#ارداني_ايونت Instagram Photos & Videos

ارداني_ايونت - 14 posts

Advertisements

  تو نمیتونی بری ... وقتی عاشقی هنوز 
هرچی از تو بشنوه ... به خودم گفتی یه روز
17 شهریور = 7 سبتامبر ... کنسرت بزرگ شادمهر در دبی " تور جهانی تجربه کن " 
به دلیل استقبال زیاد از ایران تعداد بسیار محدودی بلیط V.V.I.P & V.I.P باقی مانده 
سالن مجلل داک تاک در امارات مال .... شماره تماس : 0564556999
@realshadmehr 
@arashardani 
#شادمهرعقیلی #شادمهر #ارداني_ايونت #تجربه_کن #كنسرت #دبي

  تو نمیتونی بری ... وقتی عاشقی هنوز
  هرچی از تو بشنوه ... به خودم گفتی یه روز
  17 شهریور = 7 سبتامبر ... کنسرت بزرگ شادمهر در دبی " تور جهانی تجربه کن "
  به دلیل استقبال زیاد از ایران تعداد بسیار محدودی بلیط V.V.I.P & V.I.P باقی مانده
  سالن مجلل داک تاک در امارات مال .... شماره تماس : 0564556999
  @realshadmehr
  @arashardani
  #شادمهرعقیلی #شادمهر #ارداني_ايونت #تجربه_کن #كنسرت #دبي

  81 5 28 June, 2017

Advertisements

Advertisements

Top #ارداني_ايونت posts

Advertisements

Advertisements

  تو نمیتونی بری ... وقتی عاشقی هنوز 
هرچی از تو بشنوه ... به خودم گفتی یه روز
17 شهریور = 7 سبتامبر ... کنسرت بزرگ شادمهر در دبی " تور جهانی تجربه کن " 
به دلیل استقبال زیاد از ایران تعداد بسیار محدودی بلیط V.V.I.P & V.I.P باقی مانده 
سالن مجلل داک تاک در امارات مال .... شماره تماس : 0564556999
@realshadmehr 
@arashardani 
#شادمهرعقیلی #شادمهر #ارداني_ايونت #تجربه_کن #كنسرت #دبي

  تو نمیتونی بری ... وقتی عاشقی هنوز
  هرچی از تو بشنوه ... به خودم گفتی یه روز
  17 شهریور = 7 سبتامبر ... کنسرت بزرگ شادمهر در دبی " تور جهانی تجربه کن "
  به دلیل استقبال زیاد از ایران تعداد بسیار محدودی بلیط V.V.I.P & V.I.P باقی مانده
  سالن مجلل داک تاک در امارات مال .... شماره تماس : 0564556999
  @realshadmehr
  @arashardani
  #شادمهرعقیلی #شادمهر #ارداني_ايونت #تجربه_کن #كنسرت #دبي

  81 5 28 June, 2017

Advertisements