#تی_اس Instagram Photos & Videos

تی_اس - 3.9k posts

Advertisements

  قسمت سوم
چگونه افراد غیرباینری (Non-Binary) را درک نموده، محترم شماریم و حامی آنها باشیم؟
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/08/637/
.
🔹اکثر افراد ترنسجندر، غیرباینری نیستند. بعضی از افراد ترنسجندر، غیرباینری هستند؛ با این حال اکثر افراد ترنسجندر هویت جنسیتی مرد یا زن دارند، و باید همانند دیگر مردان/زنان با ایشان رفتار شود.
https://helptranscenter.org
🔸غیرباینری بودن به معنای اینترسکس (بیناجنسی) بودن نیست. اینترسکس به افرادی گفته می شود که آناتومی یا ژن‌های آنها در دو قالب مرسوم مذکر و مونث نمی‌گنجد. اکثر افراد اینترسکس خود را مرد یا زن می‌دانند. افراد غیرباینری معمولا اینترسکس نبوده و با جسمی متولد شده اند که در دو قالب مرسوم مذکر یا مونث جای می‌گیرد، با این حال هویت جنسیتی‌ درونی آنها چیزی به جز مرد یا زن بودن است.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت چهارم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت سوم
  چگونه افراد غیرباینری (Non-Binary) را درک نموده، محترم شماریم و حامی آنها باشیم؟
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/08/637/
  .
  🔹اکثر افراد ترنسجندر، غیرباینری نیستند. بعضی از افراد ترنسجندر، غیرباینری هستند؛ با این حال اکثر افراد ترنسجندر هویت جنسیتی مرد یا زن دارند، و باید همانند دیگر مردان/زنان با ایشان رفتار شود.
  https://helptranscenter.org
  🔸غیرباینری بودن به معنای اینترسکس (بیناجنسی) بودن نیست. اینترسکس به افرادی گفته می شود که آناتومی یا ژن‌های آنها در دو قالب مرسوم مذکر و مونث نمی‌گنجد. اکثر افراد اینترسکس خود را مرد یا زن می‌دانند. افراد غیرباینری معمولا اینترسکس نبوده و با جسمی متولد شده اند که در دو قالب مرسوم مذکر یا مونث جای می‌گیرد، با این حال هویت جنسیتی‌ درونی آنها چیزی به جز مرد یا زن بودن است.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت چهارم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  36 1 22 hours ago
  قسمت دوم
چگونه افراد غیرباینری (Non-Binary) را درک نموده، محترم شماریم و حامی آنها باشیم؟
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/08/637/
.
🔳چرا "غیرباینری"؟
.
در بعضی از جوامع – مانند جامعه ما – فقط دو جنسیت مرد و زن به رسمیت شناخته می شود. باور به وجود فقط دو جنسیت را گاهی "جنسیت باینری" می‌نامند؛ باینری به معنای "داشتن دو بخش" (یا همان مرد و زن) است. بنابراین "غیرباینری" واژه‌ای است که برای توصیف جنسیت‌هایی که در یکی از دو دسته مرد و زن نمی‌گنجند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
.
🔳حقایقی درباره افراد غیرباینری
.
🔹غیرباینری بودن پدیده‌ای جدید و نوظهور نیست. افراد غیرباینری در رابطه با هویت جنسیتی خود گیج و سردرگم نبوده و پیرو مدهای زودگذر نیستند. هویت‌های غیرباینری هزاران سال است که در فرهنگ‌ها و جوامع مختلفی در سراسر دنیا شناخته شده اند.
https://helptranscenter.org
🔸بعضی از افراد غیرباینری (اما نه تمامی آنها) اقدامات پزشکی (نظیر هورمون‌درمانی یا عمل جراحی) انجام می‌دهند تا جسمشان را با هویت جنسیتی خود همسو کنند. اینگونه نیست که تمامی افراد غیرباینری برای داشتن زندگی رضایت‌بخش نیاز به مراقبت پزشکی داشته باشند، با این حال باید توجه داشت که اقدامات پزشکی برای بسیاری از افراد غیرباینری جنبه حیاتی داشته و حتی نجات‌بخش است.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت سوم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت دوم
  چگونه افراد غیرباینری (Non-Binary) را درک نموده، محترم شماریم و حامی آنها باشیم؟
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/08/637/
  .
  🔳چرا "غیرباینری"؟
  .
  در بعضی از جوامع – مانند جامعه ما – فقط دو جنسیت مرد و زن به رسمیت شناخته می شود. باور به وجود فقط دو جنسیت را گاهی "جنسیت باینری" می‌نامند؛ باینری به معنای "داشتن دو بخش" (یا همان مرد و زن) است. بنابراین "غیرباینری" واژه‌ای است که برای توصیف جنسیت‌هایی که در یکی از دو دسته مرد و زن نمی‌گنجند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  .
  🔳حقایقی درباره افراد غیرباینری
  .
  🔹غیرباینری بودن پدیده‌ای جدید و نوظهور نیست. افراد غیرباینری در رابطه با هویت جنسیتی خود گیج و سردرگم نبوده و پیرو مدهای زودگذر نیستند. هویت‌های غیرباینری هزاران سال است که در فرهنگ‌ها و جوامع مختلفی در سراسر دنیا شناخته شده اند.
  https://helptranscenter.org
  🔸بعضی از افراد غیرباینری (اما نه تمامی آنها) اقدامات پزشکی (نظیر هورمون‌درمانی یا عمل جراحی) انجام می‌دهند تا جسمشان را با هویت جنسیتی خود همسو کنند. اینگونه نیست که تمامی افراد غیرباینری برای داشتن زندگی رضایت‌بخش نیاز به مراقبت پزشکی داشته باشند، با این حال باید توجه داشت که اقدامات پزشکی برای بسیاری از افراد غیرباینری جنبه حیاتی داشته و حتی نجات‌بخش است.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت سوم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  46 0 22 hours ago
  قسمت اول
چگونه افراد غیرباینری (Non-Binary) را درک نموده، محترم شماریم و حامی آنها باشیم؟
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/08/637/
.
Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved
.
🔳تعریف غیرباینری (Non-Binary)
.
اکثر افراد – از جمله اکثر افراد ترنسجندر – یا مرد هستند یا زن. اما بعضی از افراد به طور مشخص در دسته "مرد" بودن یا "زن" بودن نمی‌گنجند. برای مثال جنسیت بعضی از افراد ترکیبی از خصوصیات مرد بودن و زن بودن است، یا جنسیت بعضی دیگر چیزی متفاوت با مرد یا زن بودن است. بعضی از افراد هیچگونه جنسیتی برای خود تعریف نمی‌کنند، و جنسیت بعضی دیگر از افراد به مرور زمان تغییر می‌کند.
https://helptranscenter.org
افرادی که جنسیت خود را مرد یا زن نمی‌دانند، واژه‌های بسیار متفاوتی را برای توصیف جنسیت خود به کار می‌برند؛ واژه "غیرباینری" یکی از رایج‌ترین آنهاست. از جمله سایر واژه‌ها می‌توان به جنسیت کوئیر، ای‌جندر (بی‌جنسیت)، بای‌جندر (دوجنسیتی) و ... اشاره کرد. هیچیک از این واژه‌ها معنای یکسانی ندارند، اما تمامی آنها به جنسیت‌هایی اطلاق می گردد که زن یا مرد نیستند.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت دوم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت اول
  چگونه افراد غیرباینری (Non-Binary) را درک نموده، محترم شماریم و حامی آنها باشیم؟
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/08/637/
  .
  Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved
  .
  🔳تعریف غیرباینری (Non-Binary)
  .
  اکثر افراد – از جمله اکثر افراد ترنسجندر – یا مرد هستند یا زن. اما بعضی از افراد به طور مشخص در دسته "مرد" بودن یا "زن" بودن نمی‌گنجند. برای مثال جنسیت بعضی از افراد ترکیبی از خصوصیات مرد بودن و زن بودن است، یا جنسیت بعضی دیگر چیزی متفاوت با مرد یا زن بودن است. بعضی از افراد هیچگونه جنسیتی برای خود تعریف نمی‌کنند، و جنسیت بعضی دیگر از افراد به مرور زمان تغییر می‌کند.
  https://helptranscenter.org
  افرادی که جنسیت خود را مرد یا زن نمی‌دانند، واژه‌های بسیار متفاوتی را برای توصیف جنسیت خود به کار می‌برند؛ واژه "غیرباینری" یکی از رایج‌ترین آنهاست. از جمله سایر واژه‌ها می‌توان به جنسیت کوئیر، ای‌جندر (بی‌جنسیت)، بای‌جندر (دوجنسیتی) و ... اشاره کرد. هیچیک از این واژه‌ها معنای یکسانی ندارند، اما تمامی آنها به جنسیت‌هایی اطلاق می گردد که زن یا مرد نیستند.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت دوم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  34 0 22 hours ago

Advertisements

  قسمت ششم و آخر
تعریف هویت جنسیتی اینترجندر Intergender (بیناجنسیتی)
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/07/636/
.
🔳تفاوت اینترجندر و اپسوجندر
.
اپسوجندر Ipso gender به افراد اینترسکسی گفته می‌شود که هویت خود را هم‌راستا با جنسی می‌دانند که پزشکان در بدو تولد به آنها نسبت داده اند. اپسوجندر جنسیتی باینری است و از این رو با اینترجندر که جنسیتی غیرباینری است تفاوت دارد. اپسوجندر را نمی‌توان معادل با سیسجندر دانست، چرا که با وجود این که هویت فرد با جنسیت باینری که در بدو تولد به وی نسبت داده شده هم‌راستا است، جسم وی [بدلیل اینترسکس بودن] با جنس‌های باینری (زن و مرد) تطابقی ندارد.
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/07/636/
مراجع:
https://nonbinary.wiki/wiki/Intergender
http://gender.wikia.com/wiki/Intergender
http://gender.wikia.com/wiki/Ipso_gender
__
🔴کانال تلگرام مصاحبه و روایات زندگی ترنس های زن و مرد ایرانی از تجربیات و تصاویر نتایج عمل تغییرجنس
https://t.me/iransrsresults
⭕️هلپ ترنس سنتر در اینستاگرام
https://www.instagram.com/helptranscenter
⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس زن به مرد 
https://t.me/helpftmcenter
⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس مرد به زن
https://t.me/helpmtf
⭕️هلپ ترنس سنتر در توئیتر
https://twitter.com/helptranscenter
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت ششم و آخر
  تعریف هویت جنسیتی اینترجندر Intergender (بیناجنسیتی)
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/07/636/
  .
  🔳تفاوت اینترجندر و اپسوجندر
  .
  اپسوجندر Ipso gender به افراد اینترسکسی گفته می‌شود که هویت خود را هم‌راستا با جنسی می‌دانند که پزشکان در بدو تولد به آنها نسبت داده اند. اپسوجندر جنسیتی باینری است و از این رو با اینترجندر که جنسیتی غیرباینری است تفاوت دارد. اپسوجندر را نمی‌توان معادل با سیسجندر دانست، چرا که با وجود این که هویت فرد با جنسیت باینری که در بدو تولد به وی نسبت داده شده هم‌راستا است، جسم وی [بدلیل اینترسکس بودن] با جنس‌های باینری (زن و مرد) تطابقی ندارد.
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/07/636/
  مراجع:
  https://nonbinary.wiki/wiki/Intergender
  http://gender.wikia.com/wiki/Intergender
  http://gender.wikia.com/wiki/Ipso_gender
  __
  🔴کانال تلگرام مصاحبه و روایات زندگی ترنس های زن و مرد ایرانی از تجربیات و تصاویر نتایج عمل تغییرجنس
  https://t.me/iransrsresults
  ⭕️هلپ ترنس سنتر در اینستاگرام
  https://www.instagram.com/helptranscenter
  ⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس زن به مرد
  https://t.me/helpftmcenter
  ⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس مرد به زن
  https://t.me/helpmtf
  ⭕️هلپ ترنس سنتر در توئیتر
  https://twitter.com/helptranscenter
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  32 0 18 May, 2019

Advertisements

  قسمت پنجم
تعریف هویت جنسیتی اینترجندر Intergender (بیناجنسیتی)
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/07/636/
.
🔳ابراز (رفتار) جنسیتی
.
بعضی از افراد اینترجندر، اینترجندر بودن را منحصرا در چهارچوب هویت جنسیتی خود می‌دانند و بنابراین لزومی نمی‌بینند ابراز جنسیتی خاصی را برای خود برگزینند. این افراد حتی ممکن است به ظاهر و پوششی که هم‌راستا با جنسیت‌های باینری (پوشش مردانه یا زنانه) است نیز رضایت دهند، با وجود این که هویت جنسیتی ایشان هم‌راستا با جنسیت‌های باینری نمی‌باشد.
.
دیگر افراد اینترجندر ظاهری آندروجینی را برای خویش می‌پسندند. ایشان هویت اینترجندر خود را از طریق شخصیت خود یا اقداماتی نظیر مبدل‌پوشی یا "میان‌پوشی" (که بالاتر توضیح داده شد) ابراز می‌کنند، با این حال لزوما قصد دیده شدن به عنوان جنسیت خاصی را ندارند.
https://helptranscenter.org
بعضی از افراد اینترجندر جسم خود را (با هورمون‌درمانی یا عمل جراحی) به جسمی با صفات "میانه" زنانه و مردانه، یا جسمی که بیشتر شبیه به جسم اینترسکس (بیناجنسی) باشد تغییر داده و مایل به ترنزیشن هستند. بعضی از افراد دایادیک (غیر اینترسکس)، خود را ترنسکشوالهای زن به اینترسکس یا مرد به اینترسکس می‌نامند.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت ششم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت پنجم
  تعریف هویت جنسیتی اینترجندر Intergender (بیناجنسیتی)
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/07/636/
  .
  🔳ابراز (رفتار) جنسیتی
  .
  بعضی از افراد اینترجندر، اینترجندر بودن را منحصرا در چهارچوب هویت جنسیتی خود می‌دانند و بنابراین لزومی نمی‌بینند ابراز جنسیتی خاصی را برای خود برگزینند. این افراد حتی ممکن است به ظاهر و پوششی که هم‌راستا با جنسیت‌های باینری (پوشش مردانه یا زنانه) است نیز رضایت دهند، با وجود این که هویت جنسیتی ایشان هم‌راستا با جنسیت‌های باینری نمی‌باشد.
  .
  دیگر افراد اینترجندر ظاهری آندروجینی را برای خویش می‌پسندند. ایشان هویت اینترجندر خود را از طریق شخصیت خود یا اقداماتی نظیر مبدل‌پوشی یا "میان‌پوشی" (که بالاتر توضیح داده شد) ابراز می‌کنند، با این حال لزوما قصد دیده شدن به عنوان جنسیت خاصی را ندارند.
  https://helptranscenter.org
  بعضی از افراد اینترجندر جسم خود را (با هورمون‌درمانی یا عمل جراحی) به جسمی با صفات "میانه" زنانه و مردانه، یا جسمی که بیشتر شبیه به جسم اینترسکس (بیناجنسی) باشد تغییر داده و مایل به ترنزیشن هستند. بعضی از افراد دایادیک (غیر اینترسکس)، خود را ترنسکشوالهای زن به اینترسکس یا مرد به اینترسکس می‌نامند.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت ششم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  42 0 18 May, 2019
  قسمت چهارم
تعریف هویت جنسیتی اینترجندر Intergender (بیناجنسیتی)
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/07/636/
.
در سال 2000، شخص دایادیک اینترجندری به نام دایرد دانکن (به انگلیسی: Deird Duncan) واژه "اینتردرسینگ Interdressing (میان‌پوشی)" به معنای ابراز جنسیتی افراد اینترجندر از لحاظ پوشش را ابداع کرد، و احتمال می‌رود وی قصد نداشته این واژه به عنوان جنسیتی خاص برشمرده شود.
https://helptranscenter.org
در سال 2014، شخص اینترسکس اینترجندری به نام اشلینگ (به انگلیسی: Aeshling) مستقلا واژه "اینترجندر" را ابداع نمود، با این قانون که این واژه فقط برای استفاده اشخاص اینترسکس باشد، و توسط اشخاص دایادیک (غیر اینترسکس) مورد استفاده قرار نگیرد. با این حال معنای این واژه همانی است که پیش‌تر توسط افراد دایادیک ترنسجندر ابداع شده و مورد استفاده قرار گرفته بود. اشلینگ، اینترجندر را "جنسیتی میان مرد و زن" تعریف می‌کند.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت پنجم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت چهارم
  تعریف هویت جنسیتی اینترجندر Intergender (بیناجنسیتی)
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/07/636/
  .
  در سال 2000، شخص دایادیک اینترجندری به نام دایرد دانکن (به انگلیسی: Deird Duncan) واژه "اینتردرسینگ Interdressing (میان‌پوشی)" به معنای ابراز جنسیتی افراد اینترجندر از لحاظ پوشش را ابداع کرد، و احتمال می‌رود وی قصد نداشته این واژه به عنوان جنسیتی خاص برشمرده شود.
  https://helptranscenter.org
  در سال 2014، شخص اینترسکس اینترجندری به نام اشلینگ (به انگلیسی: Aeshling) مستقلا واژه "اینترجندر" را ابداع نمود، با این قانون که این واژه فقط برای استفاده اشخاص اینترسکس باشد، و توسط اشخاص دایادیک (غیر اینترسکس) مورد استفاده قرار نگیرد. با این حال معنای این واژه همانی است که پیش‌تر توسط افراد دایادیک ترنسجندر ابداع شده و مورد استفاده قرار گرفته بود. اشلینگ، اینترجندر را "جنسیتی میان مرد و زن" تعریف می‌کند.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت پنجم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  38 0 18 May, 2019
  قسمت سوم
تعریف هویت جنسیتی اینترجندر Intergender (بیناجنسیتی)
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/07/636/
.
🔳تاریخچه
.
در دهه 1990، افرادی که خود را اینترجندر می‌دانستند، گروه گفتگویی داشتند که توسط شخص دایادیک اینترجندری به نام دونا لین متیوز (به انگلیسی: Donna Lynn Matthews) ایجاد شده بود. بعضی از اعضای گروه از ضمائر خنثی جنسیتی استفاده می‌کردند.
https://helptranscenter.org
در سال 1998، متیوز، اینترجندر را "وضعیت جنسیتی بین دو انتهای قطب مرد و زن" توصیف نمود. [...] من بطور همزمان هم زن و هم مرد هستم، و هم هیچکدام. [...] با توجه به این که ما جنسیت خود را در راستای حد و مرزهای نظام جنسیت باینری (مرد و زن) نمی‌دانیم، اغلب ترجیح می‌دهیم خود را هم‌راستا با این حد و مرزها ابراز نکنیم. [...] واقعا دلمان نمی‌خواهد ظاهر و پوششی زنانه یا مردانه داشته باشیم. تنها خواسته ما این است که بتوانیم خود واقعیمان باشیم و مجبور به برگزیدن یکی از نقش‌های جنسیتی باینری نشویم.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت چهارم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت سوم
  تعریف هویت جنسیتی اینترجندر Intergender (بیناجنسیتی)
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/07/636/
  .
  🔳تاریخچه
  .
  در دهه 1990، افرادی که خود را اینترجندر می‌دانستند، گروه گفتگویی داشتند که توسط شخص دایادیک اینترجندری به نام دونا لین متیوز (به انگلیسی: Donna Lynn Matthews) ایجاد شده بود. بعضی از اعضای گروه از ضمائر خنثی جنسیتی استفاده می‌کردند.
  https://helptranscenter.org
  در سال 1998، متیوز، اینترجندر را "وضعیت جنسیتی بین دو انتهای قطب مرد و زن" توصیف نمود. [...] من بطور همزمان هم زن و هم مرد هستم، و هم هیچکدام. [...] با توجه به این که ما جنسیت خود را در راستای حد و مرزهای نظام جنسیت باینری (مرد و زن) نمی‌دانیم، اغلب ترجیح می‌دهیم خود را هم‌راستا با این حد و مرزها ابراز نکنیم. [...] واقعا دلمان نمی‌خواهد ظاهر و پوششی زنانه یا مردانه داشته باشیم. تنها خواسته ما این است که بتوانیم خود واقعیمان باشیم و مجبور به برگزیدن یکی از نقش‌های جنسیتی باینری نشویم.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت چهارم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  41 0 17 May, 2019
  قسمت دوم
تعریف هویت جنسیتی اینترجندر Intergender (بیناجنسیتی)
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/07/636/
.
مسئله دیگری که وجود دارد، این است که بعضی از افراد غیرباینری که با جسم دایادیک متولد شده اند، جسم خود را (با هورمون‌درمانی یا عمل جراحی) به گونه‌ای تغییر می دهند که بدنشان بیشتر به سمت اینترسکس بودن سوق داده می شود؛ این افراد خود را ترنسکشوالهای زن به اینترسکس یا مرد به اینترسکس می‌نامند. (اگرچه بعضی از افراد اینترسکس گفته اند که با این موضوع راحت نیستند.)
.
در هر صورت، نقطه مشترک هر دو تعریف فوق این است که "اینترجندر" هویتی جنسیتی است که بین زن و مرد قرار دارد، و می‌تواند ترکیبی از هر دو نیز باشد.
https://helptranscenter.org
افراد اینترجندر ممکن است خود را غیرباینری، جنسیت کوئیر، و/یا ترنسجندر نیز بدانند. بعضی از افراد اینترجندر نیز خود را سیسجندر (غیرترنسجندر) نامیده، چرا که جنسیت خود را انعکاس‌دهنده صفات جسمی که با آن متولد شده اند می‌دانند. افراد اینترجندر می‌توانند هر نوع ابراز (رفتار) جنسیتی یا گرایش جنسی داشته باشند.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت سوم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت دوم
  تعریف هویت جنسیتی اینترجندر Intergender (بیناجنسیتی)
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/07/636/
  .
  مسئله دیگری که وجود دارد، این است که بعضی از افراد غیرباینری که با جسم دایادیک متولد شده اند، جسم خود را (با هورمون‌درمانی یا عمل جراحی) به گونه‌ای تغییر می دهند که بدنشان بیشتر به سمت اینترسکس بودن سوق داده می شود؛ این افراد خود را ترنسکشوالهای زن به اینترسکس یا مرد به اینترسکس می‌نامند. (اگرچه بعضی از افراد اینترسکس گفته اند که با این موضوع راحت نیستند.)
  .
  در هر صورت، نقطه مشترک هر دو تعریف فوق این است که "اینترجندر" هویتی جنسیتی است که بین زن و مرد قرار دارد، و می‌تواند ترکیبی از هر دو نیز باشد.
  https://helptranscenter.org
  افراد اینترجندر ممکن است خود را غیرباینری، جنسیت کوئیر، و/یا ترنسجندر نیز بدانند. بعضی از افراد اینترجندر نیز خود را سیسجندر (غیرترنسجندر) نامیده، چرا که جنسیت خود را انعکاس‌دهنده صفات جسمی که با آن متولد شده اند می‌دانند. افراد اینترجندر می‌توانند هر نوع ابراز (رفتار) جنسیتی یا گرایش جنسی داشته باشند.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت سوم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  29 0 17 May, 2019
  قسمت اول
تعریف هویت جنسیتی اینترجندر Intergender (بیناجنسیتی)
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/07/636/
.
Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved
.
اینترجندر (بیناجنسیتی) هویتی جنسیتی زیر چتر غیرباینری و ترنسجندر است. افراد اینترجندر هویت جنسیتی خود را در وسط بین جنسیت‌های باینری زن و مرد، یا ترکیبی از هر دو می‌دانند. واژه "اینترجندر" مستقلا توسط افراد مختلفی در زمان‌های گوناگون ابداع شده است، به همین دلیل دو تفاوت اصلی در تعریف آن به چشم می‌خورد:
.
🔹1.بعضی از افراد، اینترجندر را هویتی می‌دانند که برای همگان قابل استفاده است، و هر فردی حتی اگر دایادیک (غیر اینترسکس) باشد و هویت خود را بین مرد و زن بداند نیز می‌تواند آن را برای خود برگزیند. این تعریف ظاهرا قدیمی‌تر است و در دهه 1990 میلادی ابداع شده است.
https://helptranscenter.org
🔹2. سایر افراد، "اینترجندر" را هویتی می‌‌دانند که فقط افرادی که اینترسکس (بیناجنسی) هستند می‌توانند آن را برای خویش برگزینند، و اینترجندر را هویتی تنها مختص افراد اینترسکس می‌دانند. افراد اینترسکس برای توصیف هویت جنسیتی خود به واژه‌ای نیازمندند که با بدن اینترسکس‌شان همبستگی داشته باشد. در این تعریف، افراد دایادیک (غیر اینترسکس) غیرباینری باید با برگزیدن عنوان دیگری برای خود نظیر آندروجین یا بای‌جندر، افراد اینترسکس را محترم شمارند. از طرفی دیگر، افراد دایادیکی که قبل از پدید آمدن این قانون خود را اینترجندر می‌دانسته‌ اند، کماکان می‌توانند این عنوان را برای خود نگاه دارند.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت دوم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت اول
  تعریف هویت جنسیتی اینترجندر Intergender (بیناجنسیتی)
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/07/636/
  .
  Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved
  .
  اینترجندر (بیناجنسیتی) هویتی جنسیتی زیر چتر غیرباینری و ترنسجندر است. افراد اینترجندر هویت جنسیتی خود را در وسط بین جنسیت‌های باینری زن و مرد، یا ترکیبی از هر دو می‌دانند. واژه "اینترجندر" مستقلا توسط افراد مختلفی در زمان‌های گوناگون ابداع شده است، به همین دلیل دو تفاوت اصلی در تعریف آن به چشم می‌خورد:
  .
  🔹1.بعضی از افراد، اینترجندر را هویتی می‌دانند که برای همگان قابل استفاده است، و هر فردی حتی اگر دایادیک (غیر اینترسکس) باشد و هویت خود را بین مرد و زن بداند نیز می‌تواند آن را برای خود برگزیند. این تعریف ظاهرا قدیمی‌تر است و در دهه 1990 میلادی ابداع شده است.
  https://helptranscenter.org
  🔹2. سایر افراد، "اینترجندر" را هویتی می‌‌دانند که فقط افرادی که اینترسکس (بیناجنسی) هستند می‌توانند آن را برای خویش برگزینند، و اینترجندر را هویتی تنها مختص افراد اینترسکس می‌دانند. افراد اینترسکس برای توصیف هویت جنسیتی خود به واژه‌ای نیازمندند که با بدن اینترسکس‌شان همبستگی داشته باشد. در این تعریف، افراد دایادیک (غیر اینترسکس) غیرباینری باید با برگزیدن عنوان دیگری برای خود نظیر آندروجین یا بای‌جندر، افراد اینترسکس را محترم شمارند. از طرفی دیگر، افراد دایادیکی که قبل از پدید آمدن این قانون خود را اینترجندر می‌دانسته‌ اند، کماکان می‌توانند این عنوان را برای خود نگاه دارند.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت دوم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  27 0 17 May, 2019
  قسمت ششم و آخر
معرفی تکنیک جراحی پریتونئال واژینوپلاستی جهت ساخت واژن در زنان ترنس (MTF)
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/06/635/
.
پریتونئال واژینوپلاستی روشی جدید در جراحی تطبیق جنسیت است که ریشه آن به چند دهه گذشته در علم پزشکی زنان باز می‌گردد. پریتونئال واژینوپلاستی اهداف واژینوپلاستی MTF را برآورده می سازد، و نسبت به دیگر روندها امتیازات بیشتر و ریسک‌های بالقوه کمتری دارد؛ با این حال نبود داده‌های بلندمدت، فعلا مقام دوم را به این روند جراحی اختصاص می دهد.
.
🔻جراحانی که جراحی پریتونئال واژینوپلاستی انجام می دهند:
.
Dr. Heidi Wittenberg – San Francisco
Dr. Rachel Bluebond-Langner – New York City
Dr. Jess Ting – New York City
Dr. Miroslav Djordjevic (پروفسور میرو) – Belgrade, Serbia
Dr. Parag Telang - Mumbai, India
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/06/635/
مرجع:
https://www.mtfsurgery.net
__
🔴کانال تلگرام مصاحبه و روایات زندگی ترنس های زن و مرد ایرانی از تجربیات و تصاویر نتایج عمل تغییرجنس
https://t.me/iransrsresults
⭕️هلپ ترنس سنتر در اینستاگرام
https://www.instagram.com/helptranscenter
⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس زن به مرد 
https://t.me/helpftmcenter
⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس مرد به زن
https://t.me/helpmtf
⭕️هلپ ترنس سنتر در توئیتر
https://twitter.com/helptranscenter
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت ششم و آخر
  معرفی تکنیک جراحی پریتونئال واژینوپلاستی جهت ساخت واژن در زنان ترنس (MTF)
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/06/635/
  .
  پریتونئال واژینوپلاستی روشی جدید در جراحی تطبیق جنسیت است که ریشه آن به چند دهه گذشته در علم پزشکی زنان باز می‌گردد. پریتونئال واژینوپلاستی اهداف واژینوپلاستی MTF را برآورده می سازد، و نسبت به دیگر روندها امتیازات بیشتر و ریسک‌های بالقوه کمتری دارد؛ با این حال نبود داده‌های بلندمدت، فعلا مقام دوم را به این روند جراحی اختصاص می دهد.
  .
  🔻جراحانی که جراحی پریتونئال واژینوپلاستی انجام می دهند:
  .
  Dr. Heidi Wittenberg – San Francisco
  Dr. Rachel Bluebond-Langner – New York City
  Dr. Jess Ting – New York City
  Dr. Miroslav Djordjevic (پروفسور میرو) – Belgrade, Serbia
  Dr. Parag Telang - Mumbai, India
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/06/635/
  مرجع:
  https://www.mtfsurgery.net
  __
  🔴کانال تلگرام مصاحبه و روایات زندگی ترنس های زن و مرد ایرانی از تجربیات و تصاویر نتایج عمل تغییرجنس
  https://t.me/iransrsresults
  ⭕️هلپ ترنس سنتر در اینستاگرام
  https://www.instagram.com/helptranscenter
  ⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس زن به مرد
  https://t.me/helpftmcenter
  ⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس مرد به زن
  https://t.me/helpmtf
  ⭕️هلپ ترنس سنتر در توئیتر
  https://twitter.com/helptranscenter
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  38 2 16 May, 2019
  قسمت پنجم
معرفی تکنیک جراحی پریتونئال واژینوپلاستی جهت ساخت واژن در زنان ترنس (MTF)
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/06/635/
.
🔻پریتونئال واژینوپلاستی تا قبل از این که داده‌های بیشتری در دست باشد، مناسب افرادی است که:
.
🔹نیاز به جراحی ترمیمی واژن یا افزایش طول واژن دارند و تنها گزینه دیگرشان، استفاده از بخشی از کولون است؛
.
🔸 برای ساخت واژن علاوه بر پوستی که برای واژینوپلاستی به روش وارونه‌سازی آلت تناسلی مردانه {روش پوستی} مورد استفاده قرار می‌گیرد، نیاز به برداشت گرافت پوستی بیشتری دارند؛
https://helptranscenter.org
🔹خواستار روند جراحی غیرباینری نظیر واژینوپلاستی (ساخت واژن) همراه با نگه داشتن آلت تناسلی مردانه هستند؛
.
🔸پوست بدن ایشان تحلیل رفته است، چه بصورت مادرزادی، چه بعدا اینگونه شده باشد یا این که در اثر استفاده از سرکوب‌کننده‌های بلوغ جنسی اینگونه شده باشد.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت ششم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت پنجم
  معرفی تکنیک جراحی پریتونئال واژینوپلاستی جهت ساخت واژن در زنان ترنس (MTF)
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/06/635/
  .
  🔻پریتونئال واژینوپلاستی تا قبل از این که داده‌های بیشتری در دست باشد، مناسب افرادی است که:
  .
  🔹نیاز به جراحی ترمیمی واژن یا افزایش طول واژن دارند و تنها گزینه دیگرشان، استفاده از بخشی از کولون است؛
  .
  🔸 برای ساخت واژن علاوه بر پوستی که برای واژینوپلاستی به روش وارونه‌سازی آلت تناسلی مردانه {روش پوستی} مورد استفاده قرار می‌گیرد، نیاز به برداشت گرافت پوستی بیشتری دارند؛
  https://helptranscenter.org
  🔹خواستار روند جراحی غیرباینری نظیر واژینوپلاستی (ساخت واژن) همراه با نگه داشتن آلت تناسلی مردانه هستند؛
  .
  🔸پوست بدن ایشان تحلیل رفته است، چه بصورت مادرزادی، چه بعدا اینگونه شده باشد یا این که در اثر استفاده از سرکوب‌کننده‌های بلوغ جنسی اینگونه شده باشد.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت ششم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  28 0 16 May, 2019
  قسمت چهارم
معرفی تکنیک جراحی پریتونئال واژینوپلاستی جهت ساخت واژن در زنان ترنس (MTF)
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/06/635/
.
با تمامی مزایایی که روند پریتونئال واژینوپلاستی دارد، شاید برایتان تعجب‌آور باشد که چرا این روند تا همین اواخر راه خود را به عرصه جراحی‌های تطبیق جنسیت باز نکرده است؛ علت این مسئله، این است که منشأ روند دوی‌دف در علم پزشکی زنان بوده، در حالی که توسعه روندهای تطبیق جنسیت اغلب در دست جراحان پلاستیک بوده است. دکتر ویتنبرگ پزشک دستگاه ادراری تناسلی زنان، مهارت یکتایی در ترکیب جراحی رباتیک، لاپراسکوپیک، و جراحی ناحیه لگنی دارد و همین امر سبب شده تا مهارت انجام جراحی پریتونئال واژینوپلاستی را داشته باشد.
https://helptranscenter.org
دکتر ویتنبرگ با اشاره به امیدبخش بودن جراحی پریتونئال واژینوپلاستی، بیان می‌دارد که نبود داده‌های بلند مدت در زمینه پیامدهای پس از عمل جایی برای نگرانی باقی می‌گذارد و این احتمال می‌رود که در پایان، ریسک این عمل جراحی بالاتر از ریسک واژینوپلاستی به روش وارونه‌سازی آلت تناسلی مردانه {روش پوستی} باشد. ترکیب پریتونئال واژینوپلاستی با واژینوپلاستی به روش وارونه‌سازی آلت تناسلی مردانه {روش پوستی} تمامی ریسک‌های واژینوپلاستی به روش پوستی را در بر دارد، و علاوه بر آن، ریسک‌های دیگری مربوط به بخش لاپراسکوپی شکمی عمل نظیر آسیب به ارگان، انسداد روده، فتق، و ریسک‌های بیشتر نیز برای این روند جراحی مطرح است.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت پنجم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت چهارم
  معرفی تکنیک جراحی پریتونئال واژینوپلاستی جهت ساخت واژن در زنان ترنس (MTF)
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/06/635/
  .
  با تمامی مزایایی که روند پریتونئال واژینوپلاستی دارد، شاید برایتان تعجب‌آور باشد که چرا این روند تا همین اواخر راه خود را به عرصه جراحی‌های تطبیق جنسیت باز نکرده است؛ علت این مسئله، این است که منشأ روند دوی‌دف در علم پزشکی زنان بوده، در حالی که توسعه روندهای تطبیق جنسیت اغلب در دست جراحان پلاستیک بوده است. دکتر ویتنبرگ پزشک دستگاه ادراری تناسلی زنان، مهارت یکتایی در ترکیب جراحی رباتیک، لاپراسکوپیک، و جراحی ناحیه لگنی دارد و همین امر سبب شده تا مهارت انجام جراحی پریتونئال واژینوپلاستی را داشته باشد.
  https://helptranscenter.org
  دکتر ویتنبرگ با اشاره به امیدبخش بودن جراحی پریتونئال واژینوپلاستی، بیان می‌دارد که نبود داده‌های بلند مدت در زمینه پیامدهای پس از عمل جایی برای نگرانی باقی می‌گذارد و این احتمال می‌رود که در پایان، ریسک این عمل جراحی بالاتر از ریسک واژینوپلاستی به روش وارونه‌سازی آلت تناسلی مردانه {روش پوستی} باشد. ترکیب پریتونئال واژینوپلاستی با واژینوپلاستی به روش وارونه‌سازی آلت تناسلی مردانه {روش پوستی} تمامی ریسک‌های واژینوپلاستی به روش پوستی را در بر دارد، و علاوه بر آن، ریسک‌های دیگری مربوط به بخش لاپراسکوپی شکمی عمل نظیر آسیب به ارگان، انسداد روده، فتق، و ریسک‌های بیشتر نیز برای این روند جراحی مطرح است.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت پنجم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  27 1 16 May, 2019
  قسمت سوم
معرفی تکنیک جراحی پریتونئال واژینوپلاستی جهت ساخت واژن در زنان ترنس (MTF)
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/06/635/
.
🔻دکتر هایدی ویتنبرگ (به انگلیسی: Dr. Heidi Wittenberg)، جراح دستگاه ادراری تناسلی زنان در سن فرنسیسکو بر این باور است که پریتونئال واژینوپلاستی با مزایای متعددی همراه است، از جمله:
.
🔹واژن قابلیت خودروان‌کنندگی داشته و تا حدودی کشسان است
.
🔸عمق واژن بیشتر است
.
🔹نیاز به دیلاته و دوش واژینال کمتر است
.
🔸نیاز به حذف مو قبل از عمل کمتر است
.
🔹ریسک پرولپس (افتادگی) واژن پایین‌تر است
https://helptranscenter.org
🔸ریسک این عمل جراحی کمتر از واژینوپلاستی سیگموئید کولون {روش روده‌ای} است، بعلاوه واژن ترشحات مخاطی بدبو نداشته و ضرورتی به نظارت پاتولوژی کولون نیز وجود ندارد.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت چهارم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت سوم
  معرفی تکنیک جراحی پریتونئال واژینوپلاستی جهت ساخت واژن در زنان ترنس (MTF)
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/06/635/
  .
  🔻دکتر هایدی ویتنبرگ (به انگلیسی: Dr. Heidi Wittenberg)، جراح دستگاه ادراری تناسلی زنان در سن فرنسیسکو بر این باور است که پریتونئال واژینوپلاستی با مزایای متعددی همراه است، از جمله:
  .
  🔹واژن قابلیت خودروان‌کنندگی داشته و تا حدودی کشسان است
  .
  🔸عمق واژن بیشتر است
  .
  🔹نیاز به دیلاته و دوش واژینال کمتر است
  .
  🔸نیاز به حذف مو قبل از عمل کمتر است
  .
  🔹ریسک پرولپس (افتادگی) واژن پایین‌تر است
  https://helptranscenter.org
  🔸ریسک این عمل جراحی کمتر از واژینوپلاستی سیگموئید کولون {روش روده‌ای} است، بعلاوه واژن ترشحات مخاطی بدبو نداشته و ضرورتی به نظارت پاتولوژی کولون نیز وجود ندارد.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت چهارم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  51 0 15 May, 2019
  قسمت دوم
معرفی تکنیک جراحی پریتونئال واژینوپلاستی جهت ساخت واژن در زنان ترنس (MTF)
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/06/635/
.
🔳پریتونئال واژینوپلاستی چگونه انجام می شود؟
.
طی عمل جراحی، یک لاپراسکوپ و چندین ابزار دیگر را از طریق برش‌های کوچک 5-8 میلیمتری وارد شکم می‌کنند. جراح با کمک این وسائل فضای بالقوه‌ای بین دستگاه ادراری تحتانی (پیشاب‌راه، پیشاب‌راه پروستاتیک، و مثانه) و رکتوم ایجاد می کند. این فضای خالی همان واژن آینده است. جراح فلپ‌های پریتونئوم را از طریق فضای بین پیشاب‌راه و رکتوم می کشد و با آنها بخشی از کانال واژن را می‌سازد. جراح لایه پریتونئال را با فاصله حدود 15 سانتیمتر از دهانه واژن مسدود می کند و بدین ترتیب انتهای واژن از اجزاء شکم جدا می‌گردد. باقی مراحل روند واژینوپلاستی (از جمله ساخت لب‌های آلت تناسلی زنانه، ساخت کلیتوریس، قطع آلت تناسلی مردانه، تخلیه بیضه، کوتاه کردن پیشاب‌راه، و سایر روندهای مرتبط) مشابه با تکنیک وارونه‌سازی آلت تناسلی مردانه {روش پوستی} انجام می پذیرد.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت سوم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت دوم
  معرفی تکنیک جراحی پریتونئال واژینوپلاستی جهت ساخت واژن در زنان ترنس (MTF)
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/06/635/
  .
  🔳پریتونئال واژینوپلاستی چگونه انجام می شود؟
  .
  طی عمل جراحی، یک لاپراسکوپ و چندین ابزار دیگر را از طریق برش‌های کوچک 5-8 میلیمتری وارد شکم می‌کنند. جراح با کمک این وسائل فضای بالقوه‌ای بین دستگاه ادراری تحتانی (پیشاب‌راه، پیشاب‌راه پروستاتیک، و مثانه) و رکتوم ایجاد می کند. این فضای خالی همان واژن آینده است. جراح فلپ‌های پریتونئوم را از طریق فضای بین پیشاب‌راه و رکتوم می کشد و با آنها بخشی از کانال واژن را می‌سازد. جراح لایه پریتونئال را با فاصله حدود 15 سانتیمتر از دهانه واژن مسدود می کند و بدین ترتیب انتهای واژن از اجزاء شکم جدا می‌گردد. باقی مراحل روند واژینوپلاستی (از جمله ساخت لب‌های آلت تناسلی زنانه، ساخت کلیتوریس، قطع آلت تناسلی مردانه، تخلیه بیضه، کوتاه کردن پیشاب‌راه، و سایر روندهای مرتبط) مشابه با تکنیک وارونه‌سازی آلت تناسلی مردانه {روش پوستی} انجام می پذیرد.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت سوم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  37 0 15 May, 2019
  قسمت اول
معرفی تکنیک جراحی پریتونئال واژینوپلاستی جهت ساخت واژن در زنان ترنس (MTF)
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/06/635/
.
Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved
.
پریتونئال واژینوپلاستی (به انگلیسی: Peritoneal Pull-Through Vaginoplasty یا Peritoneal Vaginoplasty) روش جراحی جدیدی برای افراد ترنسجندر است که براساس نوعی روند جراحی زنان به نام روند دوی‌دف (به انگلیسی: Davydov Procedure) پدید آمده است. روند دوی‌دف برای اولین بار در متون پزشکی روسی معرفی گردید؛ طی این روند از لایه شکمی (پریتونئال) برای ساخت واژن جدید در زنانی که بدون کانال واژن متولد شده اند استفاده می‌شود. این روند اخیرا اصلاح گردیده و به عنوان تکنیکی جدید جهت ساخت واژن در زنان ترنسجندر معرفی شده است.
https://helptranscenter.org
پریتونئال واژینوپلاستی مزایای بالقوه‌ای دارد و انتظار می‌رود در سال‌های آتی گوی سبقت را از سایر روندهای جراحی واژینوپلاستی رایج برباید، اما مشکلی وجود دارد و آن این است که داده‌های بلندمدتی درمورد نتیجه جراحی افرادی که روند دوی‌دف یا پریتونئال واژینوپلاستی را پشت سر گذاشته اند، در دست نیست.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت دوم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت اول
  معرفی تکنیک جراحی پریتونئال واژینوپلاستی جهت ساخت واژن در زنان ترنس (MTF)
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/06/635/
  .
  Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved
  .
  پریتونئال واژینوپلاستی (به انگلیسی: Peritoneal Pull-Through Vaginoplasty یا Peritoneal Vaginoplasty) روش جراحی جدیدی برای افراد ترنسجندر است که براساس نوعی روند جراحی زنان به نام روند دوی‌دف (به انگلیسی: Davydov Procedure) پدید آمده است. روند دوی‌دف برای اولین بار در متون پزشکی روسی معرفی گردید؛ طی این روند از لایه شکمی (پریتونئال) برای ساخت واژن جدید در زنانی که بدون کانال واژن متولد شده اند استفاده می‌شود. این روند اخیرا اصلاح گردیده و به عنوان تکنیکی جدید جهت ساخت واژن در زنان ترنسجندر معرفی شده است.
  https://helptranscenter.org
  پریتونئال واژینوپلاستی مزایای بالقوه‌ای دارد و انتظار می‌رود در سال‌های آتی گوی سبقت را از سایر روندهای جراحی واژینوپلاستی رایج برباید، اما مشکلی وجود دارد و آن این است که داده‌های بلندمدتی درمورد نتیجه جراحی افرادی که روند دوی‌دف یا پریتونئال واژینوپلاستی را پشت سر گذاشته اند، در دست نیست.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت دوم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  69 0 15 May, 2019

Advertisements

  قسمت ششم و آخر
آیا تستسترون‌درمانی در مردان ترنس (FTM) در بلندمدت ایمن است؟
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/06/634/
.
مطالعه مروری جدیدی که به تازگی در ژانویه 2019 انتشار یافته نیز حاکی از آن است که در مردان ترنسجندری که بیش از ده سال هورمون درمانی جایگزین انجام داده اند، افزایش ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی مشاهده نشده است.
.
🔰همچنین می‌دانیم که تستسترون برای مردان ترنس مفید است!
https://helptranscenter.org
در سال 2014، پژوهشگران گزارش کردند: "نتایج حاکی از آن است که تستسترون درمانی در مردان ترنس تاثیرات مثبتی روی سلامت روان در زمینه بهبود افسردگی، اضطراب و خشم می‌گذارد." در ادامه همان سال، مطالعه دیگری یافته‌هایی را منتشر کرد که حاکی از آن است که: "تستسترون درمانی میزان عملکرد روانشناختی در زمینه‌های مختلف در مردان ترنسجندر را نسبت به مردان غیرترنسجندر تحت کنترل افزایش می‌دهد." این مطالعه "تاثیر مثبت مستقیم سه ماه تستسترون درمانی روی عملکرد روانشناختی مردان ترنسجندر" را نشان می دهد.
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/06/634/
مرجع:
https://transguys.com/ref/research/is-long-term-testosterone-treatment-safe
__
🔴کانال تلگرام مصاحبه و روایات زندگی ترنس های زن و مرد ایرانی از تجربیات و تصاویر نتایج عمل تغییرجنس
https://t.me/iransrsresults
⭕️هلپ ترنس سنتر در اینستاگرام
https://www.instagram.com/helptranscenter
⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس زن به مرد 
https://t.me/helpftmcenter
⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس مرد به زن
https://t.me/helpmtf
⭕️هلپ ترنس سنتر در توئیتر
https://twitter.com/helptranscenter
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت ششم و آخر
  آیا تستسترون‌درمانی در مردان ترنس (FTM) در بلندمدت ایمن است؟
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/06/634/
  .
  مطالعه مروری جدیدی که به تازگی در ژانویه 2019 انتشار یافته نیز حاکی از آن است که در مردان ترنسجندری که بیش از ده سال هورمون درمانی جایگزین انجام داده اند، افزایش ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی مشاهده نشده است.
  .
  🔰همچنین می‌دانیم که تستسترون برای مردان ترنس مفید است!
  https://helptranscenter.org
  در سال 2014، پژوهشگران گزارش کردند: "نتایج حاکی از آن است که تستسترون درمانی در مردان ترنس تاثیرات مثبتی روی سلامت روان در زمینه بهبود افسردگی، اضطراب و خشم می‌گذارد." در ادامه همان سال، مطالعه دیگری یافته‌هایی را منتشر کرد که حاکی از آن است که: "تستسترون درمانی میزان عملکرد روانشناختی در زمینه‌های مختلف در مردان ترنسجندر را نسبت به مردان غیرترنسجندر تحت کنترل افزایش می‌دهد." این مطالعه "تاثیر مثبت مستقیم سه ماه تستسترون درمانی روی عملکرد روانشناختی مردان ترنسجندر" را نشان می دهد.
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/06/634/
  مرجع:
  https://transguys.com/ref/research/is-long-term-testosterone-treatment-safe
  __
  🔴کانال تلگرام مصاحبه و روایات زندگی ترنس های زن و مرد ایرانی از تجربیات و تصاویر نتایج عمل تغییرجنس
  https://t.me/iransrsresults
  ⭕️هلپ ترنس سنتر در اینستاگرام
  https://www.instagram.com/helptranscenter
  ⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس زن به مرد
  https://t.me/helpftmcenter
  ⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس مرد به زن
  https://t.me/helpmtf
  ⭕️هلپ ترنس سنتر در توئیتر
  https://twitter.com/helptranscenter
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  50 0 14 May, 2019
  قسمت پنجم
آیا تستسترون‌درمانی در مردان ترنس (FTM) در بلندمدت ایمن است؟
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/06/634/
.
▪️در اوایل 2000، نگرانی‌هایی پیرامون افزایش ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی در مردان سیسجندری که تستسترون درمانی می‌کردند مطرح گردید، که به هشدار سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) منجر شد. مطالعات جدیدتر حاکی از آن است که ریسک‌های مطرح شده، افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی یا بهبود این نوع بیماری‌ها در مردان سیسجندر مبتلا به هیپوگنادیسم (کم‌کاری غدد جنسی) که تستسترون درمانی می‌کرده اند را نشان نمی‌دهد.
https://helptranscenter.org
در سال 2018، پژوهشگران به آنالیز نتایج سه مرکز مختلف در سیستم مراقبت از بهداشت کایسر پرداختند. تغییراتی که در وضعیت چربی خون مردان ترنس پدید آمده بود، شامل افزایش سطح LDL (کلسترول بد) و تری‌گلیسرید (چربی خون)، و کاهش سطح HDL (کلسترول خوب) می شد. الگوی این تغییرات مشابه با تغییراتی است که در مردان سیسجندری که تستسترون درمانی می کنند به چشم می خورد. شواهدی که در زمینه پیامدهای تغییرات وضعیت چربی خون در دست است، به خصوص جهت سنجش افزایش یا کاهش ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی نتیجه‌ای در پی ندارد. تستسترون درمانی در این جمعیت، منجر به افزایش قابل ملاحظه میزان مرگ و میر، سکته، حمله قلبی و بیماری ترومبوامبولیک (لختگی خون) در کوتاه‌مدت نگردیده است.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت ششم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت پنجم
  آیا تستسترون‌درمانی در مردان ترنس (FTM) در بلندمدت ایمن است؟
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/06/634/
  .
  ▪️در اوایل 2000، نگرانی‌هایی پیرامون افزایش ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی در مردان سیسجندری که تستسترون درمانی می‌کردند مطرح گردید، که به هشدار سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) منجر شد. مطالعات جدیدتر حاکی از آن است که ریسک‌های مطرح شده، افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی یا بهبود این نوع بیماری‌ها در مردان سیسجندر مبتلا به هیپوگنادیسم (کم‌کاری غدد جنسی) که تستسترون درمانی می‌کرده اند را نشان نمی‌دهد.
  https://helptranscenter.org
  در سال 2018، پژوهشگران به آنالیز نتایج سه مرکز مختلف در سیستم مراقبت از بهداشت کایسر پرداختند. تغییراتی که در وضعیت چربی خون مردان ترنس پدید آمده بود، شامل افزایش سطح LDL (کلسترول بد) و تری‌گلیسرید (چربی خون)، و کاهش سطح HDL (کلسترول خوب) می شد. الگوی این تغییرات مشابه با تغییراتی است که در مردان سیسجندری که تستسترون درمانی می کنند به چشم می خورد. شواهدی که در زمینه پیامدهای تغییرات وضعیت چربی خون در دست است، به خصوص جهت سنجش افزایش یا کاهش ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی نتیجه‌ای در پی ندارد. تستسترون درمانی در این جمعیت، منجر به افزایش قابل ملاحظه میزان مرگ و میر، سکته، حمله قلبی و بیماری ترومبوامبولیک (لختگی خون) در کوتاه‌مدت نگردیده است.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت ششم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  41 0 14 May, 2019
  قسمت چهارم
آیا تستسترون‌درمانی در مردان ترنس (FTM) در بلندمدت ایمن است؟
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/06/634/
.
▪️مطالعه‌ای که در سال 2010 در ژورنال Sexual Medicine منتشر شده بود، با اتکا به شواهد برگرفته از مطالعاتی که روی ترنسکشوال‌های زن به مردی که در درازمدت تستسترون درمانی کرده و دچار هیچگونه عوارض جانبی شدید و آشکار نشده بودند، به این نتیجه دست یافت که افزایش در میزان مرگ و میر، ابتلا به سرطان پستان، بیماری عروقی، یا سایر بیماری‌های حاد گزارش نشده است.
https://helptranscenter.org
▪️دکتر لویس گورن (به انگلیسی: Dr. Louis Gooren)، پزشک هورمون و غدد برجسته هلندی، مطالعه‌ای را در سال 2008 هدایت نمود که به مرور داده‌های موجود در کلینیک جنسیت آمستردام از سال 1975 تا سال 2006 پرداخت. این داده‌ها اطلاعات 876 ترنسکشوال زن به مردی که هورمون درمانی تغییرجنس انجام داده بودند را شامل می‌شد. وی به این نتیجه دست یافت که تستسترون درمانی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به میزان قابل قبولی ایمن است؛ اما با اشاره به نبود داده‌های قابل اطمینان، ایمنی تستسترون درمانی در بلند مدت را ادعا نکرد.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت پنجم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت چهارم
  آیا تستسترون‌درمانی در مردان ترنس (FTM) در بلندمدت ایمن است؟
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/06/634/
  .
  ▪️مطالعه‌ای که در سال 2010 در ژورنال Sexual Medicine منتشر شده بود، با اتکا به شواهد برگرفته از مطالعاتی که روی ترنسکشوال‌های زن به مردی که در درازمدت تستسترون درمانی کرده و دچار هیچگونه عوارض جانبی شدید و آشکار نشده بودند، به این نتیجه دست یافت که افزایش در میزان مرگ و میر، ابتلا به سرطان پستان، بیماری عروقی، یا سایر بیماری‌های حاد گزارش نشده است.
  https://helptranscenter.org
  ▪️دکتر لویس گورن (به انگلیسی: Dr. Louis Gooren)، پزشک هورمون و غدد برجسته هلندی، مطالعه‌ای را در سال 2008 هدایت نمود که به مرور داده‌های موجود در کلینیک جنسیت آمستردام از سال 1975 تا سال 2006 پرداخت. این داده‌ها اطلاعات 876 ترنسکشوال زن به مردی که هورمون درمانی تغییرجنس انجام داده بودند را شامل می‌شد. وی به این نتیجه دست یافت که تستسترون درمانی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به میزان قابل قبولی ایمن است؛ اما با اشاره به نبود داده‌های قابل اطمینان، ایمنی تستسترون درمانی در بلند مدت را ادعا نکرد.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت پنجم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  35 0 14 May, 2019
  .
ترنس سکشوال به چه کسانی گفته میشود؟
شخصیست که به عنوان زن یا مرد شناخته میشه،اما خودش این رو نمیخواد،خودش رو با جنسیتش یکی نمیدونه و احساس میکنه که اینها باهم تطبیق ندارن،انگار روح زنانه در کالبد مردانه گیر افتاده و برعکس.
به طور مثال فرد موقع تولد پسر بوده،در نوجوانی هم ویژگی های ثانوی جنسی رو بدست آورده مثل بم شدن صدا،مثل رشد موی صورت و بدن،عضلانی شدن بدن،اما اون از تمام اینها بیزاره و میخواد که یک زن باشه،و برعکس.
این شرایط باعث میشه که فرد ناراحتی زیادی رو تجربه کنه و در کارکردش دچار اختلال بشه.
ترنس سکشوال کسیست که این تضاد جنس خود با جنسیتش رو میبینه و میره به سمت اینکه این تطبیق رو انجام بده،
دکتربهرام میرجلالی اولین فوق تخصص جراحی تغییرجنسیت در ایران هست که از سال 56تا کنون بیش از 1500جراحی تغییر جنسیت انجام داده است.
این اقدامات میتونه شامل،پروتز،هورمون درمانی،جراحی تغییرجنسیت و .....باشه.
متاسفانه معمولا ترنس ها با همجنس گراها اشتباه گرفته میشوند،همجنس گرا کاملا از جنسیت خودش راضی هست ولی ترنس ها به هیچ وجه نمی تونند با جنسیت خودشون کنار بیان و این بخاطر فعالیت واژگون شده ی هیپاتالاموس در مغز هست.
این افراد از سمت خانواده و جامعه بسیار لطمه ی روحی میبنند و به همین دلیل احتمال خودکشی درشون وجود داره
.
.
#سایکولوژیست#مطالب_انگیزشی_روانشناسی#مشاور_اصفهان#خانواده_تراپی#ترنس#ترنس_جندر#ترنس_سکشوال#تی_اس
#family_sychologist#counseling#family_theraphy#counselor

  .
  ترنس سکشوال به چه کسانی گفته میشود؟
  شخصیست که به عنوان زن یا مرد شناخته میشه،اما خودش این رو نمیخواد،خودش رو با جنسیتش یکی نمیدونه و احساس میکنه که اینها باهم تطبیق ندارن،انگار روح زنانه در کالبد مردانه گیر افتاده و برعکس.
  به طور مثال فرد موقع تولد پسر بوده،در نوجوانی هم ویژگی های ثانوی جنسی رو بدست آورده مثل بم شدن صدا،مثل رشد موی صورت و بدن،عضلانی شدن بدن،اما اون از تمام اینها بیزاره و میخواد که یک زن باشه،و برعکس.
  این شرایط باعث میشه که فرد ناراحتی زیادی رو تجربه کنه و در کارکردش دچار اختلال بشه.
  ترنس سکشوال کسیست که این تضاد جنس خود با جنسیتش رو میبینه و میره به سمت اینکه این تطبیق رو انجام بده،
  دکتربهرام میرجلالی اولین فوق تخصص جراحی تغییرجنسیت در ایران هست که از سال 56تا کنون بیش از 1500جراحی تغییر جنسیت انجام داده است.
  این اقدامات میتونه شامل،پروتز،هورمون درمانی،جراحی تغییرجنسیت و .....باشه.
  متاسفانه معمولا ترنس ها با همجنس گراها اشتباه گرفته میشوند،همجنس گرا کاملا از جنسیت خودش راضی هست ولی ترنس ها به هیچ وجه نمی تونند با جنسیت خودشون کنار بیان و این بخاطر فعالیت واژگون شده ی هیپاتالاموس در مغز هست.
  این افراد از سمت خانواده و جامعه بسیار لطمه ی روحی میبنند و به همین دلیل احتمال خودکشی درشون وجود داره
  .
  .
  #سایکولوژیست #مطالب_انگیزشی_روانشناسی #مشاور_اصفهان #خانواده_تراپی #ترنس #ترنس_جندر #ترنس_سکشوال #تی_اس
  #family_sychologist #counseling #family_theraphy #counselor

  95 1 13 May, 2019
  قسمت سوم
آیا تستسترون‌درمانی در مردان ترنس (FTM) در بلندمدت ایمن است؟
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/06/634/
.
دکتر هنک اشمن (به انگلیسی: Henk Asscheman, MD, PhD) پژوهشگر اصلی این مطالعه می گوید: "نتایج ما بسیار اطمینان بخش است. در این جمعیت گسترده، اکثریت عوارض جانبی خفیف بوده و هیچگونه عوارض جانبی جدیدی مشاهده نگردیده است."
.
🔻پیش از این مطالعه برجسته، چندین مطالعه دیگر نیز تابحال ایمن بودن تستسترون درمانی را نشان داده اند.
https://helptranscenter.org
▪️ژورنال اروپایی هورمون و غدد درون‌ریز مطالعه ای را در سال 2011 (Asscheman et al.) منتشر کرد که در آن داده‌هایی در زمینه مرگ و میر بیش از هزار فرد ترنسکشوالی که به مدت میانه 18 سال پیگیری شده بودند و از قبل از مطالعه یا از موقع شروع آن تستسترون درمانی می‌کرده اند ارائه گردیده است. پژوهشگران به این نتیجه دست یافتند که "تستسترون درمانی در مردان ترنسکشوال FTM با دوزهایی که در مردان مبتلا به هیپوگنادیسم (کم‌کاری غدد جنسی) مورد استفاده قرار می‌گیرد، ایمن است."
.
🔴ادامه مقاله در قسمت چهارم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت سوم
  آیا تستسترون‌درمانی در مردان ترنس (FTM) در بلندمدت ایمن است؟
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/06/634/
  .
  دکتر هنک اشمن (به انگلیسی: Henk Asscheman, MD, PhD) پژوهشگر اصلی این مطالعه می گوید: "نتایج ما بسیار اطمینان بخش است. در این جمعیت گسترده، اکثریت عوارض جانبی خفیف بوده و هیچگونه عوارض جانبی جدیدی مشاهده نگردیده است."
  .
  🔻پیش از این مطالعه برجسته، چندین مطالعه دیگر نیز تابحال ایمن بودن تستسترون درمانی را نشان داده اند.
  https://helptranscenter.org
  ▪️ژورنال اروپایی هورمون و غدد درون‌ریز مطالعه ای را در سال 2011 (Asscheman et al.) منتشر کرد که در آن داده‌هایی در زمینه مرگ و میر بیش از هزار فرد ترنسکشوالی که به مدت میانه 18 سال پیگیری شده بودند و از قبل از مطالعه یا از موقع شروع آن تستسترون درمانی می‌کرده اند ارائه گردیده است. پژوهشگران به این نتیجه دست یافتند که "تستسترون درمانی در مردان ترنسکشوال FTM با دوزهایی که در مردان مبتلا به هیپوگنادیسم (کم‌کاری غدد جنسی) مورد استفاده قرار می‌گیرد، ایمن است."
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت چهارم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  36 0 13 May, 2019
  قسمت دوم
آیا تستسترون‌درمانی در مردان ترنس (FTM) در بلندمدت ایمن است؟
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/06/634/
.
🔳بزرگترین مطالعه‌ای که تا به امروز انتشار یافته است: هورمون درمانی در اشخاص ترنسجندر ایمن است
.
بزرگترین مطالعه‌ای که تا به امروز به تحقیق و وارسی در زمینه ایمن بودن هورمون درمانی تغییرجنس در اشخاص ترنسجندر بالغ پرداخته است، یافته‌های مطالعات کوچکتری که طی دهه گذشته انجام پذیرفته بود را به اثبات رسانید، و به این نتیجه دست یافت که هورمون درمانی در اشخاص ترنسجندر ایمن بوده و عوارض جانبی آن در بلندمدت بسیار اندک است.
https://helptranscenter.org
بیش از 2000 متقاضی از 15 مرکز امریکایی و اروپایی در مطالعه گذشته‌نگری که سال 2014 انتشار یافت مشارکت داشتند. 523 تن از این افراد، ترنس زن به مرد (FTM) بودند که به مدت چهار سال و نیم مورد پیگیری قرار گرفته و [به طور میانگین] 27.5 سال سن داشتند. در این مطالعه، اکثریت عوارض جانبی تستسترون درمانی در مردان ترنس مواردی که در ادامه ذکر گردیده است را شامل می شود: اکنه (2.9% از افراد، 15 نفر)، افزایش وزن (0.4% از افراد، 2 نفر)، درد عضلانی (0.4% از افراد، 2 نفر)، و اختلال در آنزیم‌های کبدی (0.4%، 2 نفر).
.
🔴ادامه مقاله در قسمت سوم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت دوم
  آیا تستسترون‌درمانی در مردان ترنس (FTM) در بلندمدت ایمن است؟
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/06/634/
  .
  🔳بزرگترین مطالعه‌ای که تا به امروز انتشار یافته است: هورمون درمانی در اشخاص ترنسجندر ایمن است
  .
  بزرگترین مطالعه‌ای که تا به امروز به تحقیق و وارسی در زمینه ایمن بودن هورمون درمانی تغییرجنس در اشخاص ترنسجندر بالغ پرداخته است، یافته‌های مطالعات کوچکتری که طی دهه گذشته انجام پذیرفته بود را به اثبات رسانید، و به این نتیجه دست یافت که هورمون درمانی در اشخاص ترنسجندر ایمن بوده و عوارض جانبی آن در بلندمدت بسیار اندک است.
  https://helptranscenter.org
  بیش از 2000 متقاضی از 15 مرکز امریکایی و اروپایی در مطالعه گذشته‌نگری که سال 2014 انتشار یافت مشارکت داشتند. 523 تن از این افراد، ترنس زن به مرد (FTM) بودند که به مدت چهار سال و نیم مورد پیگیری قرار گرفته و [به طور میانگین] 27.5 سال سن داشتند. در این مطالعه، اکثریت عوارض جانبی تستسترون درمانی در مردان ترنس مواردی که در ادامه ذکر گردیده است را شامل می شود: اکنه (2.9% از افراد، 15 نفر)، افزایش وزن (0.4% از افراد، 2 نفر)، درد عضلانی (0.4% از افراد، 2 نفر)، و اختلال در آنزیم‌های کبدی (0.4%، 2 نفر).
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت سوم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  50 0 13 May, 2019
  قسمت اول
آیا تستسترون‌درمانی در مردان ترنس (FTM) در بلندمدت ایمن است؟
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/03/06/634/
.
Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved
.
اگر تابحال درمورد تاثیرات بلندمدت تستسترون درمانی نگران بوده اید، خیالتان آسوده باشد چرا که علم هوایتان را دارد.
.
پژوهشگران ایتالیایی با بررسی 45 مرد ترنسی که حداقل به مدت ده سال تستسترون درمانی کرده بودند، متوجه شدند که: "تستسترون درمانی هیچگونه عوارض جدی و تغییرات مرتبط بالینی در پی نداشته است" و به این نتیجه دست یافتند که: "تستسترون درمانی در مردان ترنس FTM ایمن است."
https://helptranscenter.org
همچنین قابل ذکر است که: "هیچگونه تغییر قابل ملاحظه‌ای در تست‌های عملکرد کلیه و کبد مشاهده نگردید."
.
هدف این مطالعه، سنجش ایمن بودن تستسترون درمانی و تاثیرات آن روی وزن بدن، وضعیت چربی خون، پارامترهای هماتولوژیکال (خون‌شناسی) و استخوانی در مردان ترنس بوده است.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت دوم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت اول
  آیا تستسترون‌درمانی در مردان ترنس (FTM) در بلندمدت ایمن است؟
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/03/06/634/
  .
  Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved
  .
  اگر تابحال درمورد تاثیرات بلندمدت تستسترون درمانی نگران بوده اید، خیالتان آسوده باشد چرا که علم هوایتان را دارد.
  .
  پژوهشگران ایتالیایی با بررسی 45 مرد ترنسی که حداقل به مدت ده سال تستسترون درمانی کرده بودند، متوجه شدند که: "تستسترون درمانی هیچگونه عوارض جدی و تغییرات مرتبط بالینی در پی نداشته است" و به این نتیجه دست یافتند که: "تستسترون درمانی در مردان ترنس FTM ایمن است."
  https://helptranscenter.org
  همچنین قابل ذکر است که: "هیچگونه تغییر قابل ملاحظه‌ای در تست‌های عملکرد کلیه و کبد مشاهده نگردید."
  .
  هدف این مطالعه، سنجش ایمن بودن تستسترون درمانی و تاثیرات آن روی وزن بدن، وضعیت چربی خون، پارامترهای هماتولوژیکال (خون‌شناسی) و استخوانی در مردان ترنس بوده است.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت دوم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  57 1 13 May, 2019
  قسمت چهارم و آخر
روش‌های پیشرفته درمان اسکار حاصل از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM)
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/28/633/
.
✳️کرم آب‌رسان ترتینوئین - پس از تکمیل درمان‌های قبلی، روزانه تا شش هفته مورد استفاده قرار می‌گیرد.
.
🔹هیالورونیک اسید (Hyaluronic Acid): اسکارها را «پر» کرده، و از جلب توجه آنها می کاهد.
.
🔸ترتینوئین (رتین آ): در صاف کردن اسکارهای آتروفیک موثر است.
.
دکتر سیجن گزارش نموده که مراجعه‌کنندگانی که از رژیم درمان اسکار وی پیروی کرده اند، نتیجه بسیار خوبی گرفته اند.
https://helptranscenter.org
جویای روش‌های بیشتری هستید؟ کرم مراقبت از اسکار مخصوص خودتان را با استفاده از موادی طبیعی نظیر آرنیکا، کلندولا، گیاه دم اسب، روغن دانه گل رز، و روغن تامانو بسازید.
.
🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر:
.
💠راهنمای جامع مراقبت از اسکار (جای برش) حاصل از جراحی تغییرجنس ترنس های زن به مرد (FTM) و مرد به زن (MTF)
https://helptranscenter.org/2017/02/19/51/
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/28/633/
مرجع:
https://www.topsurgery.net
__
🔴کانال تلگرام مصاحبه و روایات زندگی ترنس های زن و مرد ایرانی از تجربیات و تصاویر نتایج عمل تغییرجنس
https://t.me/iransrsresults
⭕️هلپ ترنس سنتر در اینستاگرام
https://www.instagram.com/helptranscenter
⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس زن به مرد 
https://t.me/helpftmcenter
⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس مرد به زن
https://t.me/helpmtf
⭕️هلپ ترنس سنتر در توئیتر
https://twitter.com/helptranscenter
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت چهارم و آخر
  روش‌های پیشرفته درمان اسکار حاصل از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM)
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/28/633/
  .
  ✳️کرم آب‌رسان ترتینوئین - پس از تکمیل درمان‌های قبلی، روزانه تا شش هفته مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  .
  🔹هیالورونیک اسید (Hyaluronic Acid): اسکارها را «پر» کرده، و از جلب توجه آنها می کاهد.
  .
  🔸ترتینوئین (رتین آ): در صاف کردن اسکارهای آتروفیک موثر است.
  .
  دکتر سیجن گزارش نموده که مراجعه‌کنندگانی که از رژیم درمان اسکار وی پیروی کرده اند، نتیجه بسیار خوبی گرفته اند.
  https://helptranscenter.org
  جویای روش‌های بیشتری هستید؟ کرم مراقبت از اسکار مخصوص خودتان را با استفاده از موادی طبیعی نظیر آرنیکا، کلندولا، گیاه دم اسب، روغن دانه گل رز، و روغن تامانو بسازید.
  .
  🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر:
  .
  💠راهنمای جامع مراقبت از اسکار (جای برش) حاصل از جراحی تغییرجنس ترنس های زن به مرد (FTM) و مرد به زن (MTF)
  https://helptranscenter.org/2017/02/19/51/
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/28/633/
  مرجع:
  https://www.topsurgery.net
  __
  🔴کانال تلگرام مصاحبه و روایات زندگی ترنس های زن و مرد ایرانی از تجربیات و تصاویر نتایج عمل تغییرجنس
  https://t.me/iransrsresults
  ⭕️هلپ ترنس سنتر در اینستاگرام
  https://www.instagram.com/helptranscenter
  ⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس زن به مرد
  https://t.me/helpftmcenter
  ⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس مرد به زن
  https://t.me/helpmtf
  ⭕️هلپ ترنس سنتر در توئیتر
  https://twitter.com/helptranscenter
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  31 0 11 May, 2019
  قسمت سوم
روش‌های پیشرفته درمان اسکار حاصل از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM)
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/28/633/
.
✳️ژل درمان زخم - پس از استعمال پماد انتی باکتریال، روزانه به مدت شش هفته مورد استفاده قرار می گیرد. حاوی:
.
🔹جنتامایسین سولفات: انتی بیوتیک.
.
🔸نیاسینامید (B3): انتی اکسیدان و ضد التهاب.
.
✳️کرم اسکار سیلیکن - فرمولاسیون سفارشی
.
🔹استروئید: ظاهر اسکارها را بهبود می بخشد.
.
🔸پنتوکسی‌فیلین: خونرسانی و اکسیژن‌رسانی به برش‌های رو به بهبودی را افزایش می‌دهد.
https://helptranscenter.org
🔹ترنیلست (Tranilast): ویژگی‌های ضد حساسیتی آن به تسکین درد، سوزش یا خارشی که در اثر بهبود زخم ایجاد می شود کمک می کند. دارویی است که در ژاپن، کره جنوبی، و چین در درمان اسکارهای کلوئیدی و هایپرتروفیک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
.
🔸تريامسينولون استونايد (Triamcinolone Acetonide): استروئید موضعی که در درمان التهاب و خارش مورد استفاده قرار می‌گیرد، و ظاهر اسکارهای قرمز و برجسته نظیر اسکارهای کلوئیدی را بهبود می بخشد.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت چهارم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت سوم
  روش‌های پیشرفته درمان اسکار حاصل از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM)
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/28/633/
  .
  ✳️ژل درمان زخم - پس از استعمال پماد انتی باکتریال، روزانه به مدت شش هفته مورد استفاده قرار می گیرد. حاوی:
  .
  🔹جنتامایسین سولفات: انتی بیوتیک.
  .
  🔸نیاسینامید (B3): انتی اکسیدان و ضد التهاب.
  .
  ✳️کرم اسکار سیلیکن - فرمولاسیون سفارشی
  .
  🔹استروئید: ظاهر اسکارها را بهبود می بخشد.
  .
  🔸پنتوکسی‌فیلین: خونرسانی و اکسیژن‌رسانی به برش‌های رو به بهبودی را افزایش می‌دهد.
  https://helptranscenter.org
  🔹ترنیلست (Tranilast): ویژگی‌های ضد حساسیتی آن به تسکین درد، سوزش یا خارشی که در اثر بهبود زخم ایجاد می شود کمک می کند. دارویی است که در ژاپن، کره جنوبی، و چین در درمان اسکارهای کلوئیدی و هایپرتروفیک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  .
  🔸تريامسينولون استونايد (Triamcinolone Acetonide): استروئید موضعی که در درمان التهاب و خارش مورد استفاده قرار می‌گیرد، و ظاهر اسکارهای قرمز و برجسته نظیر اسکارهای کلوئیدی را بهبود می بخشد.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت چهارم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  32 0 11 May, 2019
  قسمت دوم
روش‌های پیشرفته درمان اسکار حاصل از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM)
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/28/633/
.
دکتر سیجن محصولات مراقبت از اسکار مخصوصی را خلق کرده تا مراجعه‌کنندکانش پس از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه از بهترین مراقبت پس از جراحی و بهترین روش درمان اسکار برخوردار شوند. روش پزشکی مراقبت از پوستی که دکتر سیجن پدید آورده، مواردی که در ادامه ذکر گردیده است را شامل می‌شود:
.
✳️نوار اسکار پس از جراحی
.
🔹نوار ضد اسکار ویژه: پانسمانی بسته است که سبب می شود برش در بهینه‌سازی‌شده‌ترین محیط بهبود یابد؛ مانعی دربرابر فلور مضر پوست ایجاد می‌کند؛ و فشار برش جراحی را کاهش می دهد.
.
✳️پماد انتی باکتریال - روزانه به مدت شش هفته استعمال می گردد. حاوی:
https://helptranscenter.org
🔹موپیروسین (باکتروبان): انتی بیوتیک موضعی.
.
🔸آلوئه ورا: مرطوب کننده، ساختار کلاژن اسکار را بهبود می بخشد؛ ویژگی‌های ضد التهابی نیز دارد.
.
🔹ترنیلست (Tranilast): ویژگی‌های ضد حساسیتی آن به تسکین درد، سوزش یا خارشی که در اثر بهبود زخم ایجاد می شود کمک می کند. دارویی است که در ژاپن، کره جنوبی، و چین در درمان اسکارهای کلوئیدی و هایپرتروفیک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت سوم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت دوم
  روش‌های پیشرفته درمان اسکار حاصل از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM)
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/28/633/
  .
  دکتر سیجن محصولات مراقبت از اسکار مخصوصی را خلق کرده تا مراجعه‌کنندکانش پس از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه از بهترین مراقبت پس از جراحی و بهترین روش درمان اسکار برخوردار شوند. روش پزشکی مراقبت از پوستی که دکتر سیجن پدید آورده، مواردی که در ادامه ذکر گردیده است را شامل می‌شود:
  .
  ✳️نوار اسکار پس از جراحی
  .
  🔹نوار ضد اسکار ویژه: پانسمانی بسته است که سبب می شود برش در بهینه‌سازی‌شده‌ترین محیط بهبود یابد؛ مانعی دربرابر فلور مضر پوست ایجاد می‌کند؛ و فشار برش جراحی را کاهش می دهد.
  .
  ✳️پماد انتی باکتریال - روزانه به مدت شش هفته استعمال می گردد. حاوی:
  https://helptranscenter.org
  🔹موپیروسین (باکتروبان): انتی بیوتیک موضعی.
  .
  🔸آلوئه ورا: مرطوب کننده، ساختار کلاژن اسکار را بهبود می بخشد؛ ویژگی‌های ضد التهابی نیز دارد.
  .
  🔹ترنیلست (Tranilast): ویژگی‌های ضد حساسیتی آن به تسکین درد، سوزش یا خارشی که در اثر بهبود زخم ایجاد می شود کمک می کند. دارویی است که در ژاپن، کره جنوبی، و چین در درمان اسکارهای کلوئیدی و هایپرتروفیک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت سوم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  34 0 10 May, 2019

Advertisements

  قسمت اول
روش‌های پیشرفته درمان اسکار حاصل از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM)
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/28/633/
.
Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved
.
اگر از ده نفر درباره نحوه مراقبت از برش‌های جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه و کاهش جای برش جراحی بپرسید، ده پاسخ متفاوت خواهید شنید. سیلیکن موضعی اولین محصولی است که پزشکان برای مراقبت از اسکار توصیه می کنند و برای شروع محصول خوبی است؛ اما اگر بخواهید مراقبت از اسکار جراحی را در سطح پیشرفته‌تری انجام دهید، چه؟!
https://helptranscenter.org
دکتر جواد سیجن (به انگلیسی: Dr. Javad Sajan) که با نام کاربری RealDrSeattle در اینستاگرام شناخته شده است، پروتکل مراقبت از اسکاری را برای مراجعه‌کنندگان جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه خود تدوین نموده که از ژل‌ها و کرم‌هایی با فرمول‌بندی سفارشی تشکیل شده است. برای اشخاصی که خواستار رویکردی حرفه‌ای برای مراقبت از اسکارهای خود هستند، دقت در جزئیات پروتکل دکتر سیجن خالی از لطف نیست.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت دوم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت اول
  روش‌های پیشرفته درمان اسکار حاصل از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM)
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/28/633/
  .
  Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved
  .
  اگر از ده نفر درباره نحوه مراقبت از برش‌های جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه و کاهش جای برش جراحی بپرسید، ده پاسخ متفاوت خواهید شنید. سیلیکن موضعی اولین محصولی است که پزشکان برای مراقبت از اسکار توصیه می کنند و برای شروع محصول خوبی است؛ اما اگر بخواهید مراقبت از اسکار جراحی را در سطح پیشرفته‌تری انجام دهید، چه؟!
  https://helptranscenter.org
  دکتر جواد سیجن (به انگلیسی: Dr. Javad Sajan) که با نام کاربری RealDrSeattle در اینستاگرام شناخته شده است، پروتکل مراقبت از اسکاری را برای مراجعه‌کنندگان جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه خود تدوین نموده که از ژل‌ها و کرم‌هایی با فرمول‌بندی سفارشی تشکیل شده است. برای اشخاصی که خواستار رویکردی حرفه‌ای برای مراقبت از اسکارهای خود هستند، دقت در جزئیات پروتکل دکتر سیجن خالی از لطف نیست.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت دوم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  48 0 10 May, 2019
  قسمت چهارم و آخر
آیا توقف تستسترون‌درمانی قبل و بعد از جراحی‌های تغییرجنس در مردان ترنس (FTM) واقعا ضروری است؟
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/21/632/
.
با توجه به نبود داده‌های کافی در این زمینه، پژوهشگران توصیه نموده اند که تا زمانی که تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد، ریسک‌ها و مزایای توقف یا عدم توقف تستسترون‌درمانی باید براساس وضعیت هر شخص سنجیده شود. بوسکی در حال طرح‌ریزی مطالعه‌ای است که در آن پرسش‌های همیشگی پیرامون هورمون‌درمانی و جراحی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
https://helptranscenter.org
اگر توقف تستسترون‌درمانی پیش از جراحی‌های تغییرجنس را انتخاب مناسبی برای خود نمی دانید، خاطرتان جمع باشد که در حقیقت شواهدی در دست است که نشان می‌دهد تستسترون از بروز ترومبوز ورید عمقی (لختگی خون) پس از جراحی جلوگیری نموده و درد ناشی از برش‌های جراحی را نیز کاهش می دهد.
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/21/632/
مرجع:
https://www.topsurgery.net
__
🔴کانال تلگرام مصاحبه و روایات زندگی ترنس های زن و مرد ایرانی از تجربیات و تصاویر نتایج عمل تغییرجنس
https://t.me/iransrsresults
⭕️هلپ ترنس سنتر در اینستاگرام
https://www.instagram.com/helptranscenter
⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس زن به مرد 
https://t.me/helpftmcenter
⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس مرد به زن
https://t.me/helpmtf
⭕️هلپ ترنس سنتر در توئیتر
https://twitter.com/helptranscenter
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت چهارم و آخر
  آیا توقف تستسترون‌درمانی قبل و بعد از جراحی‌های تغییرجنس در مردان ترنس (FTM) واقعا ضروری است؟
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/21/632/
  .
  با توجه به نبود داده‌های کافی در این زمینه، پژوهشگران توصیه نموده اند که تا زمانی که تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد، ریسک‌ها و مزایای توقف یا عدم توقف تستسترون‌درمانی باید براساس وضعیت هر شخص سنجیده شود. بوسکی در حال طرح‌ریزی مطالعه‌ای است که در آن پرسش‌های همیشگی پیرامون هورمون‌درمانی و جراحی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
  https://helptranscenter.org
  اگر توقف تستسترون‌درمانی پیش از جراحی‌های تغییرجنس را انتخاب مناسبی برای خود نمی دانید، خاطرتان جمع باشد که در حقیقت شواهدی در دست است که نشان می‌دهد تستسترون از بروز ترومبوز ورید عمقی (لختگی خون) پس از جراحی جلوگیری نموده و درد ناشی از برش‌های جراحی را نیز کاهش می دهد.
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/21/632/
  مرجع:
  https://www.topsurgery.net
  __
  🔴کانال تلگرام مصاحبه و روایات زندگی ترنس های زن و مرد ایرانی از تجربیات و تصاویر نتایج عمل تغییرجنس
  https://t.me/iransrsresults
  ⭕️هلپ ترنس سنتر در اینستاگرام
  https://www.instagram.com/helptranscenter
  ⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس زن به مرد
  https://t.me/helpftmcenter
  ⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس مرد به زن
  https://t.me/helpmtf
  ⭕️هلپ ترنس سنتر در توئیتر
  https://twitter.com/helptranscenter
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  54 0 9 May, 2019
  قسمت سوم
آیا توقف تستسترون‌درمانی قبل و بعد از جراحی‌های تغییرجنس در مردان ترنس (FTM) واقعا ضروری است؟
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/21/632/
.
وی توضیح داد: "من با افراد ترنسجندر بسیاری در این زمینه که توقف هورمون‌درمانی تا چه اندازه برای ایشان ملال‌آور و ناخوشآیند بوده گفتگو کرده ام، لذا بر آن شدم تا به شواهد موجود در این زمینه نگاهی بیاندازم و دریابم که آیا توقف هورمون‌درمانی واقعا ضروری است یا خیر."
https://helptranscenter.org
یک مطالعه گذشته‌نگر هم‌گروهی که انحصارا به بررسی مردان ترنسجندر پرداخته است، حاکی از آن است که تستسترون‌درمانی ارتباطی با افزایش ریسک عوارض جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه ندارد. ریسک هماتوم (تجمع خون در بافت) در اشخاصی که تستسترون‌درمانی را تا روز جراحی ادامه داده اند اندکی بیشتر بوده، اما این تفاوت از لحاظ آماری چشمگیر نیست.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت چهارم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت سوم
  آیا توقف تستسترون‌درمانی قبل و بعد از جراحی‌های تغییرجنس در مردان ترنس (FTM) واقعا ضروری است؟
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/21/632/
  .
  وی توضیح داد: "من با افراد ترنسجندر بسیاری در این زمینه که توقف هورمون‌درمانی تا چه اندازه برای ایشان ملال‌آور و ناخوشآیند بوده گفتگو کرده ام، لذا بر آن شدم تا به شواهد موجود در این زمینه نگاهی بیاندازم و دریابم که آیا توقف هورمون‌درمانی واقعا ضروری است یا خیر."
  https://helptranscenter.org
  یک مطالعه گذشته‌نگر هم‌گروهی که انحصارا به بررسی مردان ترنسجندر پرداخته است، حاکی از آن است که تستسترون‌درمانی ارتباطی با افزایش ریسک عوارض جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه ندارد. ریسک هماتوم (تجمع خون در بافت) در اشخاصی که تستسترون‌درمانی را تا روز جراحی ادامه داده اند اندکی بیشتر بوده، اما این تفاوت از لحاظ آماری چشمگیر نیست.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت چهارم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  52 0 9 May, 2019
  قسمت دوم
آیا توقف تستسترون‌درمانی قبل و بعد از جراحی‌های تغییرجنس در مردان ترنس (FTM) واقعا ضروری است؟
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/21/632/
.
مطالعه مروری جدیدی آشکار ساخت که در حقیقت شواهد اندکی از توقف تستسترون درمانی پیش از جراحی‌های تغییرجنس حمایت می‌کند. بیمارستان کودکان بوستون، 18 مطالعه در زمینه ارزیابی ریسک‌های عمل و ارتباط آنها با مصرف هورمون‌های مختلف را آنالیز نمود. در اکثریت این مطالعات، ریسک جمعیت عمومی مورد بررسی قرار گرفته بود، چرا که داده‌های موجود در زمینه اختصاصی جمعیت افراد ترنسجندر محدود بوده است. 
https://helptranscenter.org
الیزابت بوسکی (به انگلیسی: Elizabeth Boskey)، پژوهشگر، با مرور سیاست جراحان و پروتکل‌های تدوین شده اشاره داشت که اکثریت قریب به اتفاق جراحان از مراجعه‌کنندگان خود می‌خواهند که هورمون‌درمانی را تا مدتی قبل و بعد از جراحی متوقف کنند.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت سوم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت دوم
  آیا توقف تستسترون‌درمانی قبل و بعد از جراحی‌های تغییرجنس در مردان ترنس (FTM) واقعا ضروری است؟
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/21/632/
  .
  مطالعه مروری جدیدی آشکار ساخت که در حقیقت شواهد اندکی از توقف تستسترون درمانی پیش از جراحی‌های تغییرجنس حمایت می‌کند. بیمارستان کودکان بوستون، 18 مطالعه در زمینه ارزیابی ریسک‌های عمل و ارتباط آنها با مصرف هورمون‌های مختلف را آنالیز نمود. در اکثریت این مطالعات، ریسک جمعیت عمومی مورد بررسی قرار گرفته بود، چرا که داده‌های موجود در زمینه اختصاصی جمعیت افراد ترنسجندر محدود بوده است.
  https://helptranscenter.org
  الیزابت بوسکی (به انگلیسی: Elizabeth Boskey)، پژوهشگر، با مرور سیاست جراحان و پروتکل‌های تدوین شده اشاره داشت که اکثریت قریب به اتفاق جراحان از مراجعه‌کنندگان خود می‌خواهند که هورمون‌درمانی را تا مدتی قبل و بعد از جراحی متوقف کنند.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت سوم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  60 0 8 May, 2019
  قسمت اول
آیا توقف تستسترون‌درمانی قبل و بعد از جراحی‌های تغییرجنس در مردان ترنس (FTM) واقعا ضروری است؟
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/21/632/
.
Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved
.
بسیاری از جراحان از مراجعه‌کنندگان خود می‌خواهند که تستسترون‌درمانی را یک – دو هفته قبل از جراحی متوقف کنند، و بعضی از جراحان نیز لازم می‌دانند که دوز بعدی تستسترون نیز، به یک یا دو هفته دیگر پس از جراحی موکول شود. دو عامل در پس این استدلال نهفته است:
.
▪️1.بعضی از مطالعات ارتباطی بین سطح تستسترون و تاخیر در بهبودی زخم را نشان داده‌اند؛
▪️2.تستسترون خون را غلیط می کند، و غلیظ شدن خون ریسک لختگی خون (ترومبوز ورید عمقی) پس از جراحی را افزایش می‌دهد.
https://helptranscenter.org
توقف تستسترون‌درمانی برای بعضی از افراد، بخصوص در زمینه سلامت روان و سطح انرژی، پیامدهای سنگینی دارد. لذا این سوال پیش می‌آید که: آیا واقعا شواهد و مدارک کافی در این زمینه وجود دارد بطوریکه از توقف تستسترون‌درمانی در متقاضیان جراحی‌های تغییرجنس حمایت ‌کند؟
.
🔴ادامه مقاله در قسمت دوم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت اول
  آیا توقف تستسترون‌درمانی قبل و بعد از جراحی‌های تغییرجنس در مردان ترنس (FTM) واقعا ضروری است؟
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/21/632/
  .
  Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved
  .
  بسیاری از جراحان از مراجعه‌کنندگان خود می‌خواهند که تستسترون‌درمانی را یک – دو هفته قبل از جراحی متوقف کنند، و بعضی از جراحان نیز لازم می‌دانند که دوز بعدی تستسترون نیز، به یک یا دو هفته دیگر پس از جراحی موکول شود. دو عامل در پس این استدلال نهفته است:
  .
  ▪️1.بعضی از مطالعات ارتباطی بین سطح تستسترون و تاخیر در بهبودی زخم را نشان داده‌اند؛
  ▪️2.تستسترون خون را غلیط می کند، و غلیظ شدن خون ریسک لختگی خون (ترومبوز ورید عمقی) پس از جراحی را افزایش می‌دهد.
  https://helptranscenter.org
  توقف تستسترون‌درمانی برای بعضی از افراد، بخصوص در زمینه سلامت روان و سطح انرژی، پیامدهای سنگینی دارد. لذا این سوال پیش می‌آید که: آیا واقعا شواهد و مدارک کافی در این زمینه وجود دارد بطوریکه از توقف تستسترون‌درمانی در متقاضیان جراحی‌های تغییرجنس حمایت ‌کند؟
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت دوم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  57 0 8 May, 2019
  قسمت چهل و هفتم و آخر
دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
.
هر فردی که تحت عمل جراحی زیبایی قرار می‌گیرد، نشان داده که اهل ریسک کردن است، و انتظاراتی که از خودش دارد بالا می رود؛ چرا که بهانه "آنقدر می‌ترسم که نمی‌توانم از پسش بر بیایم" را مغلوب ساخته است.
.
⚠️[توجه داشته باشید این مقاله جایگزینی برای دستورالعمل‌های ارائه شده توسط پزشک جراحی که عمل تخلیه و مردانه‌سازی سینه خود را توسط ایشان انجام داده اید، نمی باشد؛ دستورالعمل‌های مراقبت پس از جراحی را فقط از پزشک جراح خود جویا شوید و همواره فقط از دستورالعمل‌های ارائه شده توسط پزشک جراح خود پیروی کنید. /مترجم]
.
🔴🔵فایل پی دی اف دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal را می توانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید.👇
https://bit.ly/2ZmqdN2
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
مرجع:
https://healthcare.utah.edu
.
Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved
__
🔴کانال تلگرام مصاحبه و روایات زندگی ترنس های زن و مرد ایرانی از تجربیات و تصاویر نتایج عمل تغییرجنس
https://t.me/iransrsresults
⭕️هلپ ترنس سنتر در اینستاگرام
https://www.instagram.com/helptranscenter
⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس زن به مرد 
https://t.me/helpftmcenter
⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس مرد به زن
https://t.me/helpmtf
⭕️هلپ ترنس سنتر در توئیتر
https://twitter.com/helptranscenter
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت چهل و هفتم و آخر
  دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
  .
  هر فردی که تحت عمل جراحی زیبایی قرار می‌گیرد، نشان داده که اهل ریسک کردن است، و انتظاراتی که از خودش دارد بالا می رود؛ چرا که بهانه "آنقدر می‌ترسم که نمی‌توانم از پسش بر بیایم" را مغلوب ساخته است.
  .
  ⚠️[توجه داشته باشید این مقاله جایگزینی برای دستورالعمل‌های ارائه شده توسط پزشک جراحی که عمل تخلیه و مردانه‌سازی سینه خود را توسط ایشان انجام داده اید، نمی باشد؛ دستورالعمل‌های مراقبت پس از جراحی را فقط از پزشک جراح خود جویا شوید و همواره فقط از دستورالعمل‌های ارائه شده توسط پزشک جراح خود پیروی کنید. /مترجم]
  .
  🔴🔵فایل پی دی اف دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal را می توانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید.👇
  https://bit.ly/2ZmqdN2
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
  مرجع:
  https://healthcare.utah.edu
  .
  Copyright © 2019 سعید.ش https://helptranscenter.org هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس All Rights Reserved
  __
  🔴کانال تلگرام مصاحبه و روایات زندگی ترنس های زن و مرد ایرانی از تجربیات و تصاویر نتایج عمل تغییرجنس
  https://t.me/iransrsresults
  ⭕️هلپ ترنس سنتر در اینستاگرام
  https://www.instagram.com/helptranscenter
  ⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس زن به مرد
  https://t.me/helpftmcenter
  ⭕️کانال تلگرام آموزشی ترنس مرد به زن
  https://t.me/helpmtf
  ⭕️هلپ ترنس سنتر در توئیتر
  https://twitter.com/helptranscenter
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  55 0 7 May, 2019
  قسمت چهل و ششم
دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
.
جراحی تاثیر متفاوتی روی هر کس می‌گذارد. افسردگی در روز دوم یا چهارم پس از جراحی، رایج‌ترین واکنش پس از جراحی است. با این حال بعضی از مراجعه‌کنندگان می گویند "خوب، این چیزها برای من اتفاق نمی‌افتد. من احساس افسردگی نمی‌کنم." اما سه هفته بعد، در حال رانندگی می‌بینند که نمی توانند جلوی اشک‌های خود را بگیرند. گاهی مراجعه‌کنندگان نزدیک پایان هفته دوم احساس خوبی پیدا می کنند. آن موقع است که متوجه می‌شوند ظاهری عالی دارند.
https://helptranscenter.org
مراجعه‌کنندگان پس از جراحی زیبایی بازخوردهای مختلفی را چه مثبت و چه منفی دریافت می‌کنند. بعضی از اشخاص به من می‌گویند که پس از جراحی کمی تحریک‌پذیر شده‌ اند، چرا که مردم الان بیشتر از قبل به آنها توجه می‌کنند. من به ایشان می‌گویم: "قبل از جراحی هم همین را می‌خواستی، درست است؟ مگر دوست نداشتی جذاب‌تر شوی؟" و آنها در پاسخ می‌گویند: "خوب بله، اما چرا مرا همانطور که بودم دوست نداشتند؟" اما آنها پس از مدتی از توجه بیشتری که نصیبشان می‌شود لذت می‌برند.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت چهل و‌ هفتم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت چهل و ششم
  دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
  .
  جراحی تاثیر متفاوتی روی هر کس می‌گذارد. افسردگی در روز دوم یا چهارم پس از جراحی، رایج‌ترین واکنش پس از جراحی است. با این حال بعضی از مراجعه‌کنندگان می گویند "خوب، این چیزها برای من اتفاق نمی‌افتد. من احساس افسردگی نمی‌کنم." اما سه هفته بعد، در حال رانندگی می‌بینند که نمی توانند جلوی اشک‌های خود را بگیرند. گاهی مراجعه‌کنندگان نزدیک پایان هفته دوم احساس خوبی پیدا می کنند. آن موقع است که متوجه می‌شوند ظاهری عالی دارند.
  https://helptranscenter.org
  مراجعه‌کنندگان پس از جراحی زیبایی بازخوردهای مختلفی را چه مثبت و چه منفی دریافت می‌کنند. بعضی از اشخاص به من می‌گویند که پس از جراحی کمی تحریک‌پذیر شده‌ اند، چرا که مردم الان بیشتر از قبل به آنها توجه می‌کنند. من به ایشان می‌گویم: "قبل از جراحی هم همین را می‌خواستی، درست است؟ مگر دوست نداشتی جذاب‌تر شوی؟" و آنها در پاسخ می‌گویند: "خوب بله، اما چرا مرا همانطور که بودم دوست نداشتند؟" اما آنها پس از مدتی از توجه بیشتری که نصیبشان می‌شود لذت می‌برند.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت چهل و‌ هفتم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  39 0 7 May, 2019
  قسمت چهل و پنجم
دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
.
یکی از مسائلی که در ملاقات قبل از جراحی از مراجعه‌کنندگان می‌پرسم این است که: "بعد از عمل چه کسی از شما مراقبت می کند؟" سپس می‌گویم "کسی را داشته باشید که واقعا مراقبتان باشد، نه کسی که به محض رسیدن به خانه به شما بگوید: این چه بلایی بود به سر خودت آوردی؟" کسی را داشته باشید که واقعا حامی و مراقبتان بوده، گرم و صمیمی باشد؛ چرا که پس از جراحی واقعا به حضور چنین فردی نیاز خواهید داشت.
https://helptranscenter.org
حال احساسی فردی که جراحی کرده روی فرد مراقب نیز اثر می‌گذارد. در پایان هفته اول پس از جراحی، فرد مراقب ممکن است احساس خستگی کند و بخواهد سر کار برود.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت چهل و‌ ششم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت چهل و پنجم
  دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
  .
  یکی از مسائلی که در ملاقات قبل از جراحی از مراجعه‌کنندگان می‌پرسم این است که: "بعد از عمل چه کسی از شما مراقبت می کند؟" سپس می‌گویم "کسی را داشته باشید که واقعا مراقبتان باشد، نه کسی که به محض رسیدن به خانه به شما بگوید: این چه بلایی بود به سر خودت آوردی؟" کسی را داشته باشید که واقعا حامی و مراقبتان بوده، گرم و صمیمی باشد؛ چرا که پس از جراحی واقعا به حضور چنین فردی نیاز خواهید داشت.
  https://helptranscenter.org
  حال احساسی فردی که جراحی کرده روی فرد مراقب نیز اثر می‌گذارد. در پایان هفته اول پس از جراحی، فرد مراقب ممکن است احساس خستگی کند و بخواهد سر کار برود.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت چهل و‌ ششم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  26 0 6 May, 2019
  قسمت چهل و چهارم
دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
.
🔳لیست داروهایی که قبل و بعد از جراحی "نباید" مصرف شوند
.
اگر هر کدام از داروهای موجود در این لیست را مصرف می‌کنید، یادتان باشد که 10 الی 14 روز قبل از جراحی حتما مصرف آنها را متوقف کنید و برای تسکین درد فقط از تایلنول (استامینوفن) استفاده کنید. پیش از انجام جراحی، فوق‌العاده مهم است که جراح یا کادر پرستاری، سایر داروهایی که مصرف می کنید را به طور مشخص ارزیابی کنند.
.
📎تصاویر لیست داروهایی که قبل و بعد از جراحی نباید مصرف شوند، ضمیمه مقاله شد.
.
🔳واکنش‌های احساسی پس از جراحی
https://helptranscenter.org
وقتی مراجعه‌کنندگان برای ملاقات پیش از جراحی به دیدنم می آیند، به آنها می‌گویم "تا یک هفته پس از جراحی برنامه‌ای برای انجام کارهای چالش برانگیز نداشته باشید، چرا که خسته می شوید و تمایل دارید زودتر از همیشه چشم‌هایتان را روی هم بگذارید. ممکن است حتی تماشای تلویزیون نیز برایتان خسته کننده بنظر آید." به مراجعه‌کنندگان می‌گویم: "انتظار کبودی، ورم و احساس خستگی را داشته باشید؛ تا چند روز اول پس از جراحی انتظار قدری ناراحتی را داشته باشد، اما اگر اینها برایتان رخ نداد، چه سورپرایز خوبی نصیبتان شده است!"
.
🔴ادامه مقاله در قسمت چهل و‌ پنجم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت چهل و چهارم
  دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
  .
  🔳لیست داروهایی که قبل و بعد از جراحی "نباید" مصرف شوند
  .
  اگر هر کدام از داروهای موجود در این لیست را مصرف می‌کنید، یادتان باشد که 10 الی 14 روز قبل از جراحی حتما مصرف آنها را متوقف کنید و برای تسکین درد فقط از تایلنول (استامینوفن) استفاده کنید. پیش از انجام جراحی، فوق‌العاده مهم است که جراح یا کادر پرستاری، سایر داروهایی که مصرف می کنید را به طور مشخص ارزیابی کنند.
  .
  📎تصاویر لیست داروهایی که قبل و بعد از جراحی نباید مصرف شوند، ضمیمه مقاله شد.
  .
  🔳واکنش‌های احساسی پس از جراحی
  https://helptranscenter.org
  وقتی مراجعه‌کنندگان برای ملاقات پیش از جراحی به دیدنم می آیند، به آنها می‌گویم "تا یک هفته پس از جراحی برنامه‌ای برای انجام کارهای چالش برانگیز نداشته باشید، چرا که خسته می شوید و تمایل دارید زودتر از همیشه چشم‌هایتان را روی هم بگذارید. ممکن است حتی تماشای تلویزیون نیز برایتان خسته کننده بنظر آید." به مراجعه‌کنندگان می‌گویم: "انتظار کبودی، ورم و احساس خستگی را داشته باشید؛ تا چند روز اول پس از جراحی انتظار قدری ناراحتی را داشته باشد، اما اگر اینها برایتان رخ نداد، چه سورپرایز خوبی نصیبتان شده است!"
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت چهل و‌ پنجم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  48 0 6 May, 2019
  قسمت چهل و سوم
دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
.
🔻اگر درین‌ها به درستی مایعات را تخلیه نمی کنند:
.
▪️اگر لوله درین پیچ خورده است، آن را باز کنید.
.
▫️با یک دست، محکم پایه لوله را بین انگشت شست و اشاره تان نگه دارید. برش جراحی را لمس نکنید.
https://helptranscenter.org
▪️انگشت شست و اشاره دست دیگرتان را روی لوله نزدیک به دست دیگرتان قرار دهید. انگشت‌هایتان را به هم بفشارید، سپس آنها را روی لوله به سمت حباب بکشید. این امر سبب می شود تا اگر مایعی درون لوله به دام افتاده است، به سمت حباب روان شود. به این عمل "استریپ کردن لوله" گفته می شود. می توانید لوله را با سواب الکل بگیرید تا روان شده و راحت‌تر بتوانید آن را تخلیه کنید.
.
▫️اگر پس از طی کردن این مراحل، درین‌ها هنوز تخلیه نمی‌کنند، با پزشکتان تماس بگیرید.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت چهل و‌ چهارم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت چهل و سوم
  دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
  .
  🔻اگر درین‌ها به درستی مایعات را تخلیه نمی کنند:
  .
  ▪️اگر لوله درین پیچ خورده است، آن را باز کنید.
  .
  ▫️با یک دست، محکم پایه لوله را بین انگشت شست و اشاره تان نگه دارید. برش جراحی را لمس نکنید.
  https://helptranscenter.org
  ▪️انگشت شست و اشاره دست دیگرتان را روی لوله نزدیک به دست دیگرتان قرار دهید. انگشت‌هایتان را به هم بفشارید، سپس آنها را روی لوله به سمت حباب بکشید. این امر سبب می شود تا اگر مایعی درون لوله به دام افتاده است، به سمت حباب روان شود. به این عمل "استریپ کردن لوله" گفته می شود. می توانید لوله را با سواب الکل بگیرید تا روان شده و راحت‌تر بتوانید آن را تخلیه کنید.
  .
  ▫️اگر پس از طی کردن این مراحل، درین‌ها هنوز تخلیه نمی‌کنند، با پزشکتان تماس بگیرید.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت چهل و‌ چهارم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  31 0 6 May, 2019
  قسمت چهل و دوم
دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
.
✳️چه زمانی باید با پزشک تماس بگیرید؟
.
اگر متوجه هر یک از تغییراتی که در ادامه ذکر گردیده است شدید، با پزشکتان تماس بگیرید:
.
➖حجم مایعات ناگهان افزایش یا کاهش یافته باشد.
.
➖در درین مقدار زیادی خون، یا لخته خونی وجود داشته باشد.
.
➖رنگ، بو یا غلظت مایع تغییر کرده باشد.
.
➖لوله درین از جای خود خارج شده باشد یا این که برش جراحی باز شده باشد.
https://helptranscenter.org
➖پوست اطراف درین، قرمز رنگ، متورم، دردناک شده یا ترشحات چرکی داشته باشد.
.
➖تب بالاتر از 101.5 درجه فارنهایت (38.6 درجه سلسیوس) یا لرز داشته باشید.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت چهل و سوم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت چهل و دوم
  دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
  .
  ✳️چه زمانی باید با پزشک تماس بگیرید؟
  .
  اگر متوجه هر یک از تغییراتی که در ادامه ذکر گردیده است شدید، با پزشکتان تماس بگیرید:
  .
  ➖حجم مایعات ناگهان افزایش یا کاهش یافته باشد.
  .
  ➖در درین مقدار زیادی خون، یا لخته خونی وجود داشته باشد.
  .
  ➖رنگ، بو یا غلظت مایع تغییر کرده باشد.
  .
  ➖لوله درین از جای خود خارج شده باشد یا این که برش جراحی باز شده باشد.
  https://helptranscenter.org
  ➖پوست اطراف درین، قرمز رنگ، متورم، دردناک شده یا ترشحات چرکی داشته باشد.
  .
  ➖تب بالاتر از 101.5 درجه فارنهایت (38.6 درجه سلسیوس) یا لرز داشته باشید.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت چهل و سوم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  43 0 5 May, 2019
  قسمت چهل و یکم
دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
.
💠قدم دوم. حباب را تمیز کنید و آن را مجددا وصل کنید
.
▪️در صورت لزوم، بالای حباب را با گاز یا دستمال کاغذی تمیز پاک کنید.
.
▫️حباب را محکم فشرده سازید و درپوش آن را قرار دهید.
.
▪️حال حجم مایع درون پیمانه را ثبت کنید، سپس پیمانه را به همان صورتی که به شما آموزش داده شده تخلیه کنید.
.
💠قدم سوم. ناحیه را تمیز کنید
.
▪️دستکش‌های یکبار مصرفی که پوشیده بودید را در بیاورید و پیش از تمیز کردن ناحیه دست‌های خود را بشویید.
.
▫️یک جفت دستکش یکبار مصرف جدید بپوشید.
https://helptranscenter.org
▪️سواب پنبه استریل یا پد گاز 4×4 اینچی را با سالین استریل یا آب و صابون خیس کنید.
.
▫️پوست اطراف درین را با ملایمت تمیز کنید. همواره نظافت را به طرف خارج از زخم انجام دهید.
.
▪️در صورتی که پزشکتان توصیه کرده باشد، پماد انتی‌بیوتیک استعمال کنید.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت چهل و دوم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت چهل و یکم
  دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
  .
  💠قدم دوم. حباب را تمیز کنید و آن را مجددا وصل کنید
  .
  ▪️در صورت لزوم، بالای حباب را با گاز یا دستمال کاغذی تمیز پاک کنید.
  .
  ▫️حباب را محکم فشرده سازید و درپوش آن را قرار دهید.
  .
  ▪️حال حجم مایع درون پیمانه را ثبت کنید، سپس پیمانه را به همان صورتی که به شما آموزش داده شده تخلیه کنید.
  .
  💠قدم سوم. ناحیه را تمیز کنید
  .
  ▪️دستکش‌های یکبار مصرفی که پوشیده بودید را در بیاورید و پیش از تمیز کردن ناحیه دست‌های خود را بشویید.
  .
  ▫️یک جفت دستکش یکبار مصرف جدید بپوشید.
  https://helptranscenter.org
  ▪️سواب پنبه استریل یا پد گاز 4×4 اینچی را با سالین استریل یا آب و صابون خیس کنید.
  .
  ▫️پوست اطراف درین را با ملایمت تمیز کنید. همواره نظافت را به طرف خارج از زخم انجام دهید.
  .
  ▪️در صورتی که پزشکتان توصیه کرده باشد، پماد انتی‌بیوتیک استعمال کنید.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت چهل و دوم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  40 0 5 May, 2019
  قسمت چهلم
دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
.
🔻وسائل مورد نیاز:
.
➖دستکش یکبار مصرف
➖پیمانه مدرج
➖کاغذ ثبت
➖گاز یا دستمال کاغذی
➖سواب پنبه استریل یا پد گاز 4×4 اینچی
➖سالین استریل یا آب و صابون
.
💠قدم اول. حباب را تخلیه کنید
.
▪️دست‌های خود را بشویید و یک جفت دستکش یکبار مصرف بپوشید.
.
▫️حباب را دور از خود نگه دارید و درپوش آن را بردارید.
https://helptranscenter.org
▪️حباب را روی پیمانه مدرج وارونه کرده و آن را فشار دهید تا مایع درون آن در پیمانه مدرج خالی شود. مطمئن شوید حباب کاملا تخلیه شده باشد.
.
▫️پیمانه مدرج را کنار بگذارید. حجم مایع درون پیمانه را می‌توانید در قدم دوم، پس از تمیز کردن حباب و وصل کردن مجدد آن به لوله درین ثبت کنید.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت چهل و یکم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت چهلم
  دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
  .
  🔻وسائل مورد نیاز:
  .
  ➖دستکش یکبار مصرف
  ➖پیمانه مدرج
  ➖کاغذ ثبت
  ➖گاز یا دستمال کاغذی
  ➖سواب پنبه استریل یا پد گاز 4×4 اینچی
  ➖سالین استریل یا آب و صابون
  .
  💠قدم اول. حباب را تخلیه کنید
  .
  ▪️دست‌های خود را بشویید و یک جفت دستکش یکبار مصرف بپوشید.
  .
  ▫️حباب را دور از خود نگه دارید و درپوش آن را بردارید.
  https://helptranscenter.org
  ▪️حباب را روی پیمانه مدرج وارونه کرده و آن را فشار دهید تا مایع درون آن در پیمانه مدرج خالی شود. مطمئن شوید حباب کاملا تخلیه شده باشد.
  .
  ▫️پیمانه مدرج را کنار بگذارید. حجم مایع درون پیمانه را می‌توانید در قدم دوم، پس از تمیز کردن حباب و وصل کردن مجدد آن به لوله درین ثبت کنید.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت چهل و یکم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  37 0 5 May, 2019
  قسمت سی‌ و نهم
دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
.
🔳مراقبت از لوله بسته درین جراحی
.
لوله درین مایع اطراف برش جراحی را جمع‌آوری و تخلیه می کند. این امر از بروز عفونت جلوگیری نموده و سبب می‌شود تا روند بهبودی سریعتر و بهتر پیش برود. حباب جمع‌آوری مایعات که به انتهای لوله متصل شده است را فشرده ساخته و درپوش آن را قرار می دهند تا بدین ترتیب مکش لازم برای تخلیه مایعات ناحیه جراحی ایجاد گردد. حباب درین را باید وقتی که تا نیمه پر شده، تخلیه کرد و آن را به حالت فشرده اول بازگرداند تا مکش کافی ایجاد گردد. طبق برنامه‌ای که پزشکتان به شما توصیه کرده است، حباب را تخلیه نموده و پوست اطراف درین را تمیز کنید. مراحل زیر را انجام دهید.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت چهلم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت سی‌ و نهم
  دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
  .
  🔳مراقبت از لوله بسته درین جراحی
  .
  لوله درین مایع اطراف برش جراحی را جمع‌آوری و تخلیه می کند. این امر از بروز عفونت جلوگیری نموده و سبب می‌شود تا روند بهبودی سریعتر و بهتر پیش برود. حباب جمع‌آوری مایعات که به انتهای لوله متصل شده است را فشرده ساخته و درپوش آن را قرار می دهند تا بدین ترتیب مکش لازم برای تخلیه مایعات ناحیه جراحی ایجاد گردد. حباب درین را باید وقتی که تا نیمه پر شده، تخلیه کرد و آن را به حالت فشرده اول بازگرداند تا مکش کافی ایجاد گردد. طبق برنامه‌ای که پزشکتان به شما توصیه کرده است، حباب را تخلیه نموده و پوست اطراف درین را تمیز کنید. مراحل زیر را انجام دهید.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت چهلم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  44 0 4 May, 2019
  قسمت سی‌ و هشتم
دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
.
من موافقت می‌کنم که در صورت تغییر آدرس ثابتم، جراحم را آگاه کنم تا ایشان بتوانند مرا از یافته‌های جدید مربوط به جراحی ام مطلع سازند. من همچنین موافقت می کنم که تا زمانی که تحت مراقبت جراحم هستم، در زمینه مراقبت پس از جراحی با ایشان همکاری کنم.
.
با امضای این رضایت‌نامه، بدین وسیله آگاهی خویش را از ریسک‌ها، مزایا و جایگزین‌های جراحی اعلام می‌دارم و این که در خصوص این موارد با جراحم گفتگو کرده ام.
https://helptranscenter.org
⚠️اگر هر سوال دیگری درمورد جراحیتان دارید، لطفا اجازه خود را اعلام نکرده و این فرم را امضا نکنید؛ لطفا کادر بیمارستان را در جریان سوالات و نگرانی‌های خود قرار دهید تا تدارکات لازم جهت گفتگو پیرامون آنها صورت گیرد.
.
امضا:... تاریخ:...
.
🔴ادامه مقاله در قسمت سی و نهم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت سی‌ و هشتم
  دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
  .
  من موافقت می‌کنم که در صورت تغییر آدرس ثابتم، جراحم را آگاه کنم تا ایشان بتوانند مرا از یافته‌های جدید مربوط به جراحی ام مطلع سازند. من همچنین موافقت می کنم که تا زمانی که تحت مراقبت جراحم هستم، در زمینه مراقبت پس از جراحی با ایشان همکاری کنم.
  .
  با امضای این رضایت‌نامه، بدین وسیله آگاهی خویش را از ریسک‌ها، مزایا و جایگزین‌های جراحی اعلام می‌دارم و این که در خصوص این موارد با جراحم گفتگو کرده ام.
  https://helptranscenter.org
  ⚠️اگر هر سوال دیگری درمورد جراحیتان دارید، لطفا اجازه خود را اعلام نکرده و این فرم را امضا نکنید؛ لطفا کادر بیمارستان را در جریان سوالات و نگرانی‌های خود قرار دهید تا تدارکات لازم جهت گفتگو پیرامون آنها صورت گیرد.
  .
  امضا:... تاریخ:...
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت سی و نهم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  33 0 4 May, 2019
  قسمت سی‌ و هفتم
دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
.
من آگاه هستم که تحت بیهوشی عمومی قرار خواهم گرفت و این امر نیز با ریسک‌هایی همراه است. من رضایت می‌دهم که جراحم یا متخصص بیهوشی واجد شرایط، بیهوشی مرا مدیریت نموده و داروهای بیهوشی مناسب را برایم تجویز نمایند.
.
به من توضیح داده شده که طی عمل جراحی ممکن است وضعیت پیش‌بینی‌نشده‌ای رخ دهد بطویکه روند جراحی اصلی را بسط داده یا مسیر آن را منحرف کند، و بدین وسیله به پزشک و/یا دستیاران انتخابی ایشان اجازه می‌دهم تا اقدامات ضروری و مطلوب نظیر مشارکت پاتولوژیست‌ها، رادیولوژیست‌ها، یا آزمایشگاه و ... را انجام دهند. این اجازه، شامل اجازه به درمان مشکلاتی که در آغاز عمل بر جراحم پوشیده است نیز می‌شود.
https://helptranscenter.org
من آگاه هستم که تهیه عکس در برنامه‌ریزی و ارزیابی عمل جراحی حائز اهمیت است، و اجازه می‌دهم از قبل از جراحی، در حین عمل جراحی، و بعد از جراحی ام صرفا برای تکمیل پرونده عکس گرفته شود.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت سی و هشتم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت سی‌ و هفتم
  دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
  .
  من آگاه هستم که تحت بیهوشی عمومی قرار خواهم گرفت و این امر نیز با ریسک‌هایی همراه است. من رضایت می‌دهم که جراحم یا متخصص بیهوشی واجد شرایط، بیهوشی مرا مدیریت نموده و داروهای بیهوشی مناسب را برایم تجویز نمایند.
  .
  به من توضیح داده شده که طی عمل جراحی ممکن است وضعیت پیش‌بینی‌نشده‌ای رخ دهد بطویکه روند جراحی اصلی را بسط داده یا مسیر آن را منحرف کند، و بدین وسیله به پزشک و/یا دستیاران انتخابی ایشان اجازه می‌دهم تا اقدامات ضروری و مطلوب نظیر مشارکت پاتولوژیست‌ها، رادیولوژیست‌ها، یا آزمایشگاه و ... را انجام دهند. این اجازه، شامل اجازه به درمان مشکلاتی که در آغاز عمل بر جراحم پوشیده است نیز می‌شود.
  https://helptranscenter.org
  من آگاه هستم که تهیه عکس در برنامه‌ریزی و ارزیابی عمل جراحی حائز اهمیت است، و اجازه می‌دهم از قبل از جراحی، در حین عمل جراحی، و بعد از جراحی ام صرفا برای تکمیل پرونده عکس گرفته شود.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت سی و هشتم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  30 0 4 May, 2019
  قسمت سی‌ و ششم
دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
.
🔳رضایت‌نامه جراحی
.
اینجانب ... مایلم توسط دکتر ... و دستیاران انتخابی ایشان، روند(های) انتخابی مستکتومی دوطرفه (تخلیه هر دو سینه) با/بدون گرافت نوک سینه را انجام دهم.
.
دکتر Cori Agarwal و تیم ایشان طی مشاوره پیش از جراحی، ماهیت و هدف عمل(ها)، متدهای درمانی جایگزین عمل جراحی نظیر عدم درمان/جراحی، ریسک‌ها و عوارض احتمالی جراحی را به طور کامل برایم توضیح داده اند. من آگاه هستم که این عمل جنبه فوری و اضطراری نداشته و انجام آن به انتخاب من صورت می‌گیرد. برایم توضیح داده شده که هر عمل جراحی با ریسک‌هایی همراه است؛ تعدادی از این ریسک‌ها شامل خونریزی، عفونت، آسیب به عصب یا بافت، و ریسک‌های نادری نظیر ایست قلبی، مرگ، یا سایر آسیب‌های بدنی جدی می شود، اما کل ریسک‌های جراحی به این لیست محدود نمی شود. من اعلام می‌دارم که درمورد نتیجه حاصل از جراحی هیچگونه ضمانت یا قول و قراری وجود نداشته است.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت سی و هفتم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت سی‌ و ششم
  دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
  .
  🔳رضایت‌نامه جراحی
  .
  اینجانب ... مایلم توسط دکتر ... و دستیاران انتخابی ایشان، روند(های) انتخابی مستکتومی دوطرفه (تخلیه هر دو سینه) با/بدون گرافت نوک سینه را انجام دهم.
  .
  دکتر Cori Agarwal و تیم ایشان طی مشاوره پیش از جراحی، ماهیت و هدف عمل(ها)، متدهای درمانی جایگزین عمل جراحی نظیر عدم درمان/جراحی، ریسک‌ها و عوارض احتمالی جراحی را به طور کامل برایم توضیح داده اند. من آگاه هستم که این عمل جنبه فوری و اضطراری نداشته و انجام آن به انتخاب من صورت می‌گیرد. برایم توضیح داده شده که هر عمل جراحی با ریسک‌هایی همراه است؛ تعدادی از این ریسک‌ها شامل خونریزی، عفونت، آسیب به عصب یا بافت، و ریسک‌های نادری نظیر ایست قلبی، مرگ، یا سایر آسیب‌های بدنی جدی می شود، اما کل ریسک‌های جراحی به این لیست محدود نمی شود. من اعلام می‌دارم که درمورد نتیجه حاصل از جراحی هیچگونه ضمانت یا قول و قراری وجود نداشته است.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت سی و هفتم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  42 0 3 May, 2019
  قسمت سی‌ و پنجم
دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
.
✳️جایگزین جراحی تخلیه سینه
.
عدم انجام جراحی تخلیه سینه یا انجام نوع جراحی متفاوت از جمله جایگزین‌های این عمل جراحی به شمار می‌روند. اگر چه باید توجه داشت که هر عمل جراحی با ریسک‌هایی همراه است.
.
✳️سایر ریسک‌ها
.
بطورکلی ریسک‌های رایج و غیررایج جراحی را ذکر کردیم. ریسک‌ها و عوارض خاص هر عمل جراحی نیز پیش تر در بخش دیگری در همین مقاله توضیح داده شد. تمامی مشکلاتی که احتمال وقوع آنها مطرح است در این مقاله مورد بحث قرار نگرفته است، لذا نمی توانید فرض را بر این بگذارید که چون ریسکی در مقاله مورد بحث قرار نگرفته بوده، پس احتمال رخداد آن نیز صفر است.
https://helptranscenter.org
🔰اینجانب اعلام می دارم که جراح و کادر پرستاری، ریسک‌ها و عوارض عملی که قصد دارم انجام دهم را با ذکر جزئیات برای من توضیح داده اند. من فرصت داشته ام تا سوالاتم را مطرح کنم، و نگرانی‌هایی که درمورد جراحی ام داشته ام برطرف گردیده است. امضای من به منزله درک و رضایت من از پاسخ‌هایی است که به پرسش‌های من داده شده است.
.
امضا:... تاریخ:...
.
🔴ادامه مقاله در قسمت سی و ششم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت سی‌ و پنجم
  دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
  .
  ✳️جایگزین جراحی تخلیه سینه
  .
  عدم انجام جراحی تخلیه سینه یا انجام نوع جراحی متفاوت از جمله جایگزین‌های این عمل جراحی به شمار می‌روند. اگر چه باید توجه داشت که هر عمل جراحی با ریسک‌هایی همراه است.
  .
  ✳️سایر ریسک‌ها
  .
  بطورکلی ریسک‌های رایج و غیررایج جراحی را ذکر کردیم. ریسک‌ها و عوارض خاص هر عمل جراحی نیز پیش تر در بخش دیگری در همین مقاله توضیح داده شد. تمامی مشکلاتی که احتمال وقوع آنها مطرح است در این مقاله مورد بحث قرار نگرفته است، لذا نمی توانید فرض را بر این بگذارید که چون ریسکی در مقاله مورد بحث قرار نگرفته بوده، پس احتمال رخداد آن نیز صفر است.
  https://helptranscenter.org
  🔰اینجانب اعلام می دارم که جراح و کادر پرستاری، ریسک‌ها و عوارض عملی که قصد دارم انجام دهم را با ذکر جزئیات برای من توضیح داده اند. من فرصت داشته ام تا سوالاتم را مطرح کنم، و نگرانی‌هایی که درمورد جراحی ام داشته ام برطرف گردیده است. امضای من به منزله درک و رضایت من از پاسخ‌هایی است که به پرسش‌های من داده شده است.
  .
  امضا:... تاریخ:...
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت سی و ششم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  40 0 3 May, 2019
  قسمت سی‌ و چهارم
دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
.
🔸مرگ بافت، باز شدن زخم: به ندرت ممکن است بدلیل عفونت یا خونرسانی ناکافی، قسمت‌هایی از پوست، گرافت نوک سینه، یا چربی زیر پوست از بین برود. این عارضه معمولا در راستای خط برش جراحی رخ می دهد. در صورتی که این عارضه رخ دهد، تعویض روزانه پانسمان را باید به تعداد دفعات بیشتری انجام دهید، و روند بهبودی طولانی‌تر خواهد شد. در مواقع بسیار نادر ممکن است عارضه مرگ بافت، ناحیه وسیعتری را درگیر کند بطوریکه جراحی ترمیمی دیگری لازم شود.
https://helptranscenter.org
🔹اشکالات فرم‌دهی، گوشواره: بروز اشکالاتی در میزان ضخامت پوست سینه یا ایجاد برآمدگی در انتهای خطوط برش جراحی چندان غیرمعمول نیست. این مسائل به مرور زمان با برطرف شدن ورم بهبود می‌یابند، اما گاهی اوقات نیز جراحی ترمیمی لازم می شود.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت سی و پنجم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت سی‌ و چهارم
  دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
  .
  🔸مرگ بافت، باز شدن زخم: به ندرت ممکن است بدلیل عفونت یا خونرسانی ناکافی، قسمت‌هایی از پوست، گرافت نوک سینه، یا چربی زیر پوست از بین برود. این عارضه معمولا در راستای خط برش جراحی رخ می دهد. در صورتی که این عارضه رخ دهد، تعویض روزانه پانسمان را باید به تعداد دفعات بیشتری انجام دهید، و روند بهبودی طولانی‌تر خواهد شد. در مواقع بسیار نادر ممکن است عارضه مرگ بافت، ناحیه وسیعتری را درگیر کند بطوریکه جراحی ترمیمی دیگری لازم شود.
  https://helptranscenter.org
  🔹اشکالات فرم‌دهی، گوشواره: بروز اشکالاتی در میزان ضخامت پوست سینه یا ایجاد برآمدگی در انتهای خطوط برش جراحی چندان غیرمعمول نیست. این مسائل به مرور زمان با برطرف شدن ورم بهبود می‌یابند، اما گاهی اوقات نیز جراحی ترمیمی لازم می شود.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت سی و پنجم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  40 0 3 May, 2019
  قسمت سی‌ و سوم
دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
.
🔹سروما: گاهی پس از جراحی تخلیه سینه، به خصوص پس از کشیدن درین ها، مایعات زیر پوست جمع می شود؛ به مایعات تجمع یافته زیر پوست سروما گفته می شود. شانس وقوع این عارضه با مراقبت صحیح از درین‌ها و محدود کردن حرکت دست ها کاهش می یابد. اگر دچار سروما شوید، امکان دارد روندهای بیشتری برای تخلیه و مکش مایعات لازم شود.
.
🔸تداخل با شیردهی: پس از جراحی تخلیه سینه، امکان شیردهی نیز از بین می رود چرا که طی عمل جراحی بافت غددی پستان تخلیه می‌گردد.
https://helptranscenter.org
🔹عفونت: احتمال عفونت همواره وجود دارد، اما وقوع این عارضه چندان رایج نیست. در حین عمل جراحی برای کاهش ریسک عفونت به شما انتی‌بیوتیک می دهیم. اگر عفونتی رخ دهد، معمولا در همان ناحیه باقی می ماند و با مصرف داروهای انتی‌بیوتیک درمان می‌شود. اما گاهی نیز آبسه شکل‌ می‌گیرد که در این صورت تخلیه و مکش لازم می‌شود.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت سی و چهارم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت سی‌ و سوم
  دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
  .
  🔹سروما: گاهی پس از جراحی تخلیه سینه، به خصوص پس از کشیدن درین ها، مایعات زیر پوست جمع می شود؛ به مایعات تجمع یافته زیر پوست سروما گفته می شود. شانس وقوع این عارضه با مراقبت صحیح از درین‌ها و محدود کردن حرکت دست ها کاهش می یابد. اگر دچار سروما شوید، امکان دارد روندهای بیشتری برای تخلیه و مکش مایعات لازم شود.
  .
  🔸تداخل با شیردهی: پس از جراحی تخلیه سینه، امکان شیردهی نیز از بین می رود چرا که طی عمل جراحی بافت غددی پستان تخلیه می‌گردد.
  https://helptranscenter.org
  🔹عفونت: احتمال عفونت همواره وجود دارد، اما وقوع این عارضه چندان رایج نیست. در حین عمل جراحی برای کاهش ریسک عفونت به شما انتی‌بیوتیک می دهیم. اگر عفونتی رخ دهد، معمولا در همان ناحیه باقی می ماند و با مصرف داروهای انتی‌بیوتیک درمان می‌شود. اما گاهی نیز آبسه شکل‌ می‌گیرد که در این صورت تخلیه و مکش لازم می‌شود.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت سی و چهارم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  50 0 1 May, 2019
  قسمت سی‌ و دوم
دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
.
🔹از دست دادن حس: امکان دارد پس از جراحی تخلیه سینه مسائلی نظیر بیحسی جزئی سینه، زیر بازو، قفسه سینه، و زیربغل را تجربه کنید. در اکثر موارد، حس از دست رفته به مرور زمان باز می گردد. بیحسی دائمی نوک سینه عارضه متداولی است و در تکنیک گرافت آزاد نوک سینه قابل پیش بینی است.
https://helptranscenter.org
🔸عدم‌تقارن: تعداد بسیار کمی از اشخاص پستان‌های کاملا متقارنی دارند، به همین دلیل پس از جراحی تخلیه سینه نیز احتمال دارد فرم دهی سینه و اسکارها کمی نامتقارن بنظر آید. این مسئله معمولا پس از برطرف شدن ورم بهبود می یابد. تعداد کمی از اشخاص نیز پس از جراحی نیاز به جراحی ترمیمی پیدا می‌کنند.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت سی و سوم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت سی‌ و دوم
  دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
  .
  🔹از دست دادن حس: امکان دارد پس از جراحی تخلیه سینه مسائلی نظیر بیحسی جزئی سینه، زیر بازو، قفسه سینه، و زیربغل را تجربه کنید. در اکثر موارد، حس از دست رفته به مرور زمان باز می گردد. بیحسی دائمی نوک سینه عارضه متداولی است و در تکنیک گرافت آزاد نوک سینه قابل پیش بینی است.
  https://helptranscenter.org
  🔸عدم‌تقارن: تعداد بسیار کمی از اشخاص پستان‌های کاملا متقارنی دارند، به همین دلیل پس از جراحی تخلیه سینه نیز احتمال دارد فرم دهی سینه و اسکارها کمی نامتقارن بنظر آید. این مسئله معمولا پس از برطرف شدن ورم بهبود می یابد. تعداد کمی از اشخاص نیز پس از جراحی نیاز به جراحی ترمیمی پیدا می‌کنند.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت سی و سوم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  44 0 1 May, 2019
  قسمت سی‌ و یکم
دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
.
مترجم: سعید.ش
🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
.
✳️ریسک‌های مخصوص جراحی تخلیه سینه زن به مرد، مستکتومی با/بدون گرافت آزاد نوک سینه
.
🔹اسکار (جای برش جراحی): مکان اسکارها بسته به تکنیک جراحی انتخابی متفاوت است. حتی با وجود بکارگیری تکنیک‌های جراحی بسیار دقیق نیز، احتمال دارد اسکارها ضخیم شده، گسترش یابند یا تا چند ماه قرمز بمانند. ظاهر نهایی اسکارها تا حد زیادی به کیفیت منحصر به فرد پوست شما و شرایط بهبودی بستگی دارد. گهگاهی ممکن است تزریق نوعی استروئید (کنالوگ) برای تخت کردن اسکارهای ضخیم لازم شود. نواربندی اسکارهای ضخیم به مدت چندین هفته با استفاده از سیلیکن‌شیت (ورقه‌های سیلیکنی ترمیم اسکار) در تخت شدن اسکارها موثر واقع شده است. با این حال در موارد نادر، جراحی ترمیم اسکار ضرورت می یابد.
https://helptranscenter.org
🔸تخلیه ناقص بافت پستان: در عمل تخلیه سینه ساده، بیشتر بافت پستان تخلیه می گردد، نه تمام آن. تخمین زده می شود که 90% بافت پستان تخلیه می گردد. لذا حائز اهمیت است که غربالگری سرطان سینه را پس از جراحی نیز ادامه دهید، چرا که ریسک سرطان پستان همچنان پابرجاست.
.
🔴ادامه مقاله در قسمت سی و دوم‼️
.
#ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  قسمت سی‌ و یکم
  دستورالعمل‌های جامع مراقبت قبل و بعد از جراحی تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Cori Agarwal
  .
  مترجم: سعید.ش
  🌐منبع: هلپ ترنس سنتر - شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و تغییرجنس
  https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
  .
  ✳️ریسک‌های مخصوص جراحی تخلیه سینه زن به مرد، مستکتومی با/بدون گرافت آزاد نوک سینه
  .
  🔹اسکار (جای برش جراحی): مکان اسکارها بسته به تکنیک جراحی انتخابی متفاوت است. حتی با وجود بکارگیری تکنیک‌های جراحی بسیار دقیق نیز، احتمال دارد اسکارها ضخیم شده، گسترش یابند یا تا چند ماه قرمز بمانند. ظاهر نهایی اسکارها تا حد زیادی به کیفیت منحصر به فرد پوست شما و شرایط بهبودی بستگی دارد. گهگاهی ممکن است تزریق نوعی استروئید (کنالوگ) برای تخت کردن اسکارهای ضخیم لازم شود. نواربندی اسکارهای ضخیم به مدت چندین هفته با استفاده از سیلیکن‌شیت (ورقه‌های سیلیکنی ترمیم اسکار) در تخت شدن اسکارها موثر واقع شده است. با این حال در موارد نادر، جراحی ترمیم اسکار ضرورت می یابد.
  https://helptranscenter.org
  🔸تخلیه ناقص بافت پستان: در عمل تخلیه سینه ساده، بیشتر بافت پستان تخلیه می گردد، نه تمام آن. تخمین زده می شود که 90% بافت پستان تخلیه می گردد. لذا حائز اهمیت است که غربالگری سرطان سینه را پس از جراحی نیز ادامه دهید، چرا که ریسک سرطان پستان همچنان پابرجاست.
  .
  🔴ادامه مقاله در قسمت سی و دوم‼️
  .
  #ترنس #ترنسجندر #عمل #تغییرجنس #ترنسکشوال #تی_اس #همجنسگرا #لزبین #گي #دوجنسگرا #تراجنسیتی #تراجنسی #مجوز #سينه #رحم #تخمدان #جراحي #هورمون #تستوسترون #تخليه #transgender #lgbtq

  44 1 1 May, 2019

Top #تی_اس posts

  بخونید لطفا👇
ترنس یا ترنسکشوال یعنی روح 
مردانه در جسم زنانه و برعکس
ترنس بیماری نیست، ننگ نیست
ترنسها فاسد نیستند، انگل جامعه نیستند، نجس نیستند
آنها فقط در جسمی اشتباه قرار دارند...
ترنس دوجنسه یا همجنسگرا هم نیست...همجنسگرا کسی است که به همجنس خود گرایش دارد...دو جنسه کسی است که هم مرد و هم زن باشد....
ولی ترنس یعنی شخصی که جنسیتش مرد است اما مغزش زن و برعکس جنسیتش زن است و مغزش مرد...
‌
‌
ترنس اف تو ام(زن به مرد) :شخصی که به ظاهر مونث است، الت تناسفی زنانه دارد اما از اینکه دامن بپوشد بیزار است، از اینکه آرایش کند بیزار است، او میخواهد مثل یک مرد پدر شود،میخواهد او را آقای فلانی صدا کنید چون او یک مرد است ولی اسیر جسم زنانه شده
‌
‌
ترنس ام تو اف (مرد به زن): شخصی که روح زنانه اش در جسمی زمخت و مردانه اسیر شده و بیزار است از اینکه نمیتواند مذنند همجنسهای خودش زن خطاب شود، او زن است و میخواهد مثل یک زن شوهر کند اما جنسیت جسمش مردانه است او بیمار نیست بلکه از بدو تولد در جسمی اشتباه قرار دارد او یک زن است و میخواهد مورد حمایت مردی باشد که عاشقش است.
‌
‌‌ او چندش نیست ،چندش آن است که ترنسها را مسخره میکند
‌
‌
‌
‌
#ترنس #ترنسها #ترنس_زن #ترنس_مرد #ترنسکشوال #ترنسکشوال_را_فرهنگ_سازی_کنیم #ترنسکشوال_را_درک_کنیم #ترنسکشوال_انسان_است_و_حق_زندگی_کردن_دارد #ترنسکشوال #ترنس_ام_تو_اف #ترنس_اف_تو_ام #ftm #mtf #ftom #mtof #دوجنسه #trans #lgbt #ترنسجندر #ts #تی_اس

  بخونید لطفا👇
  ترنس یا ترنسکشوال یعنی روح
  مردانه در جسم زنانه و برعکس
  ترنس بیماری نیست، ننگ نیست
  ترنسها فاسد نیستند، انگل جامعه نیستند، نجس نیستند
  آنها فقط در جسمی اشتباه قرار دارند...
  ترنس دوجنسه یا همجنسگرا هم نیست...همجنسگرا کسی است که به همجنس خود گرایش دارد...دو جنسه کسی است که هم مرد و هم زن باشد....
  ولی ترنس یعنی شخصی که جنسیتش مرد است اما مغزش زن و برعکس جنسیتش زن است و مغزش مرد...


  ترنس اف تو ام(زن به مرد) :شخصی که به ظاهر مونث است، الت تناسفی زنانه دارد اما از اینکه دامن بپوشد بیزار است، از اینکه آرایش کند بیزار است، او میخواهد مثل یک مرد پدر شود،میخواهد او را آقای فلانی صدا کنید چون او یک مرد است ولی اسیر جسم زنانه شده


  ترنس ام تو اف (مرد به زن): شخصی که روح زنانه اش در جسمی زمخت و مردانه اسیر شده و بیزار است از اینکه نمیتواند مذنند همجنسهای خودش زن خطاب شود، او زن است و میخواهد مثل یک زن شوهر کند اما جنسیت جسمش مردانه است او بیمار نیست بلکه از بدو تولد در جسمی اشتباه قرار دارد او یک زن است و میخواهد مورد حمایت مردی باشد که عاشقش است.

  ‌‌ او چندش نیست ،چندش آن است که ترنسها را مسخره میکند
  #ترنس #ترنسها #ترنس_زن #ترنس_مرد #ترنسکشوال #ترنسکشوال_را_فرهنگ_سازی_کنیم #ترنسکشوال_را_درک_کنیم #ترنسکشوال_انسان_است_و_حق_زندگی_کردن_دارد #ترنسکشوال #ترنس_ام_تو_اف #ترنس_اف_تو_ام #ftm #mtf #ftom #mtof #دوجنسه #trans #lgbt #ترنسجندر #ts #تی_اس

  1,231 108 24 April, 2019

Advertisements

  تَراجـِنسی که ترنسکشوال (به انگلیسی: transsexual) و به‌اختصار تی‌اس یا ترنس هم گفته می‌شود، افرادی هستند که دارای هویت جنسیتی متناقض‌اند. برای مثال، ممکن است فرد اعضای جنسی مردانه داشته باشد، درحالی‌که شخصیت جنسیتی‌اش زنانه باشد، یا برعکس. این تضاد ممکن است در ذهن، رفتار خصوصی، یا رفتار اجتماعی مشخص باشد تراجنسی یک اصطلاح برای شناسایی افرادی است که دارای هویت جنسیتی (Gender) متناقض هستند یا تطبیق فرهنگی درستی با هویت جسمی خویش (Sex) ندارند. در واقع تراجنسی فردی است که تشخیص روانی خود فرد از جنسیتش با اندام‌های جنسی زمان تولدش متفاوت است تراجنسی‌ها علاقه شدید برای طی کردن مراحل تغییر و پیوستن به جنس مخالف را دارند. این مراحل می‌تواند شامل هورمون درمانی، تغییر در رفتار اجتماعی، پوشش یا جراحی تغییر جنسیت باشدعدم دسترسی به درمان می‌تواند باعث خودکشی ترا جنسی‌ها شود.
در سال ۱۹۲۱ Dora-R در آلمان تحت نظارت کلینیک روانی Magnus Hirschfeld مراحل تغییر جنسیت خود را آغاز کرد و در سال ۱۹۳۰ این اقدام به سر انجام رسید. در سال ۱۹۳۰ کلینیک روانی Magnus Hirschfeld جزئیات جراحی دوم را بر روی فردی به نام Lili Elbe دانمارکی در مقاله‌ای منتشر کرد. اصطلاح Transsexualismus اولین بار توسط کلینیک Hirschfeld در سال ۱۹۲۳ مطرح و ابداع شد.در لاتین اصطلاح " psychopathia transexualis" و در زبان انگلیسی اصطلاح "Transeaxual" (با یک s) توسط David Oliver Cauldwell در سال ۱۹۴۹ مطرح شد، وی همچنین اصطلاح Trans-Sexual را نیز در سال ۱۹۵۰ به عنوان جایگزین اصطلاحات قبلی مطرح کرد. وی اولین فردی بود که که این اصطلاح را به صورت عمومی برای افرادی که مایل هستند جنسیت فیزیکی خود را عوض کنند، مطرح کرد(در سال ۱۹۶۹ هری بنجامین ادعا کرد وی اولین فردی بوده که اصطلاح Transsexual را در سخنرانی خود در سال ۱۹۵۳ مطرح کرده این اصطلاح کماکان بین عموم و مراکز پزشکی استفاده می‌شود و رایج است. این اصطلاح اولین بار در سال ۱۹۸۰ در DSM-III وارد شد و پس از ان در سال ۱۹۸۷ در DSM-III-R به عنوان «اختلالاتی که در کودکی، نوجوانی و بزرگسالی رخ می‌دهد» شناخته شد.
# transsexual
#ترنسها #ترنسکشوال #دوجنسه #دوجنسیتی_ها_و_همجنسگرایان_در_حقوق_ایران #ترنسکشوال_را_فرهنگ_سازی_کنیم #ترنسها_هم_انسانن_دست_از_مسخره_کردنشان_برداریم #ترنسها_به_حمایت_نیاز_دارند #ترنس_ایرانی #ترنس_ها_گناهی_نکرده_اند_با_آنان_مهربان_باشیم#تی_اس

  تَراجـِنسی که ترنسکشوال (به انگلیسی: transsexual) و به‌اختصار تی‌اس یا ترنس هم گفته می‌شود، افرادی هستند که دارای هویت جنسیتی متناقض‌اند. برای مثال، ممکن است فرد اعضای جنسی مردانه داشته باشد، درحالی‌که شخصیت جنسیتی‌اش زنانه باشد، یا برعکس. این تضاد ممکن است در ذهن، رفتار خصوصی، یا رفتار اجتماعی مشخص باشد تراجنسی یک اصطلاح برای شناسایی افرادی است که دارای هویت جنسیتی (Gender) متناقض هستند یا تطبیق فرهنگی درستی با هویت جسمی خویش (Sex) ندارند. در واقع تراجنسی فردی است که تشخیص روانی خود فرد از جنسیتش با اندام‌های جنسی زمان تولدش متفاوت است تراجنسی‌ها علاقه شدید برای طی کردن مراحل تغییر و پیوستن به جنس مخالف را دارند. این مراحل می‌تواند شامل هورمون درمانی، تغییر در رفتار اجتماعی، پوشش یا جراحی تغییر جنسیت باشدعدم دسترسی به درمان می‌تواند باعث خودکشی ترا جنسی‌ها شود.
  در سال ۱۹۲۱ Dora-R در آلمان تحت نظارت کلینیک روانی Magnus Hirschfeld مراحل تغییر جنسیت خود را آغاز کرد و در سال ۱۹۳۰ این اقدام به سر انجام رسید. در سال ۱۹۳۰ کلینیک روانی Magnus Hirschfeld جزئیات جراحی دوم را بر روی فردی به نام Lili Elbe دانمارکی در مقاله‌ای منتشر کرد. اصطلاح Transsexualismus اولین بار توسط کلینیک Hirschfeld در سال ۱۹۲۳ مطرح و ابداع شد.در لاتین اصطلاح " psychopathia transexualis" و در زبان انگلیسی اصطلاح "Transeaxual" (با یک s) توسط David Oliver Cauldwell در سال ۱۹۴۹ مطرح شد، وی همچنین اصطلاح Trans-Sexual را نیز در سال ۱۹۵۰ به عنوان جایگزین اصطلاحات قبلی مطرح کرد. وی اولین فردی بود که که این اصطلاح را به صورت عمومی برای افرادی که مایل هستند جنسیت فیزیکی خود را عوض کنند، مطرح کرد(در سال ۱۹۶۹ هری بنجامین ادعا کرد وی اولین فردی بوده که اصطلاح Transsexual را در سخنرانی خود در سال ۱۹۵۳ مطرح کرده این اصطلاح کماکان بین عموم و مراکز پزشکی استفاده می‌شود و رایج است. این اصطلاح اولین بار در سال ۱۹۸۰ در DSM-III وارد شد و پس از ان در سال ۱۹۸۷ در DSM-III-R به عنوان «اختلالاتی که در کودکی، نوجوانی و بزرگسالی رخ می‌دهد» شناخته شد.
  # transsexual
  #ترنسها #ترنسکشوال #دوجنسه #دوجنسیتی_ها_و_همجنسگرایان_در_حقوق_ایران #ترنسکشوال_را_فرهنگ_سازی_کنیم #ترنسها_هم_انسانن_دست_از_مسخره_کردنشان_برداریم #ترنسها_به_حمایت_نیاز_دارند #ترنس_ایرانی #ترنس_ها_گناهی_نکرده_اند_با_آنان_مهربان_باشیم #تی_اس

  862 88 9 October, 2018

Advertisements

Advertisements

  هرمافرودیسم یا دوجنسی بودن، نوعی اختلال و اشکال آناتومیک است. یعنی در بدن فرد مبتلا، اندامهای جنسی هر دو جنس مونث و مذکر وجود دارد. #مثلاً ممکن است دستگاه خارجی تناسلی شخص، مردانه باشد اما ارگان های زنانه مثل رحم و تخمدان نیز در بدن او به شکل ناقص وجود داشته باشد. چنین فردی دوجنسی قلمداد می شود. 
#فرد دوجنسی از حیث ارگانیسمش دچار نوعی ابهام جنسیتی است و نمی داند که زن است یا مرد. دوجنسی ها معمولاً عقیم هم هستند. اما ترانس سکسوالیسم کاملاً متفاوت از هرمافرودیسم است. 
#فرد مبتلا به ترانس سکسوالیسم، در ساختمان بدنش هیچ اشکالی وجود ندارد. هرمافرودیت ها در ساختمان بدنشان اختلال وجود دارد اما ترانس سکسوالیست ها از حیث ساختمان بدنی، کاملاً مرد و یا کاملاً زن هستند. #اندام های جنسی خارجی و درونی آنها کاملاً مردانه و یا کاملاً زنانه است. #منظور از اندام های جنسی درونی، رحم و تخمدان و هورمون های زنانه در زنان و هورمون های مردانه در مردان است.

#بنابراین ترانس سکسوالیست ها یا #تی_اس ها، به لحاظ ظاهری و فیزیکی هیچ مشکلی ندارند. به لحاظ ژنتیک هم مشکلی ندارند. یعنی یک زن تی اس، کروموزوم های جنسی xx دارد و از این حیث کاملاً طبیعی است.

#اختلال تی اس ها، اختلال در احساسات و هیجانات و تمایلات آنهاست. یعنی فردی که به لحاظ ژنتیک و ظاهر فیزیکی زن است، احساسات و تمایلات و رفتارهایش مردانه است و درباره خودش معتقد است که باید مرد می شد. یعنی احساس می کند که تمایلات و احساسات و روحیات مردانه اش در یک قفس زنانه گیر افتاده است. #مثل مردها رفتار می کند و حتی پس از رسیدن به سن بلوغ، تمایلات جنسی شان هم مثل جنس مخالفشان است. و یا برعکس، شخصی که به لحاظ فیزیکی مرد است ولی احساسات زنانه دارد، احساس می کند در قفسی مردانه گرفتار شده است.

#ولی با وجود این تمایل، باز با همجنسگرایان فرق دارد زیرا خودش معتقد است که تمایل جنسی اش به زنان، تمایل به جنس مخالف است... #یک همجنسگرای مثلاً مذکر، با علم به جنسیت مذکر خودش، باز تمایل دارد که با جنس مذکر رابطه جنسی داشته باشد. یعنی خودش را مرد می داند و به مردان گرایش جنسی دارد! اما یک مرد مبتلا به "اختلال هویت جنسی" (#ترانس_سکسوالیسم)، تمایلات زنانه دارد و خودش را زن می داند.
 #رفتارها و تمایلاتش زنانه است و اصرار زیادی هم دارد که حتی شکل ظاهری بدنش را زنانه کند. اما یک همجنسگرا هیچ وقت نمی خواهد عمل جراحی کند و تغییر جنسیت دهد. #ترنس#روانشناسی#پست_آموزشی#پزشکی#دکتر#کاریکاتور#سلیم_کوثرزاده

  هرمافرودیسم یا دوجنسی بودن، نوعی اختلال و اشکال آناتومیک است. یعنی در بدن فرد مبتلا، اندامهای جنسی هر دو جنس مونث و مذکر وجود دارد. #مثلا ً ممکن است دستگاه خارجی تناسلی شخص، مردانه باشد اما ارگان های زنانه مثل رحم و تخمدان نیز در بدن او به شکل ناقص وجود داشته باشد. چنین فردی دوجنسی قلمداد می شود.
  #فرد دوجنسی از حیث ارگانیسمش دچار نوعی ابهام جنسیتی است و نمی داند که زن است یا مرد. دوجنسی ها معمولاً عقیم هم هستند. اما ترانس سکسوالیسم کاملاً متفاوت از هرمافرودیسم است.
  #فرد مبتلا به ترانس سکسوالیسم، در ساختمان بدنش هیچ اشکالی وجود ندارد. هرمافرودیت ها در ساختمان بدنشان اختلال وجود دارد اما ترانس سکسوالیست ها از حیث ساختمان بدنی، کاملاً مرد و یا کاملاً زن هستند. #اندام های جنسی خارجی و درونی آنها کاملاً مردانه و یا کاملاً زنانه است. #منظور از اندام های جنسی درونی، رحم و تخمدان و هورمون های زنانه در زنان و هورمون های مردانه در مردان است.

  #بنابراین ترانس سکسوالیست ها یا #تی_اس ها، به لحاظ ظاهری و فیزیکی هیچ مشکلی ندارند. به لحاظ ژنتیک هم مشکلی ندارند. یعنی یک زن تی اس، کروموزوم های جنسی xx دارد و از این حیث کاملاً طبیعی است.

  #اختلال تی اس ها، اختلال در احساسات و هیجانات و تمایلات آنهاست. یعنی فردی که به لحاظ ژنتیک و ظاهر فیزیکی زن است، احساسات و تمایلات و رفتارهایش مردانه است و درباره خودش معتقد است که باید مرد می شد. یعنی احساس می کند که تمایلات و احساسات و روحیات مردانه اش در یک قفس زنانه گیر افتاده است. #مثل مردها رفتار می کند و حتی پس از رسیدن به سن بلوغ، تمایلات جنسی شان هم مثل جنس مخالفشان است. و یا برعکس، شخصی که به لحاظ فیزیکی مرد است ولی احساسات زنانه دارد، احساس می کند در قفسی مردانه گرفتار شده است.

  #ولی با وجود این تمایل، باز با همجنسگرایان فرق دارد زیرا خودش معتقد است که تمایل جنسی اش به زنان، تمایل به جنس مخالف است... #یک همجنسگرای مثلاً مذکر، با علم به جنسیت مذکر خودش، باز تمایل دارد که با جنس مذکر رابطه جنسی داشته باشد. یعنی خودش را مرد می داند و به مردان گرایش جنسی دارد! اما یک مرد مبتلا به "اختلال هویت جنسی" ( #ترانس_سکسوالیسم )، تمایلات زنانه دارد و خودش را زن می داند.
  #رفتارها و تمایلاتش زنانه است و اصرار زیادی هم دارد که حتی شکل ظاهری بدنش را زنانه کند. اما یک همجنسگرا هیچ وقت نمی خواهد عمل جراحی کند و تغییر جنسیت دهد.  #ترنس #روانشناسی #پست_آموزشی #پزشکی #دکتر #کاریکاتور #سلیم_کوثرزاده

  3,589 252 30 October, 2017