#امپرسيونيسم Instagram Photos & Videos

امپرسيونيسم - 1.2k posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

  •برداشت گرایی یا امپرسیونیسم «بـه فرانسوی: Impressionnisme»
شیوه هنری گروه بزرگی از نگارگران آزاداندیش و نوآور فرانسه در نیمه دوم سده نوزدهم بود کـه بـه زودی جهانگیر شد. این شیوه مبتنی اسـت بر نشان دادن دریافت و برداشت مستقیم هنرمند از دیده‌هاي زودگذر با بکار بردن لخته رنگ‌هاي تجزیه شده و تابناک برای نمایش لرزش‌هاي نور خورشید. دراین روش اصول مکتبی طراحی دقیق و سایه روشن کاری و ژرفانمایی « پرسپکتیو » فنی و ترکیب بندی متعادل و معمارانه رعایت نمی شود.
#امپرسیونیسم #امپرسيونيسم #سبک #سبکنقاشی #سبکنقاش #جاوي_طوري_باش

  •برداشت گرایی یا امپرسیونیسم «بـه فرانسوی: Impressionnisme»
  شیوه هنری گروه بزرگی از نگارگران آزاداندیش و نوآور فرانسه در نیمه دوم سده نوزدهم بود کـه بـه زودی جهانگیر شد. این شیوه مبتنی اسـت بر نشان دادن دریافت و برداشت مستقیم هنرمند از دیده‌هاي زودگذر با بکار بردن لخته رنگ‌هاي تجزیه شده و تابناک برای نمایش لرزش‌هاي نور خورشید. دراین روش اصول مکتبی طراحی دقیق و سایه روشن کاری و ژرفانمایی « پرسپکتیو » فنی و ترکیب بندی متعادل و معمارانه رعایت نمی شود.
  #امپرسیونیسم #امپرسيونيسم #سبک #سبکنقاشی #سبکنقاش #جاوي_طوري_باش

  5 0 9 May, 2019
  .
نقاشى روى بوم
سايز كار٨٠*٦٠
رنگ روغن
سبك آبستره امپرسيونيسم 
قابل سفارش 
كدسفارش ١٠٣
60*80,Simbari copy,oil color
Impressionnism-abstract
Today price:800t
#Art#impressionnism#abstract#آبستره#نقاشى

  .
  نقاشى روى بوم
  سايز كار٨٠*٦٠
  رنگ روغن
  سبك آبستره امپرسيونيسم
  قابل سفارش
  كدسفارش ١٠٣
  60*80,Simbari copy,oil color
  Impressionnism-abstract
  Today price:800t
  #Art #impressionnism #abstract #آبستره #نقاشى

  68 3 6 May, 2019

Top #امپرسيونيسم posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements