Search Hashtag & User

#برداشت_آزاد Instagram Photos & Videos

Latest #برداشت_آزاد Posts

 • (@elahe.joj) Instagram Profile @elahe.joj
 • #فرشته_آسمونی_بهترین_عموی_دنیا .
  .
  .
  .
  خودتان باشید!
  ساده است،
  نه بگردید دنبال جدیدترین کفش بازار، نه برای پیدا کردن مدل مویی که مُد باشد از خوابتان بزنید، نه خروارها پول بی زبان، برای اندکی
  بیشتر در چشم آمدن خرج کنید!
  جای اینکارها،
  یک سفر خوب بروید!
  تنها یا با دوستانتان،
  سفر بروید! نه اینکه بشود مایه فخرفروشی به فلانی که به زور تا ۱۰ کیلومتر آنطرف تر خانه اش رفته است!
  کارهایی انجام دهید که همیشه دوست داشتید انجام بدهید ولی نشده بود! وقتش را نداشتید، پولش را، حتی حس و حالش را!
  یک زبان جدید یاد بگیرید، سازی بخرید و شروع کنید به تمرین، آن غذای فوق گران بالای منوی فلان رستوران را امتحان کنید، حتی یک سبک آهنگ جدید گوش دهید!
  در تمام اینکارها فقط فکر این باشید که یک بار بیشتر زندگی نمی‌کنید، پس ارزشش را دارد!
  باور کنید،
  خودتان بودن،
  اصلا کار سختی نیست!
  کافیست برای تک تک لحظاتتان احترام قائل باشید،
  خودتان کم کم می‌فهمید،
  چقدر خودتان بودن دوست داشتنی‌ست!
  .
  #برداشت_آزاد
  .
  پ ن : کی از همه بدتر فتوشاپ میکنه ؟!
  من من من من🙌😉😂
  همین را از یک مسافر پنج صبحی بپذیرید!
  .
  #عموپورنگ
  #فرضیایی
  #داریوش_فرضیایی
  #farziaee
  #dariushfarziaee
  #farziaei
  #عموپورنگ_مهربان
 • #فرشته_آسمونی_بهترین_عموی_دنیا .
.
.
. 
خودتان باشید!
ساده است،
نه بگردید دنبال جدیدترین کفش بازار، نه برای پیدا کردن مدل مویی که مُد باشد از خوابتان بزنید، نه خروارها پول بی زبان، برای اندکی
بیشتر در چشم آمدن خرج کنید!
جای اینکارها، 
یک سفر خوب بروید!
تنها یا با دوستانتان،
سفر بروید! نه اینکه بشود مایه فخرفروشی به فلانی که به زور تا ۱۰ کیلومتر آنطرف تر خانه اش رفته است!
کارهایی انجام دهید که همیشه دوست داشتید انجام بدهید ولی نشده بود! وقتش را نداشتید، پولش را، حتی حس و حالش را! 
یک زبان جدید یاد بگیرید، سازی بخرید و شروع کنید به تمرین، آن غذای فوق گران بالای منوی فلان رستوران را امتحان کنید، حتی یک سبک آهنگ جدید گوش دهید!
در تمام اینکارها فقط فکر این باشید که یک بار بیشتر زندگی نمی‌کنید، پس ارزشش را دارد!
باور کنید،
خودتان بودن،
اصلا کار سختی نیست!
کافیست برای تک تک لحظاتتان احترام قائل باشید،
خودتان کم کم می‌فهمید،
چقدر خودتان بودن دوست داشتنی‌ست!
.
#برداشت_آزاد
.
پ ن : کی از همه بدتر فتوشاپ میکنه ؟!
من من من من🙌😉😂
همین را از یک مسافر پنج صبحی بپذیرید!
.
#عموپورنگ 
#فرضیایی
#داریوش_فرضیایی
#farziaee
#dariushfarziaee
#farziaei
#عموپورنگ_مهربان
 •  40  0 7 hours ago
 • (@masnavi_1000man) Instagram Profile @masnavi_1000man
 • هرگز از سمت جلو به یک گاو
  از سمت عقب به یک اسب
  و از هر چهار طرف
  به یک احمق نزدیک نشوید...! -دوست داشته باش آنهایی را که
  در زندگیت نقش داشته اند
  نه آنهایی که برایت نقش بازی میکنن! -محبوب همه باش
  معشوق یکی
  مهرت را به همه هدیه کن
  عشقت را به یکی...! -اگر درد را احساس کردی زنده ایی
  اما اگر درد دیگران را احساس کردی،انسانی...! -گمشده نسل ما اعتماد است نه اعتقاد
  اما افسوس دیگر نه بر اعتمادها اعتقادیست
  و نه بر اعتقادها اعتمادی... -در سرزمینی که واژه ی عشق
  ترفندیست برای عریانی زنان
  نه حجاب ضریب اطمینان است
  نه زبان قابل اعتماد

  میگویند:
  زمان آدمها راعوض می‌کند
  اشتباه نکن!
  زمان حقیقت آدمهاراروشن میسازد،
  زمان قیمت رفاقت ها رامعلوم میکند
  زمان،راستی را از دروغ جدامیسازد..
  اشتباه نکن! زمان هرگز آدمهارا عوض نمیکند

  اینجا سرزمین نقابداران است...! #هنر #مثنوی_هزارمن #هنرمندان #برداشت_آزاد #فرهنگ
 • هرگز از سمت جلو به یک گاو 
از سمت عقب به یک اسب 
و از هر چهار طرف 
به یک احمق نزدیک نشوید...! -دوست داشته باش آنهایی را که 
در زندگیت نقش داشته اند
نه آنهایی که برایت نقش بازی میکنن! -محبوب همه باش 
معشوق یکی
مهرت را به همه هدیه کن 
عشقت را به یکی...! -اگر درد را احساس کردی زنده ایی
اما اگر درد دیگران را احساس کردی،انسانی...! -گمشده نسل ما اعتماد است نه اعتقاد
اما افسوس دیگر نه بر اعتمادها اعتقادیست
و نه بر اعتقادها اعتمادی... -در سرزمینی که واژه ی عشق
ترفندیست برای عریانی زنان 
نه حجاب ضریب اطمینان است 
نه زبان قابل اعتماد

میگویند:
زمان آدمها راعوض می‌کند
اشتباه نکن!
زمان حقیقت آدمهاراروشن میسازد،
زمان قیمت رفاقت ها رامعلوم میکند
زمان،راستی را از دروغ جدامیسازد..
اشتباه نکن! زمان هرگز آدمهارا عوض نمیکند

اینجا سرزمین نقابداران است...! #هنر #مثنوی_هزارمن #هنرمندان #برداشت_آزاد #فرهنگ
 •  8  0 19 hours ago
 • (@iran_hamishe_motahed) Instagram Profile @iran_hamishe_motahed
 • ای وآی...⌛🍁
  #>
  🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
  پشت و پناه من بود، ديوار دلبر من
  #>
  از گريه بر سر افتاد، اي خاک بر سر من!🍁
  #>
  #> ليلي کجا و حسنت؟ مجنون کجا و عشقم؟
  #>
  نه آن مقابل تو، نه اين برابر من
  #>
  من مانده دست بر سر، از ناله دل خويش
  #>
  دل مانده پاي در گل، از ديده تر من🍁
  #>
  خوابم چگونه آيد؟ کز چشم و دل همه شب
  #>
  باشد در آب و آتش بالين و بستر من
  #>
  تاب جفا ندارم، اي واي! اگر ازين پس
  #>
  ترک ستم نگيرد، ترک ستمگر من
  #>
  اي باد، اگر ببيني خوبان سرو قد را
  #>
  عرض نياز من کن با ناز پرور من
  #>
  جز کنج غم، هلالي، جاي دگر ندارم
  #>
  🍃من پادشاه عشقم، اينست کشور من🍃
  #
  🍁دل خون شد از اميد و نشد يار يار من🍁
  #>
  🍁اي واي! بر من، و دل اميدوار من🍁
  #>
  اي سيل اشک، خاک وجودم بباد ده
  #>
  تا بر دل کسي ننشيند غبار من
  #>
  از جور روزگار چه گويم؟ که در فراق
  #>
  هم روز من سيه شد و هم روزگار من
  #>
  زين پيش صبر بود دلم را، قرار نيز
  #>
  يارب، کجا شد آن همه صبر و قرار من؟🍁
  #>
  نزديک شد که خانه عمرم شود خراب🍁
  #>
  رحمي بکن، و گر نه خرابست کار من
  #>
  گفتي: برو، هلالي و صبر اختيار کن
  #>
  وه! چون کنم؟ که نيست بدست اختیار من🍁
  #>
  ~~~ديوان هلالي جغتايي🍃
  #> 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁 #برداشت_آزاد
 • ای وآی...⌛🍁
#>
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
پشت و پناه من بود، ديوار دلبر من
#>
از گريه بر سر افتاد، اي خاک بر سر من!🍁
#>
#> ليلي کجا و حسنت؟ مجنون کجا و عشقم؟
#>
نه آن مقابل تو، نه اين برابر من
#>
من مانده دست بر سر، از ناله دل خويش
#>
دل مانده پاي در گل، از ديده تر من🍁
#>
خوابم چگونه آيد؟ کز چشم و دل همه شب
#>
باشد در آب و آتش بالين و بستر من
#>
تاب جفا ندارم، اي واي! اگر ازين پس
#>
ترک ستم نگيرد، ترک ستمگر من
#>
اي باد، اگر ببيني خوبان سرو قد را
#>
عرض نياز من کن با ناز پرور من
#>
جز کنج غم، هلالي، جاي دگر ندارم 
#>
🍃من پادشاه عشقم، اينست کشور من🍃 
#
🍁دل خون شد از اميد و نشد يار يار من🍁
#>
🍁اي واي! بر من، و دل اميدوار من🍁
#>
اي سيل اشک، خاک وجودم بباد ده
#>
تا بر دل کسي ننشيند غبار من
#>
از جور روزگار چه گويم؟ که در فراق
#>
هم روز من سيه شد و هم روزگار من
#>
زين پيش صبر بود دلم را، قرار نيز
#>
يارب، کجا شد آن همه صبر و قرار من؟🍁
#>
نزديک شد که خانه عمرم شود خراب🍁
#>
رحمي بکن، و گر نه خرابست کار من
#>
گفتي: برو، هلالي و صبر اختيار کن
#>
وه! چون کنم؟ که نيست بدست اختیار من🍁
#>
~~~ديوان هلالي جغتايي🍃
#> 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁 #برداشت_آزاد
 •  26  0 9 December, 2018
 • (@clipenews) Instagram Profile @clipenews
 • #برداشت_آزاد .
  #حالا_خورشید
  #رضا_رشیدپور
  #برنامه_تلویزیونی
  #رسانه_میلی
  .
  . ▪▪▪▪▪▪▪▪
  . . . . .

  جدیدترین اخبار و حواشی روز را با ما دنبال کنید 👇👇👇
  ▪▪▪▪▪▪▪▪
  . . . . .
  پیج اصلی
  ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
  @clipenews
  @clipenews
  @clipenews
  @clipenews
  @clipenews
  @clipenews
  @clipenews
  @clipenews
  ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
  .
  پیج پشتیبان
  ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
  @clipenews1
  @clipenews1
  @clipenews1
  @clipenews1
  @clipenews1
  @clipenews1
  @clipenews1
  @clipenews1
  ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
 • #برداشت_آزاد .
#حالا_خورشید
#رضا_رشیدپور
#برنامه_تلویزیونی 
#رسانه_میلی
.
. ▪▪▪▪▪▪▪▪
. . . . .

جدیدترین اخبار و حواشی روز را با ما دنبال کنید 👇👇👇
▪▪▪▪▪▪▪▪
. . . . .
پیج اصلی
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
@clipenews
@clipenews
@clipenews
@clipenews
@clipenews
@clipenews
@clipenews
@clipenews
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
.
پیج پشتیبان
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
@clipenews1
@clipenews1
@clipenews1
@clipenews1
@clipenews1
@clipenews1
@clipenews1
@clipenews1
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
 •  255  10 9 December, 2018
 • (@mohsen.hoseinkhani67) Instagram Profile @mohsen.hoseinkhani67
 • جدیدا مجموعه کتاب هایی با عنوان پرتاب های فکر به همت نشر چشمه منتشرشده است که به عقیده من خواندن اینگونه کتاب ها در میان کتاب هایی با مفاهیم یکنواخت سبب ایجاد شکافی مفید می شود .کتاب "ملاحظاتی درباره مارکس" مصاحبه ایست که تروبادوری با میشل فوکو دارد .
  رسالت اصلی فوکو که تغییر جهت فکری می باشد در این مصاحبه کاملا لمس می شود .فوکو روشن فکر را فردی تحلیل گر می داند که وظیفه دارد فرضیات، حتی فرضیات خود را زیر سوال ببرد ،عادت ها و روش ها و رفتارهای فکری را متزلزل کند و باورهای رایج را از میان ببرد و معیارهای نوینی برای قوانین نهاد سازد.همچنین فکو به نقد مکاتب اگزیستانسیالسیم و مارکسیسم می پردازد و از نیچه،بلانشو و باتای به عنوان تاثیر گذار ترین افراد در زندگی اش نام می برد و دلیل خود را اینگونه بیان می کند:من در نیچه اعلام "ابرانسان" که فراتر از انسان است،و در باتای و بلانشو ،مفهوم "مرز-تجربه"که در آن سوژه به اضمحلال و خود را در محدوده ی غیر ممکن خود ترک می کند .اینان برای من راه خروجی بودند که خود را از راه یوغ سنن خاص فلسفی رها کنم
  .اما ویژگی که در این کتاب شاید بیشترین تاثیر را در من داشت این بود که فوکو آثار قبلی خود را هر جا در عقیده اش تغییری رخ داده راحت نقد می کند و در بخش هایی از مصاحبه که ترومبادوری سعی در برانگیختن خشم وی دارد با خونسردی به سوالات پاسخ می دهد و این شاید نشانه ی عدم تعصب بیجا و این عقیده که هیچ قاعده تثبیت شده و قطعی وجود ندارد باشد.

  #محسن_حسینخانی

  #برداشت_آزاد
 • جدیدا مجموعه کتاب هایی با عنوان پرتاب های فکر به همت نشر چشمه منتشرشده است که به عقیده من خواندن اینگونه کتاب ها در میان کتاب هایی با مفاهیم یکنواخت سبب ایجاد شکافی مفید می شود .کتاب "ملاحظاتی درباره مارکس" مصاحبه ایست که تروبادوری با میشل فوکو دارد .
رسالت اصلی فوکو که تغییر جهت فکری می باشد در این مصاحبه کاملا لمس می شود .فوکو روشن فکر را فردی تحلیل گر می داند که وظیفه دارد فرضیات، حتی فرضیات خود را زیر سوال ببرد ،عادت ها و روش ها و رفتارهای فکری را متزلزل کند و باورهای رایج را از میان ببرد و معیارهای نوینی برای قوانین نهاد سازد.همچنین فکو به نقد مکاتب اگزیستانسیالسیم و مارکسیسم می پردازد و از نیچه،بلانشو و باتای به عنوان تاثیر گذار ترین افراد در زندگی اش نام می برد و دلیل خود را اینگونه بیان می کند:من در نیچه اعلام "ابرانسان" که فراتر از انسان است،و در باتای و بلانشو ،مفهوم "مرز-تجربه"که در آن سوژه به اضمحلال و خود را در محدوده ی غیر ممکن خود ترک می کند .اینان برای من راه خروجی بودند که خود را از راه یوغ سنن خاص فلسفی رها کنم
.اما ویژگی که در این کتاب شاید بیشترین تاثیر را در من داشت این بود که فوکو آثار قبلی خود را هر جا در عقیده اش تغییری رخ داده راحت نقد می کند و در بخش هایی از مصاحبه که ترومبادوری سعی در برانگیختن خشم وی دارد با خونسردی به سوالات پاسخ می دهد و این شاید نشانه ی عدم تعصب بیجا و این عقیده که هیچ قاعده تثبیت شده و قطعی وجود ندارد باشد.

#محسن_حسینخانی

#برداشت_آزاد
 •  171  0 8 December, 2018