#حرفی Instagram Photos & Videos

حرفی - 4k posts

  😎ما زنده ایم ب عشق مردن 
#405 مدل 91 فول لوازم 
#حرفی سخنی انتقادی

  😎ما زنده ایم ب عشق مردن
  #405 مدل 91 فول لوازم
  #حرفی سخنی انتقادی

  152 11 3 hours ago

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  🍃DAILY OVERVIEW🍃 ▫️June 13, 2019▫️
..
.. ماه در 3 درجه نشان عقرب و در انرژیهای مخالفت با اورانوس..‌ ماه مسیری رو از خرچنگ‌ تا به اینجا طی کرده که حالا نیاز هست اورانوس در بخشی ازون جریان، فرایندی رو در ما بیدار کنه..‌ که ما اگاه بشیم به زنجیرها و بندها..‌ چون‌فردا ماه میره تا در انرژیهای یک #کایت بینظیر شرکت کنه..‌ کایتی که در اون همه چیز بستگی به باور ما از قدرت و اراده مون داره. و ازاد کردن رنج ها..‌ این رنج حتی میتونه حسرتها و افسوس های ذهنی شما باشه که این روزها در غالب کلمه و افکار در ذهن شما در جریان هستن. ونوس در دوقلو و کایرن در قوچ.. حرف بزنین و بنویسین‌.‌‌..‌از تمام چیزهایی که ازارتون میده..‌براتون گفتم قبلا..‌حرف زدن و بیان دردها، اولین قدم هست برای پروسه اگاهی و پذیرش..‌ وقتی ما راجع به چیزی حرف میزنیم یعنی اون رو ندیده نمیگیریم و زخم و دیدیم و حالا میتونیم قدم برداریم برای درمان اون.‌
این انرژی سختی نیست حتی با ماه عقرب درک شما ازون تاریکی و سایه ها بیشتر هم میشه.‌ ونوس در دوقلو بشما قدرت انتخاب میده که اون زخم ها رو چجور حل کنین.. اصلا درمانشون بکنین یانه..
براتون نوشتم
نپتون در رقص زیباش با مارس و نودشمالی امید رو در شما زنده میکنه،، گرما میده قلبتون رو که تلاشهای شما، پایداریهاتون زندگیتون بسمت بهترینها تغییر میده..‌ ماه با لیلیت در تبادل انرژی خوب هستن و هر دو در نشان های اب..‌ این پشتیبانی کیهان هست از ما برا دیدن سایه هایی که نور اورانوس میتونن به روشنایی برسن.‌
..
..
.. #حرفی در حاشیه: 
وقتی من مرتبا بگم مارس این روزا انفجار داره، جنگ داره، زخم داره ذهن شما خودبخود لابلای اخبار، لابلای پیشامدها دنبال این گونه وقایع هست . و ذهن شما داره اون انرژی رومیده که اتیش سوزی میشه..‌تصادف میشه.. یعنی ما داریم ناخوداگاه فرکانس و ارتعاش اینچیزها رو به جهان خودمون میدیم..‌ بحث هشدار جای خودش رو داره ولی اگه کسایی هستن که زیاد دارن این ارتعاشها رو میدن، شما اگاه باشین و توی اون دام نیفتین. ♻️🌌♾
راستی، داریم به 28 خرداد نزدیک میشیم..‌هر کسی توی زندگیش روزهایی هستن که پررنگ‌هستن. این 28 خرداد هم برای من و پیجم روز پررنگی هست. روزی که باید چیزی رو برای کسی جبران کنم.‌♻️ 🌌♾ کارت هم بهتون پیشنهاد تعادل میده.. از گذاشتن و گذشتن میگه... از اعتماد به قلب..‌ از طریق قلب میگه که ما باید اونو دنبال کنیم..‌
..
..
..
..
..
..
.. #آسترولوژی_ماریا #آسترولوژی_فارسی_ماریا #آسترولوژی_تکاملی_ماریا 
#تاروت_تکاملی_ماریا #آسترولوژرماریا #ستاره_شناسی #نجوم #مراقبه

  🍃DAILY OVERVIEW🍃 ▫️June 13, 2019▫️
  ..
  .. ماه در 3 درجه نشان عقرب و در انرژیهای مخالفت با اورانوس..‌ ماه مسیری رو از خرچنگ‌ تا به اینجا طی کرده که حالا نیاز هست اورانوس در بخشی ازون جریان، فرایندی رو در ما بیدار کنه..‌ که ما اگاه بشیم به زنجیرها و بندها..‌ چون‌فردا ماه میره تا در انرژیهای یک #کایت بینظیر شرکت کنه..‌ کایتی که در اون همه چیز بستگی به باور ما از قدرت و اراده مون داره. و ازاد کردن رنج ها..‌ این رنج حتی میتونه حسرتها و افسوس های ذهنی شما باشه که این روزها در غالب کلمه و افکار در ذهن شما در جریان هستن. ونوس در دوقلو و کایرن در قوچ.. حرف بزنین و بنویسین‌.‌‌..‌از تمام چیزهایی که ازارتون میده..‌براتون گفتم قبلا..‌حرف زدن و بیان دردها، اولین قدم هست برای پروسه اگاهی و پذیرش..‌ وقتی ما راجع به چیزی حرف میزنیم یعنی اون رو ندیده نمیگیریم و زخم و دیدیم و حالا میتونیم قدم برداریم برای درمان اون.‌
  این انرژی سختی نیست حتی با ماه عقرب درک شما ازون تاریکی و سایه ها بیشتر هم میشه.‌ ونوس در دوقلو بشما قدرت انتخاب میده که اون زخم ها رو چجور حل کنین.. اصلا درمانشون بکنین یانه..
  براتون نوشتم
  نپتون در رقص زیباش با مارس و نودشمالی امید رو در شما زنده میکنه،، گرما میده قلبتون رو که تلاشهای شما، پایداریهاتون زندگیتون بسمت بهترینها تغییر میده..‌ ماه با لیلیت در تبادل انرژی خوب هستن و هر دو در نشان های اب..‌ این پشتیبانی کیهان هست از ما برا دیدن سایه هایی که نور اورانوس میتونن به روشنایی برسن.‌
  ..
  ..
  .. #حرفی در حاشیه:
  وقتی من مرتبا بگم مارس این روزا انفجار داره، جنگ داره، زخم داره ذهن شما خودبخود لابلای اخبار، لابلای پیشامدها دنبال این گونه وقایع هست . و ذهن شما داره اون انرژی رومیده که اتیش سوزی میشه..‌تصادف میشه.. یعنی ما داریم ناخوداگاه فرکانس و ارتعاش اینچیزها رو به جهان خودمون میدیم..‌ بحث هشدار جای خودش رو داره ولی اگه کسایی هستن که زیاد دارن این ارتعاشها رو میدن، شما اگاه باشین و توی اون دام نیفتین. ♻️🌌♾
  راستی، داریم به 28 خرداد نزدیک میشیم..‌هر کسی توی زندگیش روزهایی هستن که پررنگ‌هستن. این 28 خرداد هم برای من و پیجم روز پررنگی هست. روزی که باید چیزی رو برای کسی جبران کنم.‌♻️ 🌌♾ کارت هم بهتون پیشنهاد تعادل میده.. از گذاشتن و گذشتن میگه... از اعتماد به قلب..‌ از طریق قلب میگه که ما باید اونو دنبال کنیم..‌
  ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  .. #آسترولوژی_ماریا #آسترولوژی_فارسی_ماریا #آسترولوژی_تکاملی_ماریا
  #تاروت_تکاملی_ماریا #آسترولوژرماریا #ستاره_شناسی #نجوم #مراقبه

  1,174 57 13 June, 2019

Advertisements

  وقتی خدادست به قلم میشود########حرفی براگفتن ندارم همین

  وقتی خدادست به قلم میشود####### #حرفی براگفتن ندارم همین

  79 1 11 June, 2019
  ناگهان دیدم سرم آتش گرفت
سوختم ، خاکسترم آتش گرفت
چشم واکردم ، سکوتم آب شد
چشم بستم ، بسترم آتش گرفت
در زدم ، کس این قفس را وا نکرد
پر زدم ، بال و پرم آتش گرفت
از سرم خواب زمستانی پرید 
آب در چشم ترم آتش گرفت
حرفی از نام تو آمد بر زبان
دستهایم ، دفترم آتش گرفت

قیصر

  ناگهان دیدم سرم آتش گرفت
  سوختم ، خاکسترم آتش گرفت
  چشم واکردم ، سکوتم آب شد
  چشم بستم ، بسترم آتش گرفت
  در زدم ، کس این قفس را وا نکرد
  پر زدم ، بال و پرم آتش گرفت
  از سرم خواب زمستانی پرید
  آب در چشم ترم آتش گرفت
  حرفی از نام تو آمد بر زبان
  دستهایم ، دفترم آتش گرفت

  قیصر

  57 4 9 June, 2019
  تـو مرا ياد کني يا نکني
باورت گر بشود گرنشود
حرفی نیست
اما نفسم می‌گیرد
درهوایی کـه نفس هـای تـو نیست
در هوایی كه نفس هـای مـن اسـت 
زندگی هست ولی شادی نیست،
باورت گر بشود گر نشود 
عاشقی هست، وفاداری نیست
مـن ترا ياد كنم از دل و جان 
در هوایی 
كه نفس هـای مـن اسـت
سینه ی مـن ای دوست 
پُرِ از زخم دل اسـت
تـو فقط باور کن 
مرهم زخم مـن اسـت
تـو بگو ، با چـه زبان؟ با چـه دلی؟
بـه همه ی عالم و آدم گویم 
تـو کـه رفتی 
مـن هنوز، عطر ترا می بویم،
مـن هنوز در اشعارت
رد ترا می جویم
تـو مرا باور كن در همه ی حال
مـن از ته دل نام ترا می‌خوانم
#تو#مرا#یاد#کنی#یا#نکنی#حرفی#نیست...

  تـو مرا ياد کني يا نکني
  باورت گر بشود گرنشود
  حرفی نیست
  اما نفسم می‌گیرد
  درهوایی کـه نفس هـای تـو نیست
  در هوایی كه نفس هـای مـن اسـت
  زندگی هست ولی شادی نیست،
  باورت گر بشود گر نشود
  عاشقی هست، وفاداری نیست
  مـن ترا ياد كنم از دل و جان
  در هوایی
  كه نفس هـای مـن اسـت
  سینه ی مـن ای دوست
  پُرِ از زخم دل اسـت
  تـو فقط باور کن
  مرهم زخم مـن اسـت
  تـو بگو ، با چـه زبان؟ با چـه دلی؟
  بـه همه ی عالم و آدم گویم
  تـو کـه رفتی
  مـن هنوز، عطر ترا می بویم،
  مـن هنوز در اشعارت
  رد ترا می جویم
  تـو مرا باور كن در همه ی حال
  مـن از ته دل نام ترا می‌خوانم
  #تو #مرا #یاد #کنی #یا #نکنی #حرفی #نیست ...

  116 3 8 June, 2019
  #اینکه ادما همیشه شبیه حرفاشون نیستن#حرفی نیست...
ولی #کاش حداقل شبیهه دوروغاشون بودن:)

  #اینکه  ادما همیشه شبیه حرفاشون نیستن #حرفی  نیست...
  ولی  #کاش  حداقل شبیهه دوروغاشون بودن:)

  123 32 7 June, 2019
  من دیگه #حرفی ندارم
😷😷😷
جوابشو شما بدید

  من دیگه #حرفی ندارم
  😷😷😷
  جوابشو شما بدید

  60 10 4 June, 2019

Top #حرفی posts

Advertisements

  🍃DAILY OVERVIEW🍃 ▫️June 13, 2019▫️
..
.. ماه در 3 درجه نشان عقرب و در انرژیهای مخالفت با اورانوس..‌ ماه مسیری رو از خرچنگ‌ تا به اینجا طی کرده که حالا نیاز هست اورانوس در بخشی ازون جریان، فرایندی رو در ما بیدار کنه..‌ که ما اگاه بشیم به زنجیرها و بندها..‌ چون‌فردا ماه میره تا در انرژیهای یک #کایت بینظیر شرکت کنه..‌ کایتی که در اون همه چیز بستگی به باور ما از قدرت و اراده مون داره. و ازاد کردن رنج ها..‌ این رنج حتی میتونه حسرتها و افسوس های ذهنی شما باشه که این روزها در غالب کلمه و افکار در ذهن شما در جریان هستن. ونوس در دوقلو و کایرن در قوچ.. حرف بزنین و بنویسین‌.‌‌..‌از تمام چیزهایی که ازارتون میده..‌براتون گفتم قبلا..‌حرف زدن و بیان دردها، اولین قدم هست برای پروسه اگاهی و پذیرش..‌ وقتی ما راجع به چیزی حرف میزنیم یعنی اون رو ندیده نمیگیریم و زخم و دیدیم و حالا میتونیم قدم برداریم برای درمان اون.‌
این انرژی سختی نیست حتی با ماه عقرب درک شما ازون تاریکی و سایه ها بیشتر هم میشه.‌ ونوس در دوقلو بشما قدرت انتخاب میده که اون زخم ها رو چجور حل کنین.. اصلا درمانشون بکنین یانه..
براتون نوشتم
نپتون در رقص زیباش با مارس و نودشمالی امید رو در شما زنده میکنه،، گرما میده قلبتون رو که تلاشهای شما، پایداریهاتون زندگیتون بسمت بهترینها تغییر میده..‌ ماه با لیلیت در تبادل انرژی خوب هستن و هر دو در نشان های اب..‌ این پشتیبانی کیهان هست از ما برا دیدن سایه هایی که نور اورانوس میتونن به روشنایی برسن.‌
..
..
.. #حرفی در حاشیه: 
وقتی من مرتبا بگم مارس این روزا انفجار داره، جنگ داره، زخم داره ذهن شما خودبخود لابلای اخبار، لابلای پیشامدها دنبال این گونه وقایع هست . و ذهن شما داره اون انرژی رومیده که اتیش سوزی میشه..‌تصادف میشه.. یعنی ما داریم ناخوداگاه فرکانس و ارتعاش اینچیزها رو به جهان خودمون میدیم..‌ بحث هشدار جای خودش رو داره ولی اگه کسایی هستن که زیاد دارن این ارتعاشها رو میدن، شما اگاه باشین و توی اون دام نیفتین. ♻️🌌♾
راستی، داریم به 28 خرداد نزدیک میشیم..‌هر کسی توی زندگیش روزهایی هستن که پررنگ‌هستن. این 28 خرداد هم برای من و پیجم روز پررنگی هست. روزی که باید چیزی رو برای کسی جبران کنم.‌♻️ 🌌♾ کارت هم بهتون پیشنهاد تعادل میده.. از گذاشتن و گذشتن میگه... از اعتماد به قلب..‌ از طریق قلب میگه که ما باید اونو دنبال کنیم..‌
..
..
..
..
..
..
.. #آسترولوژی_ماریا #آسترولوژی_فارسی_ماریا #آسترولوژی_تکاملی_ماریا 
#تاروت_تکاملی_ماریا #آسترولوژرماریا #ستاره_شناسی #نجوم #مراقبه

  🍃DAILY OVERVIEW🍃 ▫️June 13, 2019▫️
  ..
  .. ماه در 3 درجه نشان عقرب و در انرژیهای مخالفت با اورانوس..‌ ماه مسیری رو از خرچنگ‌ تا به اینجا طی کرده که حالا نیاز هست اورانوس در بخشی ازون جریان، فرایندی رو در ما بیدار کنه..‌ که ما اگاه بشیم به زنجیرها و بندها..‌ چون‌فردا ماه میره تا در انرژیهای یک #کایت بینظیر شرکت کنه..‌ کایتی که در اون همه چیز بستگی به باور ما از قدرت و اراده مون داره. و ازاد کردن رنج ها..‌ این رنج حتی میتونه حسرتها و افسوس های ذهنی شما باشه که این روزها در غالب کلمه و افکار در ذهن شما در جریان هستن. ونوس در دوقلو و کایرن در قوچ.. حرف بزنین و بنویسین‌.‌‌..‌از تمام چیزهایی که ازارتون میده..‌براتون گفتم قبلا..‌حرف زدن و بیان دردها، اولین قدم هست برای پروسه اگاهی و پذیرش..‌ وقتی ما راجع به چیزی حرف میزنیم یعنی اون رو ندیده نمیگیریم و زخم و دیدیم و حالا میتونیم قدم برداریم برای درمان اون.‌
  این انرژی سختی نیست حتی با ماه عقرب درک شما ازون تاریکی و سایه ها بیشتر هم میشه.‌ ونوس در دوقلو بشما قدرت انتخاب میده که اون زخم ها رو چجور حل کنین.. اصلا درمانشون بکنین یانه..
  براتون نوشتم
  نپتون در رقص زیباش با مارس و نودشمالی امید رو در شما زنده میکنه،، گرما میده قلبتون رو که تلاشهای شما، پایداریهاتون زندگیتون بسمت بهترینها تغییر میده..‌ ماه با لیلیت در تبادل انرژی خوب هستن و هر دو در نشان های اب..‌ این پشتیبانی کیهان هست از ما برا دیدن سایه هایی که نور اورانوس میتونن به روشنایی برسن.‌
  ..
  ..
  .. #حرفی در حاشیه:
  وقتی من مرتبا بگم مارس این روزا انفجار داره، جنگ داره، زخم داره ذهن شما خودبخود لابلای اخبار، لابلای پیشامدها دنبال این گونه وقایع هست . و ذهن شما داره اون انرژی رومیده که اتیش سوزی میشه..‌تصادف میشه.. یعنی ما داریم ناخوداگاه فرکانس و ارتعاش اینچیزها رو به جهان خودمون میدیم..‌ بحث هشدار جای خودش رو داره ولی اگه کسایی هستن که زیاد دارن این ارتعاشها رو میدن، شما اگاه باشین و توی اون دام نیفتین. ♻️🌌♾
  راستی، داریم به 28 خرداد نزدیک میشیم..‌هر کسی توی زندگیش روزهایی هستن که پررنگ‌هستن. این 28 خرداد هم برای من و پیجم روز پررنگی هست. روزی که باید چیزی رو برای کسی جبران کنم.‌♻️ 🌌♾ کارت هم بهتون پیشنهاد تعادل میده.. از گذاشتن و گذشتن میگه... از اعتماد به قلب..‌ از طریق قلب میگه که ما باید اونو دنبال کنیم..‌
  ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  .. #آسترولوژی_ماریا #آسترولوژی_فارسی_ماریا #آسترولوژی_تکاملی_ماریا
  #تاروت_تکاملی_ماریا #آسترولوژرماریا #ستاره_شناسی #نجوم #مراقبه

  1,174 57 13 June, 2019

Advertisements

Advertisements

  ##حرفی ندارم. ب ما نمیخوریی اخه

  # #حرفی ندارم. ب ما نمیخوریی اخه

  682 93 6 March, 2019