Search Hashtag & User

#خاکسار Instagram Photos & Videos

خاکسار - 2.9k posts

Latest #خاکسار Posts

  دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی‌گیرد

  ز هر در می‌دهم پندش ولیکن در نمی‌گیرد

  خدا را ای نصیحتگو حدیث ساغر و می گو

  که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمی‌گیرد

  بیا ای ساقی گلرخ بیاور باده رنگین

  که فکری در درون ما از این بهتر نمی‌گیرد

  صراحی می‌کشم پنهان و مردم دفتر انگارند

  عجب گر آتش این زرق در دفتر نمی‌گیرد

  من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی

  که پیر می فروشانش به جامی بر نمی‌گیرد

  از آن رو هست یاران را صفاها با می لعلش

  که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمی‌گیرد

  سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم از او بردوز

  برو کاین وعظ بی‌معنی مرا در سر نمی‌گیرد

  نصیحتگوی رندان را که با حکم قضا جنگ است

  دلش بس تنگ می‌بینم مگر ساغر نمی‌گیرد

  میان گریه می‌خندم که چون شمع اندر این مجلس

  زبان آتشینم هست لیکن در نمی‌گیرد

  چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را

  که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمی‌گیرد

  سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است

  چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمی‌گیرد

  من آن آیینه را روزی به دست آرم سکندروار

  اگر می‌گیرد این آتش زمانی ور نمی‌گیرد

  خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت

  دری دیگر نمی‌داند رهی دیگر نمی‌گیرد

  بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم

  که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی‌گیرد
  #سوم_اسفند #روز_درویش #خاکسار #هو #علی #درویش #خدا #الله #عرفان #فقیر #صفا #مهر #پیر #حضرت #جانان #مولا #سما #عشق #انسانیت #محبت #همدلی #مهر #اسفند #خاکسار_جلالی_ابوترابی

  دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی‌گیرد

ز هر در می‌دهم پندش ولیکن در نمی‌گیرد

خدا را ای نصیحتگو حدیث ساغر و می گو

که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمی‌گیرد

بیا ای ساقی گلرخ بیاور باده رنگین

که فکری در درون ما از این بهتر نمی‌گیرد

صراحی می‌کشم پنهان و مردم دفتر انگارند

عجب گر آتش این زرق در دفتر نمی‌گیرد

من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی

که پیر می فروشانش به جامی بر نمی‌گیرد

از آن رو هست یاران را صفاها با می لعلش

که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمی‌گیرد

سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم از او بردوز

برو کاین وعظ بی‌معنی مرا در سر نمی‌گیرد

نصیحتگوی رندان را که با حکم قضا جنگ است

دلش بس تنگ می‌بینم مگر ساغر نمی‌گیرد

میان گریه می‌خندم که چون شمع اندر این مجلس

زبان آتشینم هست لیکن در نمی‌گیرد

چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را

که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمی‌گیرد

سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است

چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمی‌گیرد

من آن آیینه را روزی به دست آرم سکندروار

اگر می‌گیرد این آتش زمانی ور نمی‌گیرد

خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت

دری دیگر نمی‌داند رهی دیگر نمی‌گیرد

بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم

که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی‌گیرد 
#سوم_اسفند #روز_درویش #خاکسار #هو #علی #درویش#خدا #الله #عرفان #فقیر #صفا #مهر #پیر #حضرت #جانان #مولا #سما #عشق #انسانیت #محبت #همدلی #مهر #اسفند #خاکسار_جلالی_ابوترابی
  13 1 1 hour ago

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  وقتی از ادب و احترام و نزاکت دراویش سخن به میون میاد، ناخداگاه یاد بعضی از این حاجی‌های بی اطلاع میوفتم که وقتی از سفر حج میومدن، چنان از دین و ایمان وهابی‌ها صحبت می‌کردن، انگار اصحاب صُفه رو زیارت کردن و برگشتن!😅
  وهابیتی که آخرین جنایتش سر بریدن زکریای شش ساله و انفجار اتوبوس مرزبانان بود!

  حالا دلیل این حاجی‌ها چی بود؟!
  این بود که آقااا، وقتی اذون میشه هر کی هر جا هست تکبیر میگه و نماز می‌خونه...
  ازشون می‌پرسیدی، وضو داشتن؟! میگفت نمی‌دونم
  میپرسیدی، مراعات صف جماعت رو می‌کردن؟ میگفت نه از جلوی مغازه ش به امام جماعت مسجد الحرام اقتدا می‌کرد، با بلندگو😁
  میپرسیدی، اگه موقع اذون مغازه‌ش باز بود پلیس کاری نداشت؟! میگفت چرا بابااا اعدامشون می‌کنن اگه موقع نماز کار و کاسبی براه باشه

  حالا این حاجی بنده خدا، فقط نماز خوندن رو دیده بود و به هیچ چیز دیگه هم توجهی نکرده بود😊

  راجع به دراویشم همینه، فرقی نمیکنه از چه فرقه و گروهی باشن، انگار بددهنی و بی‌نزاکتی جزء جدانشدنی درویشیء

  ورق بزنید، نمونه‌ شو می‌بینید....
  www.adyannet.com/fa/tasawof

  #ادب
  #تربیت
  #ایمان
  #نزاکت
  #وهابیت
  #مدینه
  #زکریا_الجابر
  #سپاه
  #پاسدار
  #مرزبان
  #شهادت
  #مکه
  #آل_سعود
  #تصوف
  #فرقه
  #خاکسار
  #دهه_فجر

  وقتی از ادب و احترام و نزاکت دراویش سخن به میون میاد، ناخداگاه یاد بعضی از این حاجی‌های بی اطلاع میوفتم که وقتی از سفر حج میومدن، چنان از دین و ایمان وهابی‌ها صحبت می‌کردن، انگار اصحاب صُفه رو زیارت کردن و برگشتن!😅
وهابیتی که آخرین جنایتش سر بریدن زکریای شش ساله و انفجار اتوبوس مرزبانان بود!

حالا دلیل این حاجی‌ها چی بود؟!
این بود که آقااا، وقتی اذون میشه هر کی هر جا هست تکبیر میگه و نماز می‌خونه...
ازشون می‌پرسیدی، وضو داشتن؟! میگفت نمی‌دونم
میپرسیدی، مراعات صف جماعت رو می‌کردن؟ میگفت نه از جلوی مغازه ش به امام جماعت مسجد الحرام اقتدا می‌کرد، با بلندگو😁
میپرسیدی، اگه موقع اذون مغازه‌ش باز بود پلیس کاری نداشت؟! میگفت چرا بابااا اعدامشون می‌کنن اگه موقع نماز کار و کاسبی براه باشه

حالا این حاجی بنده خدا، فقط نماز خوندن رو دیده بود و به هیچ چیز دیگه هم توجهی نکرده بود😊

راجع به دراویشم همینه، فرقی نمیکنه از چه فرقه و گروهی باشن، انگار بددهنی و بی‌نزاکتی جزء جدانشدنی درویشیء

ورق بزنید، نمونه‌ شو می‌بینید....
www.adyannet.com/fa/tasawof

#ادب
#تربیت
#ایمان
#نزاکت 
#وهابیت
#مدینه
#زکریا_الجابر
#سپاه
#پاسدار
#مرزبان
#شهادت
#مکه
#آل_سعود
#تصوف
#فرقه
#خاکسار
#دهه_فجر
  172 3 15 February, 2019

  هو
  از هزاران تن ، یک تن صوفیند
  ما بقی در دولت او ، می‌ زیند....
  ‌‌
  (حضرت مولانا رحمة الله)
  _________________________
  ‌‌
  برگ بی‌برگی نداری لاف درویشی مزن
  رخ چو عیاران نداری جان چو نامردان مکن
  ‌‌
  سر بر آر از گلشن تحقیق تا در کوی دین
  کشتگان زنده بینی انجمن در انجمن
  ‌‌
  در یکی صف کشتگان بینی به تیغی چون حسین
  در دگر صف خستگان بینی به زهری چون حسن
  ‌‌
  هر خسی از رنگ گفتاری بدین ره کی رسد
  درد باید عمر سوز و مرد باید گام زن
  ‌‌
  سالها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب
  لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن
  ‌‌
  ماهها باید که تا یک پنبه دانه ز آب و خاک
  شاهدی را حله گردد یا شهیدی را کفن
  ‌‌
  روزها باید که تا یک مشت پشم از پشت میش
  زاهدی را خرقه گردد یا حماری را رسن
  ‌‌
  عمرها باید که تا یک کودکی از روی طبع
  عالمی گردد نکو یا شاعری شیرین سخن
  ‌‌
  قرنها باید که تا از پشت آدم نطفه‌ای
  بوالوفای کرد گردد یا شود ویس قرن...
  ‌‌‌‌
  (حکیم سنایی رحمة الله)
  ‌‌
  #درویش #دراویش #درویشان #درویشی #sufi #dervish #خاکساران #خرابات #رندان #مستان #رندانه #رند #خراباتی #امیرالمومنین #علی #جلالی #خاکسار #حافظ #مولانا

  هو
از هزاران تن ، یک تن صوفیند
ما بقی در دولت او ، می‌ زیند....
‌‌
(حضرت مولانا رحمة الله)
_________________________
‌‌
برگ بی‌برگی نداری لاف درویشی مزن
رخ چو عیاران نداری جان چو نامردان مکن
‌‌
سر بر آر از گلشن تحقیق تا در کوی دین
کشتگان زنده بینی انجمن در انجمن
‌‌
در یکی صف کشتگان بینی به تیغی چون حسین
در دگر صف خستگان بینی به زهری چون حسن
‌‌
هر خسی از رنگ گفتاری بدین ره کی رسد
درد باید عمر سوز و مرد باید گام زن
‌‌
سالها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب
لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن
‌‌
ماهها باید که تا یک پنبه دانه ز آب و خاک
شاهدی را حله گردد یا شهیدی را کفن
‌‌
روزها باید که تا یک مشت پشم از پشت میش
زاهدی را خرقه گردد یا حماری را رسن
‌‌
عمرها باید که تا یک کودکی از روی طبع
عالمی گردد نکو یا شاعری شیرین سخن
‌‌
قرنها باید که تا از پشت آدم نطفه‌ای
بوالوفای کرد گردد یا شود ویس قرن...
‌‌‌‌
(حکیم سنایی رحمة الله)
‌‌
‌#درویش #دراویش #درویشان #درویشی #sufi #dervish #خاکساران #خرابات #رندان #مستان #رندانه #رند #خراباتی #امیرالمومنین #علی #جلالی #خاکسار #حافظ #مولانا
  611 11 13 February, 2019

Advertisements

  هو
  وقتی در سفر حجاز طایفه ای جوانان صاحب دل هم دم من بودند و هم قدم وقت‌ها زمزمه ای بکردندی و بیتی محققانه بگفتندی و عابدی در سبیل منکر حال درویشان بود و بی خبر از درد ایشان تا برسیدیم به خیل بنی هلال کودکی سیاه از حیّ عرب بدر آمد و آوازی بر آورد که مرغ از هوا در آورد اشتر عابد را دیدم که به رقص اندر آمد و عابد را بینداخت و برفت. گفتم ای شیخ در حیوانی اثر کرد ترا همچنان تفاوت نمی‌کند
  ‌‌
  دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری
  تو خود چه آدمیی کز عشق بی خبری
  ‌‌
  اشتر به شعر عرب در حالتست و طرب
  گر ذوق نیست ترا کژ طبع جانوری
  ‌‌
  وَ عِندَ هُبوبِ النّاشراتِ عَلَی الحِمی
  تَمیلُ غُصونُ البانِ لا الحَجَرُ الصَّلدُ
  ‌‌
  بذکرش هر چه بینی در خروش است
  دلی داند درین معنی که گوش است
  ‌‌‌
  نه بلبل بر ‌گلش تسبیح خوانیست
  که هر خاری به تسبیحش زبانیست
  ‌‌‌
  📘 گلستان سعدی
  ‌‌‌
  #درویش #دراویش #درویشان #درویشی #sufi #dervish #خاکساران #خرابات #رندان #مستان #رندانه #رند #خراباتی #امیرالمومنین #علی #جلالی #خاکسار #حافظ #مولانا

  هو
وقتی در سفر حجاز طایفه ای جوانان صاحب دل هم دم من بودند و هم قدم وقت‌ها زمزمه ای بکردندی و بیتی محققانه بگفتندی و عابدی در سبیل منکر حال درویشان بود و بی خبر از درد ایشان تا برسیدیم به خیل بنی هلال کودکی سیاه از حیّ عرب بدر آمد و آوازی بر آورد که مرغ از هوا در آورد اشتر عابد را دیدم که به رقص اندر آمد و عابد را بینداخت و برفت. گفتم ای شیخ در حیوانی اثر کرد ترا همچنان تفاوت نمی‌کند
‌‌
دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری
تو خود چه آدمیی کز عشق بی خبری
‌‌
اشتر به شعر عرب در حالتست و طرب
گر ذوق نیست ترا کژ طبع جانوری
‌‌
وَ عِندَ هُبوبِ النّاشراتِ عَلَی الحِمی
تَمیلُ غُصونُ البانِ لا الحَجَرُ الصَّلدُ
‌‌
بذکرش هر چه بینی در خروش است
دلی داند درین معنی که گوش است
‌‌‌
نه بلبل بر ‌گلش تسبیح خوانیست
که هر خاری به تسبیحش زبانیست
‌‌‌
📘 گلستان سعدی
‌‌‌
‌#درویش #دراویش #درویشان #درویشی #sufi #dervish #خاکساران #خرابات #رندان #مستان #رندانه #رند #خراباتی #امیرالمومنین #علی #جلالی #خاکسار #حافظ #مولانا
  676 10 7 February, 2019