایت کنین رفقا 😉🌻مچکرم .

  .
  مراسم مورد تأیید حکومت اسلامی در جهت حمایت از حجاب 😊
  اینجوری می‌خوان مردم و تشویق به رعایت حجاب بکنن :
  -اول یه هنرمند اسلامی با آستین کوتاه پشت تریبون به جماعت زیادی از خانمها توهین می‌کنه بعد خانمهای محجبه و دیندار در حالی که دارن تو گرما له‌له می‌زنن از تشبیه هم‌جنساشون به سگ می‌خندن و لذت می‌برن 😊 زیبا نیست ؟
  هنرمند مسلمان تعریف می‌کنه که خانمی سراغ ایشون رفته(چرا ؟!!) و عرض کرده که مسلمانه اما اعتقادی به حجاب اجباری نداره ، این برادر هنرمند هم با سعه‌ی صدر در پاسخ به اون خانم جاهل فرموده چون از پدر و مادر مسلمان به دنیا اومدی فلذا «چشمت کور» باید محجبه باشی و به همین زیبایی جایگاه اسلام را به مقام شامخ «آش کشک خاله» اعتلا داده .
  نه واقعاً زیبا نیست ؟ 😊
  #حجاب
  #حجاب_اجباری
  #همایش_حمایت_از_حجاب
  #هنرمند_مسلمان
  #اسلام
  #اره
  #پروژه_تفرقه_اندازی
  #خنده_حلال
  تمام این همایش‌ها در جهت ایجاد تفرقه و شکاف در جامعه و جلوگیری از مطالبه‌گری اقشار مردم در برابر فساد خارج از تصور و دزدی‌های کلان بعضی آقایونه وگرنه که قطعاً با این همایش‌ها و سخنرانی‌های پرمغز فقط تیشه به ریشه‌ی دین و اعتقاد مردم می‌خوره و بس .
  #کوروش_معصومی
  لطفاً مثل همیشه تو کامنت گذاری رعایت کنین رفقا 😉🌻مچکرم .

  12 0 2 hours ago

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  .
مراسم مورد تأیید حکومت اسلامی در جهت حمایت از حجاب 😊
اینجوری می‌خوان مردم و تشویق به رعایت حجاب بکنن :
-اول یه هنرمند اسلامی با آستین کوتاه پشت تریبون به جماعت زیادی از خانمها توهین می‌کنه بعد خانمهای محجبه و دیندار در حالی که دارن تو گرما له‌له می‌زنن از تشبیه هم‌جنساشون به سگ می‌خندن و لذت می‌برن 😊 زیبا نیست ؟ 
هنرمند مسلمان تعریف می‌کنه که خانمی سراغ ایشون رفته(چرا ؟!!) و عرض کرده که مسلمانه اما اعتقادی به حجاب اجباری نداره ، این برادر هنرمند هم با سعه‌ی صدر در پاسخ به اون خانم جاهل فرموده چون از پدر و مادر مسلمان به دنیا اومدی فلذا «چشمت کور» باید محجبه باشی و به همین زیبایی جایگاه اسلام را به مقام شامخ «آش کشک خاله» اعتلا داده . 
نه واقعاً زیبا نیست ؟ 😊
#حجاب 
#حجاب_اجباری 
#همایش_حمایت_از_حجاب 
#هنرمند_مسلمان 
#اسلام 
#اره 
#پروژه_تفرقه_اندازی 
#خنده_حلال 
تمام این همایش‌ها در جهت ایجاد تفرقه و شکاف در جامعه و جلوگیری از مطالبه‌گری اقشار مردم در برابر فساد خارج از تصور و دزدی‌های کلان بعضی آقایونه وگرنه که قطعاً با این همایش‌ها و سخنرانی‌های پرمغز فقط تیشه به ریشه‌ی دین و اعتقاد مردم می‌خوره و بس .
#کوروش_معصومی 
لطفاً مثل همیشه تو کامنت گذاری رعایت کنین رفقا 😉🌻مچکرم .

  .
  مراسم مورد تأیید حکومت اسلامی در جهت حمایت از حجاب 😊
  اینجوری می‌خوان مردم و تشویق به رعایت حجاب بکنن :
  -اول یه هنرمند اسلامی با آستین کوتاه پشت تریبون به جماعت زیادی از خانمها توهین می‌کنه بعد خانمهای محجبه و دیندار در حالی که دارن تو گرما له‌له می‌زنن از تشبیه هم‌جنساشون به سگ می‌خندن و لذت می‌برن 😊 زیبا نیست ؟
  هنرمند مسلمان تعریف می‌کنه که خانمی سراغ ایشون رفته(چرا ؟!!) و عرض کرده که مسلمانه اما اعتقادی به حجاب اجباری نداره ، این برادر هنرمند هم با سعه‌ی صدر در پاسخ به اون خانم جاهل فرموده چون از پدر و مادر مسلمان به دنیا اومدی فلذا «چشمت کور» باید محجبه باشی و به همین زیبایی جایگاه اسلام را به مقام شامخ «آش کشک خاله» اعتلا داده .
  نه واقعاً زیبا نیست ؟ 😊
  #حجاب
  #حجاب_اجباری
  #همایش_حمایت_از_حجاب
  #هنرمند_مسلمان
  #اسلام
  #اره
  #پروژه_تفرقه_اندازی
  #خنده_حلال
  تمام این همایش‌ها در جهت ایجاد تفرقه و شکاف در جامعه و جلوگیری از مطالبه‌گری اقشار مردم در برابر فساد خارج از تصور و دزدی‌های کلان بعضی آقایونه وگرنه که قطعاً با این همایش‌ها و سخنرانی‌های پرمغز فقط تیشه به ریشه‌ی دین و اعتقاد مردم می‌خوره و بس .
  #کوروش_معصومی
  لطفاً مثل همیشه تو کامنت گذاری رعایت کنین رفقا 😉🌻مچکرم .

  687 130 19 hours ago

Top #خنده_حلال posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements