#بهزادمقدم Instagram Photos & Videos

بهزادمقدم - 40 posts

Advertisements

Advertisements

  •
*
•
*
*
•
ما قطع شده بودیم
سردتر از کاج هایه کیریسمس...
ما درد شده بودیم 
دردتر از کاخ هایه نیاوران...
ما بیگانه بودیم چه در وطن چه غربت،ما مرگ شده بودیم در پی تبعیدی اجباری!!!
شعر هایم را چرک کرده ام یا چرک هایم را شعر...درست و حسابی نمیدانم...دقیق تر باید خودمان را منتشر کنیم!!! #شعر#شاعر#بهزادمقدم#تبعید#غربت#کاج#کیریسمس#کاخ
#poet#poem#behzadbgm#chiristmas

Photo&edit:behzadbgm(myself!!!)


  *

  *
  *

  ما قطع شده بودیم
  سردتر از کاج هایه کیریسمس...
  ما درد شده بودیم
  دردتر از کاخ هایه نیاوران...
  ما بیگانه بودیم چه در وطن چه غربت،ما مرگ شده بودیم در پی تبعیدی اجباری!!!
  شعر هایم را چرک کرده ام یا چرک هایم را شعر...درست و حسابی نمیدانم...دقیق تر باید خودمان را منتشر کنیم!!! #شعر #شاعر #بهزادمقدم #تبعید #غربت #کاج #کیریسمس #کاخ
  #poet #poem #behzadbgm #chiristmas

  Photo&edit:behzadbgm(myself!!!)

  58 0 6 December, 2017

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  از تو عبور میکنم با آنکه هیچگاه چراغ دلت برایم هم رنگه چشمانت نشد... خسته تر از آنم که صدای همهمه ی خیابان مرا برنجاند من شب ها در سکوت مطلق شعرهایم را به گوشت بوق میکنم... خسته تر از آنم که فرمان ماموران برایم ایست شود...من محکوم به اعدام میشوم در دادگاهی که دیوان عدالت را تو به سخره گرفته ای... ♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥ ♡♡♡♡ ♡♡ #شعر#بداهه #ترانه#بهزادمقدم#چراغراهنمایی 
#behzadbgm

  از تو عبور میکنم با آنکه هیچگاه چراغ دلت برایم هم رنگه چشمانت نشد... خسته تر از آنم که صدای همهمه ی خیابان مرا برنجاند من شب ها در سکوت مطلق شعرهایم را به گوشت بوق میکنم... خسته تر از آنم که فرمان ماموران برایم ایست شود...من محکوم به اعدام میشوم در دادگاهی که دیوان عدالت را تو به سخره گرفته ای... ♥

  ♥ ♡♡♡♡ ♡♡ #شعر #بداهه #ترانه #بهزادمقدم #چراغراهنمایی
  #behzadbgm

  29 0 9 June, 2017
  تو همچنان اغواگرایانه در خیالم موزون میرقصی...و من جلف تورا میپرستم...مخالف همیشگی بت ساختن از بندگان اینک خدایش را لابه لایه تارهای طلایی زلفت گم کرده است...تو همچنان گم نمیشوی در کوچه هایه پر مشغله ی زندگی ام... #بداهه
#شعر
#طرب
#بهزادمقدم 
#behzadbgm 
#دکلمه
#دلنوشت

  تو همچنان اغواگرایانه در خیالم موزون میرقصی...و من جلف تورا میپرستم...مخالف همیشگی بت ساختن از بندگان اینک خدایش را لابه لایه تارهای طلایی زلفت گم کرده است...تو همچنان گم نمیشوی در کوچه هایه پر مشغله ی زندگی ام... #بداهه
  #شعر
  #طرب
  #بهزادمقدم
  #behzadbgm
  #دکلمه
  #دلنوشت

  24 0 6 June, 2017
  *
*
* *

مریض احوال ملاقاتم کن...برایت طبیبی میشوم که به بهانه ی بیماری هر روز ویزیتت میکند...مریض احوال ملاقاتم کن..برایت بیماری میشوم عاشق مبتلا شدن به چشم هایت...مریض احوال ملاقاتم کن...برایت مجنونی میشوم که شیرینی لب هایت قند در دلش آب میکند

#شعر
#بداهه
#شاعر
#بهزادمقدم
#behzadbgm

  *
  *
  * *

  مریض احوال ملاقاتم کن...برایت طبیبی میشوم که به بهانه ی بیماری هر روز ویزیتت میکند...مریض احوال ملاقاتم کن..برایت بیماری میشوم عاشق مبتلا شدن به چشم هایت...مریض احوال ملاقاتم کن...برایت مجنونی میشوم که شیرینی لب هایت قند در دلش آب میکند

  #شعر
  #بداهه
  #شاعر
  #بهزادمقدم
  #behzadbgm

  26 0 6 June, 2017

Top #بهزادمقدم posts

Advertisements

  *
*
* *

مریض احوال ملاقاتم کن...برایت طبیبی میشوم که به بهانه ی بیماری هر روز ویزیتت میکند...مریض احوال ملاقاتم کن..برایت بیماری میشوم عاشق مبتلا شدن به چشم هایت...مریض احوال ملاقاتم کن...برایت مجنونی میشوم که شیرینی لب هایت قند در دلش آب میکند

#شعر
#بداهه
#شاعر
#بهزادمقدم
#behzadbgm

  *
  *
  * *

  مریض احوال ملاقاتم کن...برایت طبیبی میشوم که به بهانه ی بیماری هر روز ویزیتت میکند...مریض احوال ملاقاتم کن..برایت بیماری میشوم عاشق مبتلا شدن به چشم هایت...مریض احوال ملاقاتم کن...برایت مجنونی میشوم که شیرینی لب هایت قند در دلش آب میکند

  #شعر
  #بداهه
  #شاعر
  #بهزادمقدم
  #behzadbgm

  26 0 6 June, 2017

Advertisements

  تو همچنان اغواگرایانه در خیالم موزون میرقصی...و من جلف تورا میپرستم...مخالف همیشگی بت ساختن از بندگان اینک خدایش را لابه لایه تارهای طلایی زلفت گم کرده است...تو همچنان گم نمیشوی در کوچه هایه پر مشغله ی زندگی ام... #بداهه
#شعر
#طرب
#بهزادمقدم 
#behzadbgm 
#دکلمه
#دلنوشت

  تو همچنان اغواگرایانه در خیالم موزون میرقصی...و من جلف تورا میپرستم...مخالف همیشگی بت ساختن از بندگان اینک خدایش را لابه لایه تارهای طلایی زلفت گم کرده است...تو همچنان گم نمیشوی در کوچه هایه پر مشغله ی زندگی ام... #بداهه
  #شعر
  #طرب
  #بهزادمقدم
  #behzadbgm
  #دکلمه
  #دلنوشت

  24 0 6 June, 2017

Advertisements

  •
*
•
*
*
•
ما قطع شده بودیم
سردتر از کاج هایه کیریسمس...
ما درد شده بودیم 
دردتر از کاخ هایه نیاوران...
ما بیگانه بودیم چه در وطن چه غربت،ما مرگ شده بودیم در پی تبعیدی اجباری!!!
شعر هایم را چرک کرده ام یا چرک هایم را شعر...درست و حسابی نمیدانم...دقیق تر باید خودمان را منتشر کنیم!!! #شعر#شاعر#بهزادمقدم#تبعید#غربت#کاج#کیریسمس#کاخ
#poet#poem#behzadbgm#chiristmas

Photo&edit:behzadbgm(myself!!!)


  *

  *
  *

  ما قطع شده بودیم
  سردتر از کاج هایه کیریسمس...
  ما درد شده بودیم
  دردتر از کاخ هایه نیاوران...
  ما بیگانه بودیم چه در وطن چه غربت،ما مرگ شده بودیم در پی تبعیدی اجباری!!!
  شعر هایم را چرک کرده ام یا چرک هایم را شعر...درست و حسابی نمیدانم...دقیق تر باید خودمان را منتشر کنیم!!! #شعر #شاعر #بهزادمقدم #تبعید #غربت #کاج #کیریسمس #کاخ
  #poet #poem #behzadbgm #chiristmas

  Photo&edit:behzadbgm(myself!!!)

  58 0 6 December, 2017