• هاورێتان له‌ ئێران ( @thegtrust ) Instagram Profile

  @thegtrust

  30 August, 2018
 • جێ به‌ جێ كردنی كاره‌كانتان له‌ #ئێران کڕین و ناردنی چه‌ره‌زات(فسته‌ق-بادام و ... -زعفران-زرشك)-چای لاوازی-گژوگیای #پزیشكی دابین كردنی #هوتێل و شوێنی نیشته‌جێ بوون و مانه‌وه دابین كردنی #سه‌یاره‌ و #شوفیر و #وه‌رگێر گه‌ران و #سه‌یران له‌ شوێنه‌ خوشه‌كانی ئێران ده‌رمان، #دوكتور و باشترین كلینیكه‌كانی #تاران #تەندروستی #كورد #كوردستان #اربيل #زانيارى #زانيارى_گشتى #هاوريى_سەوز @thegtrust #thegtrust واتس ئەپ: ‭+98 903 678 8801‬
  جێ به‌ جێ كردنی كاره‌كانتان له‌ #ئێران 
کڕین و ناردنی چه‌ره‌زات(فسته‌ق-بادام و ... -زعفران-زرشك)-چای لاوازی-گژوگیای #پزیشكی
دابین كردنی #هوتێل و شوێنی نیشته‌جێ بوون و مانه‌وه
دابین كردنی #سه‌یاره‌ و #شوفیر و #وه‌رگێر
گه‌ران و #سه‌یران له‌ شوێنه‌ خوشه‌كانی ئێران
ده‌رمان، #دوكتور و باشترین كلینیكه‌كانی #تاران
#تەندروستی #كورد #كوردستان #اربيل #زانيارى #زانيارى_گشتى #هاوريى_سەوز @thegtrust #thegtrust 
واتس ئەپ: ‭+98 903 678 8801‬

  جێ به‌ جێ كردنی كاره‌كانتان له‌ #ئێران
  کڕین و ناردنی چه‌ره‌زات(فسته‌ق-بادام و ... -زعفران-زرشك)-چای لاوازی-گژوگیای #پزیشكی
  دابین كردنی #هوتێل و شوێنی نیشته‌جێ بوون و مانه‌وه
  دابین كردنی #سه ‌یاره‌ و #شوفیر و #وه ‌رگێر
  گه‌ران و #سه ‌یران له‌ شوێنه‌ خوشه‌كانی ئێران
  ده‌رمان، #دوكتور و باشترین كلینیكه‌كانی #تاران
  #تەندروستی #كورد #كوردستان #اربيل #زانيارى #زانيارى_گشتى #هاوريى_سەوز @thegtrust #thegtrust
  واتس ئەپ: ‭+98 903 678 8801‬

 • 325 1
 • Save Image Other Pictures