#بزقورد Instagram Photos & Videos

بزقورد - 419 posts

Advertisements

Advertisements

  #قسمتی‌ازتاریخ
داستان پیدایش قبیله یموت
مدتی بعد از یورش مغول به خوارزم، کودکی بنام یموت در بالقان زندگی می کرد.
أرساری بای این نوجوان را دید و اصل و نسب وی را جویا شد.
یموت در جواب گردن بند خود را در آورده و از درون ان نوشته ای را به أرساری بای می دهد و می گوید اصل و نسب من در این نوشته ثبت است.
أرساری بای پس از خواندن نوشته بسیار شادمان شده نوجوان را می بوسد و به او بشارت می دهد که تو از نسل اوزون حسن هستی
پدر تو در نجابت و شجاعت سرآمد ایل بود
اکنون که اصالت و نجابت تو بر من روشن شد تو را چون فرزند خود تربیت خواهم کرد.
یموت بزرگ شده جوانی رشید و شجاع و سوار کار شد.
أساری بای یکی از دخترانش را به ازدواج او درآورد.
از این رو اهل یموت به أرساری بای، أرساری بابا خطاب می کنند.
نویسنده در پایان توضیح می دهد که این اوزون حسن غیر از اوزون حسن آق قویونلو بوده و او از نسل اوکورجیق آلپ است.
این روایت نیز یموت را نواده اوکورجیق آلپ نشان می دهد

منابع
تورکمن لرینگ تاریخی
عبدالغفور آهنگری
انتشارات ایل آرمان
۱۳۸۲ گنبدکاووس - صص ۱۰۷-۱۰۸
.
متحول شدن جرأت میخواد 🤞
#حامددایی
Admin @hamed_poormand
👇
#یموت #ارسای #ارسای_بای #اوزون_حسن #بزقورد #بزقورت #گوگ #تاریخ #تاریخچه #گنبد #گنبدکاووس #گنبد_کاووس #تورکمن #ترکمن #ترکمن_صحرا #تورکمن_صحرا #ترکمنصحرا #تورکمنصحرا #تورک #ترک #تورکمنستان #ترکمنستان #حامد_دایی
#gonbad #turkmen #turk #nostalgia #turkmenistan
👆

  #قسمتی ‌ازتاریخ
  داستان پیدایش قبیله یموت
  مدتی بعد از یورش مغول به خوارزم، کودکی بنام یموت در بالقان زندگی می کرد.
  أرساری بای این نوجوان را دید و اصل و نسب وی را جویا شد.
  یموت در جواب گردن بند خود را در آورده و از درون ان نوشته ای را به أرساری بای می دهد و می گوید اصل و نسب من در این نوشته ثبت است.
  أرساری بای پس از خواندن نوشته بسیار شادمان شده نوجوان را می بوسد و به او بشارت می دهد که تو از نسل اوزون حسن هستی
  پدر تو در نجابت و شجاعت سرآمد ایل بود
  اکنون که اصالت و نجابت تو بر من روشن شد تو را چون فرزند خود تربیت خواهم کرد.
  یموت بزرگ شده جوانی رشید و شجاع و سوار کار شد.
  أساری بای یکی از دخترانش را به ازدواج او درآورد.
  از این رو اهل یموت به أرساری بای، أرساری بابا خطاب می کنند.
  نویسنده در پایان توضیح می دهد که این اوزون حسن غیر از اوزون حسن آق قویونلو بوده و او از نسل اوکورجیق آلپ است.
  این روایت نیز یموت را نواده اوکورجیق آلپ نشان می دهد

  منابع
  تورکمن لرینگ تاریخی
  عبدالغفور آهنگری
  انتشارات ایل آرمان
  ۱۳۸۲ گنبدکاووس - صص ۱۰۷-۱۰۸
  .
  متحول شدن جرأت میخواد 🤞
  #حامددایی
  Admin @hamed_poormand
  👇
  #یموت #ارسای #ارسای_بای #اوزون_حسن #بزقورد #بزقورت #گوگ #تاریخ #تاریخچه #گنبد #گنبدکاووس #گنبد_کاووس #تورکمن #ترکمن #ترکمن_صحرا #تورکمن_صحرا #ترکمنصحرا #تورکمنصحرا #تورک #ترک #تورکمنستان #ترکمنستان #حامد_دایی
  #gonbad #turkmen #turk #nostalgia #turkmenistan
  👆

  117 4 13 July, 2019

Advertisements

  81 4 9 June, 2019

Advertisements

Advertisements

  مهندس زنوزی و دیگر زحمت کشان تراکتور تیم را برای سهمیه بسته بودندولی آنقدر مقتدربودیم تابالای جدول و شانس قهرمانی پیش آمدیم ولی نتوانستندببینددوطاقت بیاورندتیم را با ناداوری ها و برنامه های ازپیش تعیین شده به حاشیه کشاندندوبا ناداوری ها حقش را خوردند،،،
غافل از این که این گرگ زخم دیده هرچه قدر زخمش بیشتر زوزه های خطرناکش بیشترخواهدشد وتا تراختور هست تیم های حمایت شده اگر جامی هم برده باشند به زور و بازحمت خواهندبرد و باکمک فدراسیون و داوری و حاشیه،،،
وبداننداین گرگ زخم دیده باز هم به امیدخدا و غیرت طرفدارانش سرپاخواهدماند باز هم با زوزه های لرزه برانگیزش برایتان دردسر خواهدشد،،،گرگ همان گرگ است...............
و ما تیراختور را برای جام کثیف و سه امتیازکثیف نمیخواهیم#یاشاسین#تراختور#یاشاسین آزربایجان#اردبیل#تبریز#اورمو#زنجان#همدان#مغان#سراب#ماکو#قوشاچای#ملکان#میاندوآب#میانه#خیو#مشگین#خلخال#تورکمن صحرا#تورکمن#قاشقای#قشقایی#بزقورد#تراختور#🚜

  مهندس زنوزی و دیگر زحمت کشان تراکتور تیم را برای سهمیه بسته بودندولی آنقدر مقتدربودیم تابالای جدول و شانس قهرمانی پیش آمدیم ولی نتوانستندببینددوطاقت بیاورندتیم را با ناداوری ها و برنامه های ازپیش تعیین شده به حاشیه کشاندندوبا ناداوری ها حقش را خوردند،،،
  غافل از این که این گرگ زخم دیده هرچه قدر زخمش بیشتر زوزه های خطرناکش بیشترخواهدشد وتا تراختور هست تیم های حمایت شده اگر جامی هم برده باشند به زور و بازحمت خواهندبرد و باکمک فدراسیون و داوری و حاشیه،،،
  وبداننداین گرگ زخم دیده باز هم به امیدخدا و غیرت طرفدارانش سرپاخواهدماند باز هم با زوزه های لرزه برانگیزش برایتان دردسر خواهدشد،،،گرگ همان گرگ است...............
  و ما تیراختور را برای جام کثیف و سه امتیازکثیف نمیخواهیم #یاشاسین #تراختور #یاشاسین آزربایجان #اردبیل #تبریز #اورمو #زنجان #همدان #مغان #سراب #ماکو #قوشاچای #ملکان #میاندوآب #میانه #خیو #مشگین #خلخال #تورکمن صحرا #تورکمن #قاشقای #قشقایی #بزقورد #تراختور #🚜

  269 16 27 April, 2019

Top #بزقورد posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements